O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-12 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR DARBO LIAUDIES KOMISARIATO FONDĄ NR. R-12

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ 

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariatas (1919 m. vasario mėn.–1919 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos ir Baltarusijos centro vykdomųjų komitetų posėdyje 1919-02-27 buvo sudaryta Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Taryba, kuri veikė Vilniuje.

Tiksli data, kada pradėjo veiklą Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariatas, nenustatyta. 1919 m. vasario mėn. komisariatas jau veikė.

1919 m. balandžio mėn. Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė ir vyriausybės įstaigos buvo evakuotos į Minską, vėliau į Smolenską.

1919 m. rugpjūčio mėn. Smolenske pradėjo veikti Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybės įstaigų likvidacinė komisija. Tiksli data, kada Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariatas likviduotas, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariatas organizavo darbuotojų, bedarbių registravimą, pagalbą bedarbiams, draudimo įmokų surinkimą, rūpinosi gyventojų įdarbinimu, darbo jėgos paskirstymu, koordinavo atlyginimo tarifų nustatymą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1953-06-09 buvo įrašytas Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariato apyrašas Nr. 1, 34 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1955-11-20 iš Minsko srities valstybinio archyvo perėmė Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariato 1 bylą su apyrašu.

1961-07-07 į apskaitos dokumentus buvo įrašytas apyrašas Nr. 2, 33 apskaitos vienetai.

1966 m. fondas buvo pertvarkytas: sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 66 apskaitos vienetai, 17 bylų perkelta į Vilniaus gamybinių sąjungų tarybos fondą Nr. R-8.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1978 m. patikslinta, kad fonde yra 69 bylos, nes byla Nr. 19 antrą kartą įrašyta Nr. 70.

2001 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-12 yra 1 apyrašas, 70 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo dokumentai sovietmečiu mikrofilmuoti.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti RSFRS darbo liaudies komisariato aplinkraščiai, Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos dekretai, Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariato nutarimai, instrukcijos, Tarifų komisijos posėdžių protokolai, komisariato struktūros schema, komisariato skyrių ir pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitos, posėdžių protokolai,

Vilniaus privačių pramonės ir prekybos įmonių, vaikų ir suaugusiųjų prieglaudų, įmonių savininkų, Vilniaus karinio revoliucinio komiteto, darbo komiteto skyrių tarnautojų, įstaigų, privačių įmonių darbuotojų ir etatų sąrašai, žinios apie įstaigų ir privačių įmonių darbuotojų skaičių bei darbuotojams išmokėtą atlyginimą, žinios apie privačias įmones bei jų savininkus, atlyginimo tarifai,

susirašinėjimo atlyginimo tarifų nustatymo, draudimo įmokų mokėjimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai, prašymai įregistruoti privačias įmones, suteikti pagalbą bedarbiams, priimti į darbą, bedarbių asmens kortelės, darbininkų ir tarnautojų anketos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 70 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:40