O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 389 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DARBO RŪMŲ FONDĄ NR. 389

2008-08- Nr. SA -

Vilnius 

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Darbo rūmai (1935-11-01–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Darbo rūmai įsteigti 1935-11-01 Darbo rūmų įstatymu.[1] Rūmams vadovavo vidaus reikalų ministro skiriamas pirmininkas, valdyba ir visuotinis susirinkimas. Darbo rūmų veiklą prižiūrėjo Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos inspekcija, vėliau – Darbo ir socialės apsaugos departamentas.

Darbo rūmai savo veikloje vadovavosi 1935 m. Darbo rūmų įstatymu, 1936 m. Darbo rūmų narių rinkimo tvarka[2] ir 1937 m. Darbo rūmų statutu bei 1939 m. statuto pakeitimu.[3]

Tiksli data, kada 1940 m. Darbo rūmai baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Darbo rūmai buvo visuomeninė organizacija, kuri rūpinosi ekonominiais, socialiniais ir kultūriniais pramonės, prekybos, statybos, transporto ir kitų sričių samdomų darbininkų ir tarnautojų reikalais, turėjo teisę reikšti savo nuomonę ir siūlyti įstatymų projektus samdomo darbo ir jį dirbančiųjų klausimais.

Rūmai įsteigė liaudies universitetą, organizavo suaugusiųjų bendro ir profesinio lavinimo vakarinius kursus, išlaikė kultūros klubus (liaudies namus), prie kurių veikė teisių patarimų biurai, skaityklos, bibliotekos, chorai, orkestrai, scenos mėgėjų kuopelės, sporto būreliai, atstovavo Lietuvos darbininkams tarptautinėse konferencijose, leido laikraštį „Darbas“.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos duomenimis Darbo rūmų fonde 1953-12-29 buvo 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Sutvarkius neaprašytus dokumentus, 1966 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1967 m. ir 1980 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 389 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų.  Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Darbo rūmų statutas, pirmininko įsakymai, Darbininkų socialinės-ekonominės sekcijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo Darbo rūmų klubų veiklos gerinimo, teisinių konsultacijų punktų steigimo, tarnybos ir finansų klausimais dokumentai, Darbo rūmų veiklos apžvalga, pranešimai apie darbininkų streikus ir jų reikalavimus, atsišaukimai piniginių rinkliavų klausimais, statistinės žinios apie Darbo rūmų klubų veiklą, pirmininko P. Šulaičio asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Karolina Kazakevičiūtė[1] Vyriausybės Žinios (toliau – V.Ž.). 1935 m., Nr. 505-3505.

[2] V.Ž., 1936 m. Nr. 526-3652.

[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 389, ap. 1, b. 10.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:00