O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-231 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE VILNIAUS MIESTO I IR II APYGARDŲ DARBO INSPEKCIJŲ FONDĄ NR. R-231

2008-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos darbo inspekcija (1939-11-01–1940-07-21)

Vilniaus miesto I ir II apygardų darbo inspekcijos (1940-07-22–1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1939-12-12 įsakymu Nr. 74 patvirtintas darbo inspekcijų suskirstymas apygardomis nuo 1939-11-01, kuriame įrašyta Vilniaus apygardos darbo inspekcija. Inspekcijos veiklos teritorija apėmė Vilniaus miestą ir apskritį.[1]

Darbo ministro 1940-07-29 įsakymu Nr. 6 patvirtintas Vilniaus darbo inspekcijų suskirstymas apygardomis nuo 1940-07-22, kuriame įrašytos Vilniaus miesto I apygardos darbo inspekcija ir Vilniaus miesto II apygardos darbo inspekcija. I apygardos darbo inspekcijos veiklos teritorija – Vilniaus miesto vakarinė dalis, II apygardos darbo inspekcijos – Vilniaus miesto rytinė dalis.[2]

Darbo inspekcijų veiklą prižiūrėjo Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos departamentas, nuo 1940-07-01 – Darbo ministerijos Darbo apsaugos departamentas, nuo 1940-08-26 – Lietuvos TSR darbo liaudies komisariato Darbo apsaugos departamentas (nuo 1940-10-07 Darbo apsaugos valdyba).[3]

Darbo inspekcijos savo veikloje vadovavosi 1924 m. Darbo inspekcijos įstatymu, 1938 m. Darbo inspekcijos įstatymui vykdyti instrukcija[4], vidaus reikalų ministro, darbo liaudies komisaro instrukcijomis ir įsakymais bei kitais teisės aktais.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-30 nutarimu Nr. 481, Vilniaus miesto I ir II apygardų darbo inspekcijos funkcijas 1941 m. perdavė Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Darbo skyriui.[5] Tiksli Vilniaus miesto I ir II apygardų darbo inspekcijų veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Vilniaus miesto I ir II apygardų darbo inspekcijų uždavinys buvo darbo apsaugos įstatymų, taisyklių ir privalomų įsakymų vykdymo Vilniaus mieste priežiūra.

Darbo inspektoriai lankė įmones, tikrino darbo ir sanitarines sąlygas nustatančių įstatymų ir taisyklių bei darbo sutarčių laikymąsi, sprendė tarp darbdavių ir darbininkų kylančius konfliktus, aiškinosi streikų priežastis, rinko žinias apie darbininkų darbo ir gyvenimo sąlygas bei atlyginimą, tyrė nelaimingus atsitikimus, teikė ataskaitas kontroliuojančioms įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose Vilniaus miesto I ir II apygardų darbo inspekcijų fondas įrašytas 1965 m.

Sutvarkius neaprašytus dokumentus, 1966 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 11 apskaitos vienetų.

2001 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-231 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1 

 

Apyraše įrašyti Darbo liaudies komisaro instrukcijos ir aplinkraščiai, darbo inspekcijos veiklos apyskaitos, įmonių patikrinimo aktai, susirašinėjimo su Darbo liaudies komisariatu įmonių patikrinimo, darbininkų samdymo, atlyginimo, atleidimo, darbo dienos ilgumo, etatų klausimais dokumentai, darbdavių ir darbininkų susitarimai darbo sąlygų klausimais, darbininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 379, ap. 1, b. 1451, l. 11.

[2] LCVA. F. R-42, ap. 1, b. 12, l. 46.

[3] LCVA. F. R-231, ap. 1, b. 1, l; F. R-754, ap. 1, b. 4, l. 23-26.

[4] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 445, l. 8-9, V.Ž. 1938 m., Nr. 604-4230.

[5] LCVA. F. R-42, ap. 1, b. 8, l. 15-20.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:54