O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 381 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE KAUNO MIESTO I APYGARDOS DARBO INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 381

2008-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Kauno miesto darbo inspekcija (nenustatyta–1939-10-31)

Kauno miesto I apygardos darbo inspekcija (1939-11-01–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Data, kada Kauno miesto ir apygardos darbo inspekcija buvo padalinta į Kauno apygardos ir Kauno miesto darbo inspekcijas, nenustatyta. Kauno miesto darbo inspekcija 1934 m. sausio mėn. jau veikė.[1]Dokumentuose vartojamas ir Kauno miesto darbo inspektoriaus pavadinimas.

Vidaus reikalų ministro 1939-12-12 įsakymu Nr. 74 patvirtintas darbo inspekcijų suskirstymas apygardomis nuo 1939-11-01, kuriame įrašyta Kauno miesto I apygardos darbo inspekcija. Inspekcijos veiklos teritorija – Kauno miesto senamiestis, Žaliakalnis ir Naujamiestis.[2]

Darbo inspekcijos veiklą prižiūrėjo Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos inspekcija, nuo 1937-06-01 – Darbo ir socialės apsaugos departamentas, nuo 1940-07-01 – Darbo ministerijos (nuo 1940-08-26 – Lietuvos TSR darbo liaudies komisariato) Darbo apsaugos departamentas.[3]

Darbo inspekcija savo veikloje vadovavosi 1924 m. Darbo inspekcijos įstatymu, 1938 m. Darbo inspekcijos įstatymui vykdyti instrukcija[4], vidaus reikalų ministro, darbo liaudies komisaro instrukcijomis ir įsakymais bei kitais teisės aktais.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-30 nutarimu Nr. 481, Kauno miesto I apygardos darbo inspekcija funkcijas 1941 m. perdavė Kauno miesto vykdomojo komiteto Darbo skyriui.[5]Tiksli Kauno miesto I apygardos darbo inspekcijos veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno miesto darbo inspekcijos, Kauno miesto I apygardos darbo inspekcijos uždavinys buvo darbo apsaugos įstatymų, taisyklių ir privalomų įsakymų vykdymo Kauno mieste priežiūra.

Darbo inspektoriai lankė įmones, tikrino darbo ir sanitarines sąlygas nustatančių įstatymų ir taisyklių bei darbo sutarčių laikymąsi, sprendė tarp darbdavių ir darbininkų kylančius konfliktus, aiškinosi streikų priežastis, rinko žinias apie darbininkų darbo ir gyvenimo sąlygas bei atlyginimą, tyrė nelaimingus atsitikimus, teikė ataskaitas kontroliuojančioms įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos duomenimis Kauno miesto darbo inspekcijos fonde 1949-11-21 buvo 1 neaprašytas saugojimo vienetas.

Sutvarkius neaprašytus dokumentus, 1965 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Kauno miesto I apygardos darbo inspekcija.

Iš viso fonde Nr. 381 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti įmonių vidaus tvarkos taisyklės, turto patikrinimo protokolai ir anketos, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, algų normatyvai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 928, ap. 1, b. 927, l. 148.

[2] LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1451, l. 11.

[3] LCVA. F. 928, ap. 1, b. 1385, l. 87.

[4] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 445, l. 8-9, V.Ž. 1938 m., Nr. 604-4230.

[5] LCVA. F. R-42, ap. 1, b. 8, l. 15-20.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:55