O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 29 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS DARBO, SUSISIEKIMO IR VIEŠUJŲ DARBŲ DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 29

2005-11- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Susisiekimo ir viešųjų darbų departamentas (Departament Komunikacji i Robót Publicznych Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12 – 1921-01-15)

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamentas (Departament Pracy, Komunikacji i Robót Publicznych Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1921-01-16 –1922-04-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Susisiekimo ir viešųjų darbų departamentas įsteigtas Vidurio Lietuvos Vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-10-12 dekretu Nr. 2 apie Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos sudarymą paskyrus departamento direktorių.[1]

Departamentas 1921-01-16 perėmė dalį panaikinto Darbo ir socialinės apsaugos departamento kompetencijai priklausiusių veiklos sričių ir buvo pavadintas Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamentu.[2]

Departamento veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų pradinės organizacijos ir kompetencijos“[3] ir laikinai einančio Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininko pareigas 1921-10-06 potvarkis Nr. 379 „Dėl departamentų organizacijos ir veiklos pagrindų“.[4]

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos valdžia. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų veikla buvo nutraukta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Departamento kompetencijai priklausė susisiekimo sausumos ir vandens keliais, geležinkeliu, pašto bei telegrafo ryšių tvarkymo, viešųjų darbų klausimai, o nuo 1921-01-16 - ir vadovavimas darbo inspekcijoms, profsąjungų steigimo ir registracijos kontrolė, ligonių kasų steigimas ir veiklos priežiūra, darbo biržų organizavimas.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamento dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo-perėmimo akto nėra. Į apskaitos dokumentus neaprašyti departamento dokumentai - 49 saugojimo vienetai – įrašyti 1949 m.

1951 m. į apskaitos dokumentus įrašytas fondo bylų apyrašas Nr. 1, 29 apskaitos vienetai, 1952 m. – apyrašas Nr. 2, 102 apskaitos vienetai.

Baltarusijos TSR Molodečno apskrities archyvas 1952 m. perdavė 1 bylą ir apyrašą, kuriame ji buvo įrašyta. Apyrašas ir byla įrašyti į fondo Nr. 29 apskaitos dokumentus, apyrašui suteiktas Nr. 3.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Fondas 1980 m. pertvarkytas. Iš rastų nesutvarkytų dokumentų sudaryta 50 apskaitos vienetų. Bylos susistemintos, peršifruotos, sudaryti nauji apyrašai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3, į kuriuos įrašyti 198 apskaitos vienetai.

1995 m. prie fondo prijungtas Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamento Pašto ir telegrafo skyriaus fondas Nr. 30. Šiame fonde buvusios 9 bylos įrašytos į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 29 yra 3 apyrašai, 208 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamento veiklos dokumentų yra Vilniaus vaivadijos valdybos Komunikacijų ir statybos skyriaus fonde Nr. 154.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos valdžios institucijų teisės aktai, departamento tvarkomieji dokumentai, Laikinosios Valdymo Komisijos posėdžių protokolai, Laikinosios geležinkelių tarybos įstatai, departamento padalinių veiklos ataskaitos, ūkio ir finansinės veiklos patikrinimo dokumentai, darbų atlikimo sutartys, susirašinėjimo pašto ryšių tarp Lenkijos ir Vidurio Lietuvos sutvarkymo, geležinkelio lengvatų suteikimo, statybos ir remonto darbų, organizaciniais, ūkio, finansų, personalo klausimais dokumentai, skundų tyrimo medžiaga, statistinės žinios, gyventojų prašymai suteikti paskolas ir finansinę paramą, tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos chronologine tvarka pagal metus, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso fondo Nr. 29 apyraše Nr. 1 įrašyta 40 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra brėžinių. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti departamento ir jam pavaldžių įstaigų tarnautojų, darbininkų algalapiai, prašymai priimti į darbą.

Algalapių bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą, stuktūrinių padalinių ribose – pagal chronologiją ir abėcėlės tvarka pagal vietovių pavadinimus. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso fondo Nr. 29 apyraše Nr. 2 įrašytas 101 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1921 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos departamento tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka, sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 29 apyraše Nr. 3 įrašyti 67 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Tamara Justickaja

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoją Laima Breslavskienė[1] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 21, ap. 1, b. 2, l. 2.
[3] DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34.
[4] DU TKR, 1921, Nr. 33(43), psl. 450.
[5] DU TKR, 1922, Nr. 14(64), psl. 282.
[6] DU TKR, 1920, Nr.5, psl. 34, dekretas Nr. 25.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:42