O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-626 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE VILNIAUS DARBO BIRŽOS FONDĄ NR. R-626

2009-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus darbo birža (Arbeitsamt Wilna) (1941 m. rugsėjo mėn.–1941 m. lapkričio mėn.)

Vilniaus socialinė įstaiga (Sozialamt Wilna) (1941 m. lapkričio mėn.–1942 m. spalio mėn.)

Vilniaus darbo birža (Arbeitsamt Wilna) (1942 m. spalio mėn.–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų krašto reicho komisariatas 1941-08-15 išleido potvarkį dėl priverstinio darbo įvedimo Rytų krašto gyventojams.[1] Vykdyti šį potvarkį pavesta darbo biržoms (Arbeitsamt), kurios buvo įsteigtos prie apygardų komisarų.

Tiksli Vilniaus darbo biržos įsteigimo data nenustatyta. 1941-09-01 darbo birža jau veikė.[2]

Vadovaujantis reicho ministro okupuotoms Rytų sritims 1941-11-27 įsaku Vilniaus darbo birža buvo pavadinta Vilniaus socialine įstaiga (Sozialamt Wilna). Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Dokumentuose buvo vartojami abu įstaigos pavadinimai.

Vadovaujantis reicho ministro okupuotoms Rytų sritims 1942-10-15 įsaku Vilniaus socialinė įstaiga vėl pavadinta Vilniaus darbo birža. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.[3]

Vilniaus darbo biržos skyriai 1941 m. veikė Alytuje, Švenčionyse, Trakuose, 1943 m. – Ašmenoje, Eišiškėse, Svyriuose, Švenčionyse, Trakuose.[4]

Vilniaus darbo biržos veiklą prižiūrėjo Generalinio komisaro Kaune Darbo politikos ir socialinės priežiūros skyrius (Abteilung für Arbeitspolitik und Sozialverwaltung).

Tiksli Vilniaus darbo biržos veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. birža dar veikė.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus darbo birža vykdė Rytų krašto reicho komisaro, generalinio komisaro Kaune, Vilniaus miesto ir apygardos komisarų nurodymus dėl priverstinio darbo įvedimo Lietuvos generalinėje srityje.

Vilniaus darbo birža registravo darbingo amžiaus asmenis, bedarbius ir skirstė juos darbams Vilniaus apygardos pramonės, transporto bei žemės ūkio įmonėse, verbavo ir mobilizavo asmenis darbams Reicho teritorijoje bei organizavo jų išvežimą, persekiojo darbo vengiančiuosius, sudarinėjo pabėgusiųjų iš darboviečių kartotekas, tikrino įmones ir įstaigas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose įrašyta, kad 1949-11-28 Vilniaus darbo biržos fonde Nr. R-626 buvo 126 saugojimo vienetai ir 10 kg neaprašytų dokumentų.

1951 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 760 saugojimo vienetų.

1959 m. fonde buvo apyrašas Nr. 1, 810 apskaitos vienetų, ir apyrašas Nr. 2 – 53 apskaitos vienetai. Duomenų apie fondo pertvarkymą nėra.

1965–1966 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 51 byla, 1966 m. sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašytos 7 bylos. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1966 m. fonde Nr. R-626 buvo 3 apyrašai, 923 apskaitos vienetai.

1968 m. fondas pertvarkytas, sudaryti nauji apyrašai: apyrašas Nr. 1, 334 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 2, 34 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 3, 493 apskaitos vienetai. Sudaryta bylų numerių pasikeitimo lentelė.

1971-12-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos generalinės srities darbo biržos (Arbeitsgemeinschaft Litauen, Kauen) fondą Nr. 798, kuriame buvo 3 bylos. LCVA šis fondas buvo sujungtas su fondu Nr. R-626, buvęs fondo Nr. 798 apyrašas Nr. 1 peršifruotas į fondo Nr. R-626 apyrašą Nr. 4.

1978 m. fonde buvo 3 apyrašai, 864 apskaitos vienetai.

1981 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 26 apskaitos vienetai.

1989 m. iš apskaitos išbraukti 2 apskaitos vienetai.

1994 m. 1 byla iš apyrašo Nr. 1 perkelta į fondo R-685 apyrašą Nr. 4.

Fondo dokumentai 1969 m., 1979–1985 m. buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje vardinį ir teminį kartotekinius katalogus.

Apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 dokumentai kataloguoti vardinėje ,,Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-626 yra 4 apyrašai,  887 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių okupacinės civilinės valdžios vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus darbo biržos vadovo, Vyriausiojo ir Vilniaus apygardos operatyvinių (darbo jėgos tvarkymo) štabų (Einsatzführungsstab, Gebietseinsatzstab) įsakymai, susirašinėjimo su įstaigomis ir asmenimis veiklos, ūkiniais, finansų, Heseno (darbo jėgos) verbavimo komisijos (Anwerbekommission Hessen), Vyriausiojo operatyvinio štabo (darbo jėgos tvarkymo, Einsatzführungsstab) Kaune, apygardų ir apskričių operatyvinių (darbo jėgos tvarkymo) štabų Gebietseinsatzstab, Kreiseinsatzstab), mobilizacijos (šaukiamųjų patikrinimo) štabų (Musterungsstäbe) steigimo, veiklos, finansavimo ir kitais klausimais dokumentai,

asmenų, numatytų išvežti ir išvežamų priverstiniams darbams į Vokietiją, mobilizaciniai pranešimai (Bescheid), įsipareigojimo pareiškimai (Verpflichtungsbescheid), pareiškimai-pasižadėjimai (Erklärung), pažymėjimai dėl atleidimo nuo darbo prievolės, asmenų, kurių artimieji tarnavo policijoje ir vermachte, aprūpinimui skirti kortelės,Vilniaus miesto ir apygardos įmonių ir įstaigų paraiškos dėl darbo jėgos paskyrimo, sąrašai,

darbo biržoje įregistruotų asmenų anketos, sąrašai, dirbančiųjų, užverbuotųjų, mobilizuotųjų, numatytų išvežti, išvežtųjų, pasišalinusiųjų iš priverstinių darbų, Vilniaus žydų geto kalinių, karo belaisvių ir kiti sąrašai, statistinės žinios.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Dokumentai kataloguoti vardinėje ,,Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 357 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vokiečių okupacinės civilinės valdžios vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus darbo biržos vadovo, Vyriausiojo ir Vilniaus apygardos operatyvinių (darbo jėgos tvarkymo) štabų (Einsatzführungsstab, Gebietseinsatzstab) įsakymai, susirašinėjimo su įstaigomis ir asmenimis veiklos, ūkiniais, finansų, Heseno (darbo jėgos) verbavimo komisijos (Anwerbekommission Hessen), Vyriausiojo operatyvinio štabo (darbo jėgos tvarkymo, Einsatzführungsstab) Kaune, apygardų ir apskričių operatyvinių (darbo jėgos tvarkymo) štabų Gebietseinsatzstab, Kreiseinsatzstab), mobilizacijos (šaukiamųjų patikrinimo) štabų (Musterungsstäbe) steigimo, veiklos, finansavimo ir kitais klausimais dokumentai, tarnautojų tarnybos bylos, pažymėjimai, tarnautojų ir kalinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Dokumentai kataloguoti vardinėje ,,Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 34 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Įstaigų ir įmonių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos įstaigų ir įmonių bylos – įstaigų ir įmonių pasai (Betriebsbogen), sutartys dėl darbo jėgos pristatymo įtvirtinimo darbams, susirašinėjimo darbuotojų atleidimo nuo darbo prievolės ir kitais klausimais dokumentai, nepakeičiamųjų darbe pažymėjimai, darbuotojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įmonių ir įstaigų veiklos sritis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 493 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Darbo bendruomenės Lietuvoje (Arbeitsgemeinschaft Litauen, Kauen) susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kargertaitė[1] Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1941-01-01, Nr. 1, l. 4, 5.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-626, ap. 2, b. 17, l. 7; F. R-626, ap. 1, b. 14, l. 449, 450.

[3] LCVA. F. R-614, ap. 1, b. 4, l. 11; F. R-626, ap. 2, b. 1, l. 34, 46.

[4] LCVA. F. R-626, ap. 2, b. 1, l. 2; F. R-626, ap. 1, b. 224, l. 39.

[5] LCVA. F. R-626, ap. 2, b. 9; F. R-626, ap. 1, b. 224, l. 39.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:02