O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-728 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO PRAMONĖS IR KALNAKASYBOS DARBŲ SAUGUMO PRIEŽIŪROS KOMITETO

FONDĄ NR. R-728

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė valstybinė katilų priežiūros inspekcija prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1949-01-27–1956-11-11)

Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūrovaldyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1956-11-12–1968-06-05)

Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo valstybinės priežiūros valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1968-06-06–1981-09-07)

Lietuvos TSR valstybinis pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komitetas (1981-09-08–1990-03-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1949-01-27 nutarimu Nr. 32 buvo organizuota Respublikinė valstybinė katilų priežiūros inspekcija prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[1]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-11-12 nutarimu Nr. 546 Respublikinės valstybinės katilų priežiūros inspekcijos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu buvo organizuota Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (ГОСГОРТЕХНАДЗОР Литовской ССР).[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1968-06-06 nutarimu Nr. 168 „Dėl Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos veiklos ir teisių išplėtimo“ Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pavadinta Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo valstybinės priežiūros valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[3]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1981-09-08 įsaku Nr. X-1494 Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo valstybinės priežiūros valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo pertvarkyta į Lietuvos TSR valstybinį pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komitetą.[4]

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR valstybinis pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komitetas buvo likviduotas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė valstybinė katilų priežiūros inspekcija prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos vykdė garo katilų, slėgimo indų, garo laidų, balionų, liftų bei keliamųjų įrengimų saugios eksploatacijos, jų gaminimo ir išleidimo techninę priežiūrą visose respublikinės ir vietinės reikšmės pramonės įmonėse.

Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūrovaldyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo valstybinės priežiūros valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR valstybinis pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komitetas prižiūrėjo saugaus darbų vykdymo taisyklių įrengiant, eksploatuojant ir transportuojant kėlimo įrenginius, katilinių įrengimus ir slėgimo indus, garo ir karšto vandens vamzdynus, su dujų gavyba susijusius objektus, vykdant pramoninius sprogdinimo darbus laikymąsi nerūdinių iškasenų, chemijos ir naftos bei dujų perdirbimo pramonės įmonėse, geologinio žvalgymo ekspedicijose ir partijose. Komitetas taip pat prižiūrėjo, kad būtų teisingai eksploatuojami naudingųjų iškasenų telkiniai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2000-01-21 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Technikos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perėmė 247 Lietuvos TSR valstybinio pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komiteto bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-728 yra 1 apyrašas, 247 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, TSRS valstybinio pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komiteto įsakymai ir posėdžių protokolai, valdybos viršininko (komiteto pirmininko) įsakymai veiklos klausimais, valdybos (komiteto) Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, darbo planai ir ataskaitos, finansų ataskaitos, dujų objektų aptarnaujančio personalo žinių patikrinimo protokolai, Lietuvos TSR užkonservuotų giliųjų gręžinių sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kalnakasybos darbų dujų įtaisinių ir katilų priežiūros objektų avarijų ir nelaimingų atsitikimų žurnalas, etatų sąrašai ir sąmatos, sprogdinimo darbams vykdyti išduotų leidimų, žemo slėgimo garo katilų ir vandens šildymo katilų, kranų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 247 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 146, l. 171.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 402, l. 436.

[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 928, l. 255.

[4] LCVA. F-R-758, ap. 2, b. 531, l. 43.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:03