O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-919 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO GYVENTOJŲ ĮDARBINIMO, PERMOKYMO IR PROFESINIO ORIENTAVIMO CENTRO FONDĄ NR. R-919

2009-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis gyventojų įdarbinimo biuras (1987-07-21–1988-08-14)

Respublikinis gyventojų įdarbinimo, permokymo ir profesinio orientavimo centras (1988-08-15–1990-12-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR valstybinio darbo komiteto 1987-07-21 įsakymu Nr. 17 buvo įsteigtas Respublikinis gyventojų įdarbinimo biuras.[1]

Lietuvos TSR darbo ir socialinio aprūpinimo ministerijos 1988-07-27 įsakymu Nr. 11 Respublikinio gyventojų įdarbinimo biuro pagrindu nuo 1988-08-15 buvo įsteigtas Respublikinis gyventojų įdarbinimo, permokymo ir profesinio orientavimo centras.[2]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtu 1990-03-22 Įstatymu Nr. I-61 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įstatymas“ Respublikinis gyventojų įdarbinimo, permokymo ir profesinio orientavimo centras tapo pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerijai.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 1990-12-29 įsakymu Nr. 109 Respublikinis gyventojų įdarbinimo, permokymo ir profesinio orientavimo centras nuo 1990-12-29 buvo likviduotas, jo funkcijas perėmė Respublikinė darbo birža.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis gyventojų įdarbinimo biuras atsakė už piliečių informavimo apie laisvas darbo vietas sistemos organizavimą, darbo jėgos panaudojimo efektyvumą, darbo resursų paskirstymą ir perskirstymą respublikoje, tarpininkavimą įsidarbinant už respublikos ribų, profesinį kadrų parengimą, jaunimo darbo panaudojimą.

Respublikinis gyventojų įdarbinimo, permokymo ir profesinio orientavimo centras analizavo darbo vietų ir darbo rinkos būklę, prognozavo galimus pasikeitimus profesinėje struktūroje, organizavo gyventojų užimtumo ir judėjimo apskaitą, steigė darbuotojų poreikio ir šaltinių duomenų bankus, informavo gyventojus apie esamas laisvas darbo vietas, esant reikalui, organizavo jų permokymą ir įdarbinimą, organizavo viešuosius darbus, o taip pat darbininkų telkimą ir šeimų perkėlimą respublikoje ir už jos ribų. Centras taip pat vedė bedarbių apskaitą ir nustatyta tvarka teikė jiems pašalpas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2001-04-27 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Respublikinės darbo biržos perėmė 20 Respublikinio gyventojų įdarbinimo, permokymo ir profesinio orientavimo centro bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-919 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1987–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti centro direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, organizuoto darbininkų telkimo į RTFSR metų planai ir ataskaitos, gyventojų įdarbinimo metų ataskaitos, sąmatos, metų balansai, etatų sąrašai, likvidacinės komisijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1987–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-919, ap. 1, b. 3, l. 7.

[2] LCVA. F. R-919, ap. 1, b. 7, l. 3.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:05