O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 806 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS APYGARDOS DARBO INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 806

2013-09-23 Nr. SA -62

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcija (1919–1924 m.);

Utenos apygardos darbo inspekcija (1924–1925 m.).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1919-06-16 Darbo inspekcijos departamento įsteigimo įstatymu ir Socialės apsaugos departamento įsteigimo įstatymu1 buvo įsteigta Utenos apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcija. Tiksli Utenos apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcijos veiklos pradžios data nenustatyta.

Utenos apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcijos veiklą darbo saugos srityje prižiūrėjo Darbo ir socialės apsaugos ministerijos Darbo inspekcijos departamentas, socialinės apsaugos srityje – Darbo ir socialės apsaugos ministerijos Socialės apsaugos departamentas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1919-10-29 Įstatymu „Apie Darbo ir socialės apsaugos ministerijos pakeitimą Departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos“2 Utenos apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcija tapo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos departamentui, nuo 1920 m. – Savivaldybių, darbo ir socialės apsaugos departamentui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1924-04-15 priimtais Vidaus reikalų ministerijos etatais,3 Darbo ir socialės apsaugos departamentas buvo likviduotas ir įsteigtos Darbo inspekcija ir Socialinės apsaugos inspekcija.

Tiksli data, kada 1924 m. Utenos apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcija buvo pavadinta Utenos apygardos darbo inspekcija, nenustatyta. Dokumentuose dar vartojamas Utenos apygardos darbo inspektoriaus pavadinimas.

Darbo inspekcija savo veikloje vadovavosi 1924-11-14 Darbo inspekcijos įstatymu.4

Tiksli data, kada Utenos apygardos darbo inspekcija baigė veiklą, nenustatyta. 1925 m. inspekcija dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Utenos apygardos darbo ir socialės apsaugos inspekcija sudarinėjo Utenos apygardoje veikiančių įmonių ir ūkių sąrašus, prižiūrėjo kaip įmonėse ir ūkiuose laikomasi darbo saugos įstatymų, taisyklių, kaip vykdomi privalomieji įsakymai, sprendė kylančius tarp samdytojų ir samdinių ginčus bei konfliktus, organizavo medicinos pagalbą darbininkams ir jų šeimoms, rūpinosi darbininkų darbo sąlygų gerinimu.

Utenos apygardos darbo inspekcija prižiūrėjo kaip įmonėse ir ūkiuose laikomasi darbo saugos įstatymų, taisyklių, kaip vykdomi privalomieji įsakymai. Inspekcija tvirtino įmonių vidaus tvarkos taisykles, tabelius, sprendė kylančius tarp samdytojų ir samdinių ginčus bei konfliktus, registravo įmonėse ir ūkiuose nelaimingus atsitikimus, tyrė jų priežastis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2013-06-25 aktu Nr. GF-7 iš Panevėžio apskrities archyvo perėmė 12 Utenos apygardos darbo inspekcijos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

LCVA apskaitos dokumentuose fondas įrašytas Nr. 806.

2013 m. rugsėjo mėn. apyrašo Nr. 1 bylų antraštės buvo patobulintos. Iš seno apyrašo Nr. 1 buvo sudaryta 1 byla ir įrašyta į naują apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 806 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1925 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta inspekcijos veiklos ataskaitos, darbo inspektorių suvažiavimo protokolas, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, asmenų skundų nagrinėjimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1925 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – L.V.Ž), 1919 m., Nr. 8.

L.V. Ž., 1919 m., Nr. 16.

3 Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1924 m., Nr. 160-1131. F. 377, ap.7, b.107, l. 177.

4 V. Ž., 1925 m., Nr. 179-1228.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:04