O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 928 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DARBO IR SOCIALINĖS APSAUGOS, SOCIALINIO DRAUDIMO BEI APRŪPINIMO INSTITUCIJŲ FONDĄ NR. 928

2011-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Viešųjų darbų ir maitinimo ministerija (1918-11-11–1919-04-14)

Darbo ir socialės apsaugos ministerija (1919-04-15–1919-12-01)

Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos departamentas (1919-12-02–1920-05-21)

Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių, darbo ir socialės apsaugos departamentas (1920-05-22–1921-03-28)

Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos departamentas (1921-03-29–1923-12-31)

Sveikatos departamento Socialės apsaugos inspektorius (1924-01-01–1927-11-30)

Vyriausiasis darbo inspektorius (1924-01-01–1927-11-30)

Vyriausias darbo ir socialės apsaugos inspektorius (1927-12-01–1934-12-31)

Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos inspekcija (1935-01-01–1937-05-31)

Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos departamentas (1937-06-01–1940-06-30)

2. Vyriausioji socialinio draudimo valdyba (1926-05-18–1940-09-05)

3. Vyriausioji tiekimo valdyba (1919-02-01–1919 m. balandžio mėn.)

Tiekimo ir maitinimo ministerija (1919 m. balandžio mėn.–1919-10-14)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos Valstybės Tarybos 1918-11-03 posėdyje nutarta įsteigti Viešųjų darbų ir maitinimo ministeriją.[1] Valstybės Tarybos Prezidiumui 1918-11-11 patvirtinus Ministrų Kabinetą, viešųjų darbų ir maitinimo ministro pareigas ėjo vidaus reikalų ministras V. Stašinskas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento 1919 m. patvirtintu aktu, Viešųjų darbų ir maitinimo ministerija buvo pavadinta Darbo ir socialės apsaugos ministerija.[2] Tiksli data, kada ministerija pakeitė pavadinimą, nenustatyta. Dokumentuose nuo 1919-04-15 vartojamas Darbo ir socialės apsaugos ministerijos pavadinimas.[3]

Vadovaujantis Ministrų Kabineto 1919-10-08 nutarimu, Darbo ir socialinės apsaugos ministeriją nuo 1919-10-10 perėmė Vidaus reikalų ministras.[4]

1919-12-02 įstatymu „Apie Darbo ir socialės apsaugos ministerijos pakeitimą departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos“ Darbo ir socialės apsaugos ministerija panaikinta.[5] Jos funkcijas perėmė Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos departamentas.

1920-05-22 paskelbti Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių, darbo ir socialės apsaugos departamento etatai. Vidaus reikalų ministro 1920 m. (tiksli įsakymo data nenurodyta) įsakymu Nr. 628 nuo 1920-05-01 paskirtas Savivaldybių, darbo ir socialės apsaugos departamento direktorius.[6]

1921-03-29 paskelbus Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos departamento etatus, Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių, darbo ir socialės apsaugos departamento etatai panaikinti.[7]

Vadovaujantis 1924-05-31 paskelbtais Vidaus reikalų ministerijos etatais, nuo 1924-01-01 Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos departamentas panaikintas, jo funkcijas perėmė Vyriausiasis darbo inspektorius ir Sveikatos departamento Socialės apsaugos inspektorius.[8]

Vyriausiasis darbo inspektorius buvo pavaldus Vidaus reikalų ministrui, Sveikatos departamento Socialės apsaugos inspektorius – Sveikatos departamento direktoriui.

Vidaus reikalų ministras 1927-12-06 įsakymu Nr. 46 nuo 1927-12-01 atleido Socialės apsaugos inspektorių, jo pareigas pavedė eiti Vyriausiajam darbo inspektoriui. Buvęs Vyriausiasis darbo inspektorius dokumentuose vadinamas Vyriausiu darbo ir socialės apsaugos inspektoriumi. Inspektorius buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento direktoriui, nuo 1930-02-19 – vidaus reikalų ministrui.[9]

1935-01-01 įsigaliojo Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos inspekcijos etatai.[10]

Vidaus reikalų ministro 1937-08-25 įsakymu Nr. 32 Darbo ir socialės apsaugos inspekcija nuo 1937-06-01 panaikinta ir įsteigtas Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos departamentas.[11]

1940-07-01 paskelbus Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijos Socialinio apsaugos departamento etatus, Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialinės apsaugos departamento etatai nuo 1940-07-01 panaikinti.[12] Departamento funkcijas perėmė 1940-07-01 įsteigti Darbo ministerijos Darbo apsaugos departamentas ir Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijos Socialinės apsaugos departamentas.[13]

2. 1926-05-18 Vyriausiosios socialinio draudimo valdybos įstatymu prie Vidaus reikalų ministerijos buvo įsteigta Vyriausioji socialinio draudimo valdyba.[14]

Savo veikloje valdyba vadovavosi 1926-05-18, 1933-04-29 Vyriausiosios socialinio draudimo valdybos įstatymais, statutu, kitais socialinį draudimą reguliuojančiais teisės aktais.[15]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-05 nutarimu Nr. 43 Vyriausioji socialinio draudimo valdyba perduota Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatui.[16]

3. Ministrų Kabinetas 1919-02-01 patvirtino Vyriausiosios tiekimo valdybos įstatus. Valdybos viršininkas buvo prilyginamas ministrams, buvo Ministrų Kabineto narys ir turėjo lygias teises su kitais nariais.[17]

1919 m. balandžio mėn. prie Vyriausiosios tiekimo valdybos prijungus Viešųjų darbų ir maitinimo ministerijos Maitinimo departamentą, Vyriausioji tiekimo valdyba pavadinta Tiekimo ir maitinimo ministerija.[18] Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

1919-10-14 Įstatymu Tiekimo ir maitinimo ministerijai likviduoti Tiekimo ir maitinimo ministerija ir jai pavaldūs Suėmimo komitetai perėjo Krašto apsaugos ministerijos žinion.[19]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Viešųjų darbų ir maitinimo ministerija – Darbo ir socialės apsaugos departamentas rengė darbo santykius ir socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei tikrino, kaip jų laikomasi, rūpinosi darbo sauga, darbo sąlygomis, organizavo našlaičių ir beturčių vaikų, neįgaliųjų, senelių globą, prižiūrėjo labdaros organizacijų veiklą, socialinių pašalpų, produktų skyrimą.

2. Vyriausioji socialinio draudimo valdyba tvarkė socialinio draudimo reikalus: steigė ligonių kasas, prižiūrėjo jų ir Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos veiklą.

3. Vyriausiosios tiekimo valdybos, vėliau Tiekimo ir maitinimo ministerijos tikslas buvo aprūpinti kariuomenę maisto produktais, būtiniausiomis prekėmis, arkliais, pašarais, aprūpinti maisto produktais vargstančius gyventojus.

Ministerija organizavo maisto produktų, gyvulių, arklių iš ūkininkų rekvizicijas, maisto produktų, prekių sandėliavimą ir paskirstymą, prižiūrėjo Suėmimo komitetų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas (toliau – Archyvas) 1951-09-05 iš Archyvo Kauno filialo perėmė Vyriausiosios darbo ir socialės apsaugos inspekcijos fondo dokumentus –1111 apskaitos vienetų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1952-11-13 Archyve buvo sudarytas apyrašas Nr. 2, kuriame įrašytos 252 bylos.

1959 m. fonde buvo 1377 bylos.

1961 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 65 apskaitos vienetai.

1965–1969 m., 1978–1980 m., 1993 m. sutvarkius rastus neaprašytus ar atkeltus iš kitų fondų dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 287 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 – 19 apskaitos vienetų.

1989 m. iš apyrašo Nr. 1 nurašyta ir išbraukta iš apskaitos 112 apskaitos vienetų.

Fondo apskaitos dokumentuose fondo pavadinimas rašomas įvairiai: Vyriausioji darbo ir socialės apsaugos inspekcija, Darbo ir socialinės apsaugos departamentas.

2011 m. pakeistas fondo pavadinimas – Darbo ir socialinės apsaugos, socialinio draudimo bei aprūpinimo institucijos.

Iš viso fonde Nr. 928 yra 2 apyrašai, 1638 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, latvių, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ministro įsakymai,

Viešųjų darbų ir maitinimo, Darbo ir socialės apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių, darbo ir socialės apsaugos departamento, Vyriausiojo darbo ir socialės apsaugos inspektoriaus, Darbo ir socialės apsaugos departamento įsakymai, aplinkraščiai, instrukcijos, socialinę apsaugą, darbo santykius reglamentuojančių įstatymų projektai, pranešimas apie socialinės apsaugos istoriją, labdaros organizacijų veiklą, susirašinėjimo tremtinių ir belaisvių gražinimo, iš užsienio šalių gaunamų maisto, avalynės ir kitų prekių priėmimo, dalinimo, beturčių maitinimo, šelpimo, gydymo, prieglaudų steigimo ir išlaikymo, priėmimo į prieglaudas, socialinės pagalbos Lietuvos piliečiams užsienyje teikimo bei užsienio piliečių globos Lietuvoje, viešųjų darbų organizavimo, darbo sąlygų gerinimo, darbo inspekcijų veiklos ir kitais klausimais dokumentai, labdaros organizacijų įstatai, prieglaudų patikrinimo aktai,

darbo inspektorių raštai, skundai, veiklos apyskaitos, darbo inspekcijų veiklos ataskaitos, statistikos žinios apie prieglaudas, tremtinių ir belaisvių maitinimo punktus, pramonės, prekybos, žemės ūkio įmonių darbininkus, prašymai skirti pašalpą, priimti į darbą,

grįžtančių į Lietuvą, Lenkiją ir kitas valstybes I pasaulinio karo metais pasitraukusių piliečių ir belaisvių sąrašai, registracijos knygos, asmens dokumentai, apklausos protokolai, beturčių, globojamų ir šelpiamų asmenų, prieglaudų ir valgyklų sąrašai, liudijimai asmenims, gaunantiems papildomą paramą, finansų dokumentai.

Vyriausiosios socialinio draudimo valdybos paskirtų administracinių baudų už neįregistruotus samdinius dokumentai, susirašinėjimo gydymo, ligonių kasų klausimais dokumentai,

apygardų ligonių kasų tarybų posėdžių protokolai, raštai darbdavių registracijos, medicinos pagalbos suteikimo, ligonių kasų narių gydymo klausimais, konvencijos ir rekomendacijos darbo klausimais.

Vyriausiosios tiekimo valdybos įstatai, Tiekimo ir maitinimo ministerijos įsakymai, aplinkraščiai, instrukcijos, taisyklės; valdybos ir ministerijų atstovų, Suėmimo komitetų posėdžių protokolai, susirašinėjimo administraciniais, rekvizicijų, kainų nustatymo, prekių priėmimo ir išdavimo, vokiečių kariuomenės aprūpinimo, Suėmimo komitetų veiklos ir kitais klausimais dokumentai, prašymai priimti į darbą, leisti supirkinėti maisto produktus ir pristatyti valdybai, išduoti produktus, Technikos skyriaus veiklos ataskaita, žinios apie rekvizuotus gyvulius, maisto produktus, tarnautojų sąrašai, Suėmimo komitetų veiklos dokumentai.

Alytaus, Šiaulių, Utenos apygardų darbo inspektorių, Kauno miesto ir apygardos, Seinų-Kalvarijos srities darbo ir socialės apsaugos inspekcijų veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1302 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, latvių, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Darbo ir socialės apsaugos departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vidaus reikalų ministro, Darbo ir socialės apsaugos departamento direktoriaus įsakymai, aplinkraščiai, instrukcijos, susirašinėjimo su Vidaus ir Užsienio reikalų ministerijomis, Lietuvos pasiuntinybėmis užsienyje, Tremtinių kontrolės punktais, apskričių viršininkais organizaciniais, pabėgėlių, belaisvių ir tremtinių grąžinimo, maitinimo, pašalpų, algų išmokėjimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, statistinės žinios apie tremtinius, tremtinių ir belaisvių asmens dokumentai, registracijos knygos, sąrašai, prašymai priimti į darbą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kuri nėra griežtai išlaikyta.

Iš visos apyraše Nr. 2 įrašyti 336 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 57.

[2] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 24, l. 133.

[3] LCVA. F. 928, ap. 1, b. 22, l. 263–269.

[4] LCVA. F. 928, ap. 1, b. 22, l. 159, 160.

[5] Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – L.V.Ž.), 1919 m., Nr. 16–200.

[6] LCVA. F. 377, ap. 2, b. 244, l. 137–141. L. V .Ž., 1920 m., Nr. 33–384.

[7] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.), 1921 m., Nr. 60–548; LCVA. F. 928, ap. 1, b. 461, l. 20.

[8] LCVA. F. 928, ap. 1, b. 506, l. 43; b. 392, l. 181; b. 1061, l. 1. F. 377, ap. 7, b. 107, l. 177; ap. 9, b. 75, l. 127–131. V. Ž., 1924 m., Nr. 160–1131.

[9] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 69, l. 8, 14; ap. 2, b. 246, l. 23.

[10] LCVA. F. 379, ap. 1, b. 880, l. 3. V. Ž., 1934 m., Nr. 461–3218.

[11] LCVA. F. 928, ap. 2, b. 317, l. 67. V. Ž., 1937 m., Nr. 579–4027.

[12] V. Ž., 1940 m., Nr. 713–5592.

[13] LCVA. F. 928, ap. 1, b. 1385, l. 87. F. R-42, ap. 1, b. 107, l. 152. V. Ž., 1940 m., Nr. 713–5592; Nr. 715–5636.

[14] LCVA. F. 377, ap. 7, b. 110, l. 99. V. Ž., 1926 m., Nr. 225–1469.

[15] V. Ž., 1926 m., Nr. 225–1469, 1933 m., Nr. 412–2838.

[16] LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941 m., psl. 11.

[17] L. V. Ž., 1919 m., Nr. 4-13a. LCVA. F. 928, ap. 1, b. 1237, l. 1.

[18] LCVA. F. 928, ap. 1, b. 1237, l. 49.

[19] V. Ž. , 1919 m., Nr. 15; 1922 m., Nr. 84-725.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:48