O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1474 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE KAUNO DARBO BIRŽOS FONDĄ NR. R-1474

2009-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno darbo birža (Arbeitsamt Kauen) (1941 m. rugsėjo mėn.–1941 m. lapkričio mėn.)

Kauno socialinė įstaiga (Sozialamt Kauen) (1941 m. lapkričio mėn.–1942 m. spalio mėn.)

Kauno darbo birža (Arbeitsamt Kauen) (1942 m. spalio mėn.–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų krašto reicho komisariatas 1941-08-15 išleido potvarkį dėl priverstinio darbo įvedimo Rytų krašto gyventojams.[1] Vykdyti šį potvarkį pavesta darbo biržoms (Arbeitsamt), kurios buvo įsteigtos prie apygardų komisarų.

Tiksli Kauno darbo biržos įsteigimo data nenustatyta. 1941-09-01 darbo birža jau veikė.[2]

Vadovaujantis reicho ministro okupuotoms Rytų sritims 1941-11-27 įsaku Kauno darbo birža buvo pavadinta Kauno socialine įstaiga (Sozialamt Kauen). Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Dokumentuose buvo vartojami abu įstaigos pavadinimai.

Vadovaujantis reicho ministro okupuotoms Rytų sritims 1942-10-15 įsaku Kauno socialinė įstaiga vėl pavadinta Kauno darbo birža. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.[3]

Kauno darbo biržos skyriai 1941 m. veikė Kėdainiuose, Lazdijuose, Marijampolėje, Šakiuose, Ukmergėje, Vilkaviškyje.[4]

Kauno darbo biržos veiklą prižiūrėjo Generalinio komisaro Kaune Darbo politikos ir socialinės priežiūros skyrius (Abteilung für Arbeitspolitik und Sozialverwaltung).

Tiksli Kauno darbo biržos veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. birža dar veikė. [5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno darbo birža vykdė Rytų krašto reicho komisaro, generalinio komisaro Kaune, Kauno miesto ir apygardos komisarų nurodymus dėl priverstinio darbo įvedimo Lietuvos generalinėje srityje.

Kauno darbo birža registravo ir skirstė darbingo amžiaus asmenis, bedarbius darbams Kauno apygardos pramonės, transporto, žemės ūkio įmonėse, verbavo ir mobilizavo asmenis darbams Reicho teritorijoje bei organizavo jų išvežimą, persekiojo darbo vengiančiuosius, sudarinėjo pabėgusiųjų iš darboviečių kartotekas, tikrino įmones ir įstaigas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1951-10-17 sudarytas Kauno darbo biržos fondo Nr. 186 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 48 apskaitos vienetai.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė  Kauno darbo biržos fondą Nr. 186, kuris LCVA buvo peršifruotas į fondą Nr. 751, vėliau – į fondą Nr. R-1474.

1959 m., 1965 m., 1966 m. papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų.

1966 m. iš Generalinio komisaro Kaune fondo Nr. R-615 į fondą R-1474 perkelta 20 apskaitos vienetų, 1998 m. iš Vietinės rinktinės fondo Nr. R-675 perkeltas 1 apskaitos vienetas.

Fondo dokumentai 1980 m. buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje vardinį ir teminį kartotekinius katalogus. Dokumentai kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-1474 yra 1 apyrašas, 82 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių okupacinės civilinės valdžios vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kauno darbo biržos vadovo įsakymai, verbavimo ir mobilizacijos priverstiniams darbams komisijų, štabų veiklos ataskaitos, nurodymai, susirašinėjimo su įstaigomis ir asmenimis veiklos, ūkiniais, finansų, ir kitais klausimais dokumentai,

asmenų, numatytų išvežti ir išvežamų priverstiniams darbams į Vokietiją, mobilizaciniai pranešimai (Bescheid), įsipareigojimo pareiškimai (Verpflichtungsbescheid), pareiškimai–pasižadėjimai (Erklärung), pažymėjimai dėl atleidimo nuo darbo prievolės, Kauno miesto ir apygardos įmonių ir įstaigų paraiškos dėl darbo jėgos paskyrimo, sąrašai, repatriantų vokiečių registracijos lapai, anketos, asmenų, išvykusių darbams į Vieną propagandinio pobūdžio laiškai,

darbo biržoje įregistruotų asmenų anketos, sąrašai, dirbančiųjų, užverbuotųjų, mobilizuotųjų, numatytų išvežti, išvežtųjų, pasišalinusiųjų iš priverstinių darbų ir kariuomenės (vermachto), gimusiųjų 1912–1925 m., užverbuotų į lietuvišką statybos batalioną, abiturientų, Kauno miesto ir apskrities amatininkų ir kiti sąrašai, statistinės žinios.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 82 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kargertaitė[1] Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1941-01-01, Nr. 1, l. 4, 5.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1474, ap. 1, b. 9; F. R-626, ap. 2, b. 9, l. 10.

[3] LCVA. F. R-614, ap. 1, b. 4, l. 11; F. R-626, ap. 2, b. 1, l. 34, 46.

[4] LCVA. F. R-614, ap. 1, b. 4, l. 21.

[5] LCVA. F. R-1474, ap. 1, b. 47, l.14.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:09