O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 804 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APYGARDOS DARBO INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 804

2014-09-25 Nr. SA -52

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcija ([1921]–1924 m.),

Panevėžio apygardos darbo inspekcija (1924–1940 m.).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1919-06-16 Darbo inspekcijos departamento įsteigimo įstatymu ir Socialės apsaugos departamento įsteigimo įstatymu1 buvo įsteigta Panevėžio apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcija. Tiksli Panevėžio apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcijos veiklos pradžios data nenustatyta.

Panevėžio apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcijos veiklą darbo saugos srityje prižiūrėjo Darbo ir socialės apsaugos ministerijos Darbo inspekcijos departamentas, socialinės apsaugos srityje – Darbo ir socialės apsaugos ministerijos Socialės apsaugos departamentas.2

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1919-10-29 įstatymu „Apie Darbo ir socialės apsaugos ministerijos pakeitimą Departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos“3 Panevėžio apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcija tapo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos departamentui, nuo 1920 m. – Savivaldybių, darbo ir socialės apsaugos departamentui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1924-04-15 priimtais Vidaus reikalų ministerijos etatais,4 Darbo ir socialės apsaugos departamentas buvo likviduotas ir įsteigtos Darbo inspekcija ir Socialinės apsaugos inspekcija.

Tiksli data, kada 1924 m. Panevėžio apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcija buvo pavadinta Panevėžio apygardos darbo inspekcija, nenustatyta. Dokumentuose dar vartojamas Panevėžio apygardos darbo inspektoriaus pavadinimas. Vidaus reikalų ministerijos 1926-11-15 rašte Nr. 12391 Panevėžio apygardos darbo inspektoriui pranešama apie patvirtintą darbo inspekcijų suskirstymo apygardomis nuo 1926-11-15 planą, kuriame įrašyta Panevėžio apygardos darbo inspekcija ir apygardos veikimo plotas – Panevėžio miestas, Panevėžio ir Utenos apskritys.5

Vidaus reikalų ministro 1939-12-12 įsakymu Nr. 74 patvirtintas darbo inspekcijų suskirstymas apygardomis nuo 1939-11-01, kuriame įrašyta Panevėžio apygardos darbo inspekcija. Inspekcijos veiklos teritorija – Panevėžio apskritis.6

Nuo 1940-07-01 darbo inspekcijos veiklą prižiūrėjo Darbo ministerijos (nuo 1940-08-26 – Lietuvos TSR darbo liaudies komisariato) Darbo apsaugos departamentas.

Darbo inspekcija savo veikloje vadovavosi 1924-11-14 Darbo inspekcijos įstatymu,2 1938 m. Darbo inspekcijos įstatymui vykdyti instrukcija3, vidaus reikalų ministro, darbo liaudies komisaro instrukcijomis ir įsakymais bei kitais teisės aktais.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-30 nutarimu Nr. 481, Panevėžio apygardos (apėmė visą apskrities teritoriją, įskaitant Panevėžio, Biržų, Zarasų, Rokiškio ir Utenos apskričių miestus) darbo inspekcija 1941 m. funkcijas perdavė miestų vykdomųjų komitetų darbo skyriams bei darbo punktams.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcija sudarinėjo Panevėžio apygardoje veikiančių įmonių ir ūkių sąrašus, prižiūrėjo kaip įmonėse ir ūkiuose laikomasi darbo saugos įstatymų, taisyklių, kaip vykdomi privalomieji įsakymai, sprendė kylančius tarp samdytojų ir samdinių ginčus bei konfliktus, organizavo medicinos pagalbą darbininkams ir jų šeimoms, rūpinosi darbininkų darbo sąlygų gerinimu.

Panevėžio apygardos darbo inspekcija prižiūrėjo kaip įmonėse ir ūkiuose laikomasi darbo saugos įstatymų, taisyklių, kaip vykdomi privalomieji įsakymai. Inspekcija tvirtino įmonių vidaus tvarkos taisykles, tabelius, sprendė kylančius tarp samdytojų ir samdinių ginčus bei konfliktus, registravo įmonėse ir ūkiuose įvykusius nelaimingus atsitikimus, tyrė jų priežastis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA) 2013-08-27 aktu Nr. GF-29 iš Panevėžio apskrities archyvo perėmė 430 Panevėžio apygardos darbo inspekcijos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

LCVA apskaitos dokumentuose fondas įrašytas Nr. 804.

Iš viso fonde Nr. 804 yra 1 apyrašas, 430 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir Socialės apsaugos departamento instrukcijos, Latvijos žemės ūkio centralinės sąjungos Rygoje sutarčių su Lietuvos vidaus reikalų ministerija dėl darbininkų samdymo nuorašai, ne Lietuvos piliečių darbo leidimai, susirašinėjimo su Finansų ministerijos Centraliniu statistikos biuru, apygardų darbo inspektoriais, Utenos ir kitų policijos nuovadų viršininkais, ligonių kasomis veiklos klausimais dokumentai, inspekcijos veiklos ataskaitos, įvairių įmonių ir jų darbininkų sąrašai, algų normatyvai, statistinių žinių lapai apie darbininkų ir samdinių padėtį, įmonių įregistravimo, prieglaudų steigimo, pašalpų skyrimo dokumentai, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų protokolų nuorašai, darbo valandų nustatymo, įstatymų priežiūros (kvotų, teismams perduotų bylų, darbdavių perspėjimo, streikų, asmenų skundų, ginčų tarp samdytojo ir samdinio sprendimų ir kt.) dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 430 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Nijolė Juodzevičiūtė1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – L.V.Ž), 1919 m., Nr. 8.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 928, ap. 1, b. 1385, l. 87.

3 L.V.Ž., 1919 m., Nr. 16.

4 Vyriausybės žinios (toliau V. Ž.), 1924 m., Nr. 160 – 1131; LCVA, F. 377, ap. 7, l. 177.

5 LCVA, F. 804, ap. 1, b. 1, l. 15.

6 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1451, l. 11

2 V. Ž., 1925 m., Nr. 179 – 1228.

3 LCVA, F. 923, ap. 1, b. 445, l. 8 – 9: V. Ž., 1938 m., Nr. 604 – 4230.

4 LCVA, F. R-42, ap. 1, b. 8, l. 15 -20.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:03