O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-13 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR SOCIALINIO APRŪPINIMO LIAUDIES KOMISARIATO FONDĄ NR. R-13

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas (1919 m. vasario mėn.–1919 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos ir Baltarusijos centro vykdomųjų komitetų posėdyje 1919-02-27 buvo sudaryta Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Taryba, kuri veikė Vilniuje.

Tiksli data, kada pradėjo veiklą Lietuvos ir Baltarusijos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas, nenustatyta.

1919 m. balandžio mėn. Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė ir vyriausybės įstaigos buvo evakuotos į Minską, vėliau į Smolenską.

1919 m. rugpjūčio mėn. Smolenske pradėjo veikti Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybės įstaigų likvidacinė komisija. Tiksli data, kada Lietuvos ir Baltarusijos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas likviduotas, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas vadovavo vaikų bei suaugusiųjų prieglaudų veiklai, organizavo nemokamą maitinimą, pašalpų, pensijų mokėjimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1953-06-09 buvo įrašytas Lietuvos ir Baltarusijos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariato apyrašas Nr. 1, 5 apskaitos vienetai.

1961-07-06 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 33 apskaitos vienetai.

1966 m. fondas buvo pertvarkytas: apyrašas Nr. 2 peršifruotas į apyrašą Nr. 1, į jį papildomai įrašytos 5 naujai sudarytos bylos, 5 bylos buvo perkeltos į kitus fondus.

Iš viso fonde Nr. R-13 yra 1 apyrašas, 38 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių, jidiš kalbomis.

Fondo dokumentai sovietmečiu mikrofilmuoti, kataloguoti.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos dekretai, Lietuvos ir Baltarusijos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariato nutarimai, įsakymai, aplinkraščiai, instrukcijos, komisariato kolegijos posėdžių protokolai, pranešimai apie komisariato funkcijas, vaikų maitinimo organizavimą, komisariato struktūros schema, etatų projektas, Vaikų aprūpinimo skyriaus veiklos ataskaita, draugijų pranešimai apie jų išlaikomas vaikų ir suaugusiųjų prieglaudas, prieglaudų patikrinimo aktai, I visuomeninės valgyklos bedarbiams organizavimo dokumentai, pensininkų, prieglaudose esančių vaikų, vaikų prieglaudų, jų tarnautojų sąrašai, nukreipimai į visuomeninę valgyklą, vaikų prieglaudas, prašymai suteikti pašalpą, pensiją, priimti į vaikų prieglaudą, susirašinėjimo vaikų sveikatos, maisto produktų bei nemokamų vaistų išdavimo, gydymo išlaidų apmokėjimo, socialinio aprūpinimo skyrių organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, pašalpų ir pensijų mokėjimo žiniaraščiai, sąskaitos už nemokamus pietus mokyklose, valgyklose, vaikų prieglaudų, socialinio aprūpinimo vietinių skyrių išlaidų sąmatos, kiti finansų dokumentai, socialinio aprūpinimo komisariato tarnautojų sąrašai, registracijos kortelės, darbo pažymėjimai, prašymai priimti dirbti komisariate, kandidatų registracijos kortelės, anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 38 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:41