O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1162 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE VILNIAUS APYGARDOS DARBO INSPEKCIJOS FONDĄ NR. R-1162

2010-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos darbo inspekcija (Die Arbeitsinspektion in Wilna) (1941-07-01–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apygardos darbo inspekcija savo veiklą pradėjo 1941-07-01. Dokumentuose buvo vartojami įvairūs įstaigos pavadinimai: Vilniaus apygardos darbo inspekcija, Vilniaus miesto ir srities /apygardos/ darbo inspekcija.[1]

Remiantis Darbo apsaugos departamento direktoriaus 1942-06-19 raštu Nr. 5084 likviduotų Vilniaus-Švenčionių, Ašmenos ir Svyrių apskričių darbo inspekcijų funkcijos buvo perduotos Vilniaus apygardos darbo inspekcijai. Vilniaus apygardos darbo inspekcijos veiklos teritorija apėmė Vilniaus miestą, Alytaus ir Vilniaus apskritis.[2]

Darbo inspekcijos veiklą prižiūrėjo Darbo ir socialinių reikalų vadybos Darbo apsaugos departamentas, nuo 1944-01-19 – Profesinių sąjungų centro biuras Kaune (Zentralbüro der Berufsverbände, Kauen).[3]

Tiksli Vilniaus apygardos darbo inspekcijos veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. darbo inspekcija dar veikė.[4]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Vilniaus apygardos darbo inspekcijos uždavinys buvo teisės aktų darbo apsaugos srityje vykdymo priežiūra.

Darbo inspektoriai lankė įmones, tikrino darbo ir sanitarines sąlygas nustatančių teisės aktų, darbo sutarčių laikymąsi, sprendė tarp darbdavių ir darbininkų kylančius konfliktus, rinko žinias apie darbininkų darbo, gyvenimo sąlygas, atlyginimą, tyrė nelaimingus atsitikimus, pirmininkavo apskrityse ir miestuose veikusioms komisijoms, kurios kartu su darbo biržomis ar jų skyriais privalėjo registruoti žmones priverstiniams darbams Vokietijoje, teikė ataskaitas kontroliuojančioms įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1966-01-19 sudaryti Vilniaus apygardos darbo inspekcijos fondo Nr. R-1162 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos buvo įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-1162 yra 2 apyrašai, 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti darbo inspektorių surašyti įmonių patikrinimo, darbuotojų apklausos protokolai, pranešimai, susirašinėjimo su Darbo ir socialinių reikalų vadybos Darbo apsaugos departamentu, Švietimo vadyba, Vilniaus darbo birža, Vilniaus socialinio draudimo įstaiga, kitomis įstaigomis, įmonėmis ir asmenimis įstaigų ir įmonių patikrinimo, darbininkų samdymo, atostogų, pašalpų, kompensacijų, atlyginimo, atleidimo ir kitais klausimais dokumentai, įmonių anketos, darbo pažymėjimai, pranešimai apie nelaimingus atsitikimus, darbuotojų prašymai, pareiškimai, skundai, Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos skyriaus tarnautojų, atleistų darbuotojų ir kiti sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valstybinio staklių gamybos fabriko „Staklės“ direktoriaus įsakymai ir išrašai iš jų, darbo inspektorių surašyti įmonių patikrinimo, darbuotojų apklausos protokolai, pranešimai, susirašinėjimo su valstybiniu staklių gamybos fabriku „Staklės“, žemės ūkio mašinų taisymo dirbtuvėmis atleistų darbininkų, atlyginimų ir kitais klausimais dokumentai, darbuotojų pareiškimai.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kargertaitė[1]Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1162, ap. 1, b. 1; F. R-625, ap. 1, b.14, l.140.

[2]  LCVA. F.R-977, ap. 1, b. 69, l. 24-25; F. R-969, ap. 2, b. 18, l. 510, 515; F. R-625, ap. 1, b. 10, T. IV, l. 557, 679; b. 14, l. 41, 128-137.

[3] LCVA. F. R-977, ap. 1, b. 69, l.24-25..

[4] LCVA. F. R-741, ap. 1, b. 184, l. 11.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:07