O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-42 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE LIETUVOS TSR DARBO LIAUDIES KOMISARIATO FONDĄ NR. R-42

2008-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Darbo ministerija (1940-07-01–1940-08-24)

Lietuvos TSR darbo liaudies komisariatas (1940-08-25–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Tarybos 1940-06-25 posėdžio nutarimu Ministrų Tarybos etatai nuo 1940-06-17 papildyti darbo ministro etatu. Darbo ministerija veiklą pradėjo nuo 1940-07-01.[1]

1940-08-25 Liaudies Seimui priėmus Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstituciją,[2] Darbo ministerija buvo pavadinta Lietuvos TSR darbo liaudies komisariatu.

Lietuvos TSR darbo liaudies komisariato veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba.

Lietuvos TSR darbo liaudies komisariatas savo veikloje vadovavosi Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos, Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nurodymais ir nuostatais.

Lietuvos TSR darbo liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs SSRS ir Vokietijos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Darbo ministerija, Lietuvos TSR darbo liaudies komisariatas prižiūrėjo darbo apsaugą reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų vykdymą, sprendė darbo rinkos reguliavimo, darbo sąlygų nustatymo, darbo ginčų, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kitus darbo apsaugos bei darbo santykių klausimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1961 m. Lietuvos TSR darbo liaudies komisariato fonde buvo 1 apyrašas, 91 apskaitos vienetas.

1962 m., 1965 m., 1967 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 84 apskaitos vienetai.

1969-12-04 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos TSR darbo liaudies komisariato fondo dokumentus. Buvo perimti 4 apskaitos vienetai su apyrašu, kuriam LCVA buvo duotas Nr. 2.

1972 m., 1975 m., 1976 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

2001 m. patikslintas bylų skaičius apyraše Nr. 1. Jame buvo įrašyta 180 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-42 yra 2 apyrašai, 184 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti direktyviniai dokumentai, Lietuvos TSR darbo liaudies komisariato nuostatai, įsakymai, nutarimai, susirašinėjimo su apygardų darbo inspektoriais, įstaigomis darbo organizavimo, darbininkų ir įstaigų tarnautojų atlyginimo klausimais dokumentai, dokumentai apie viešuosius darbus, darbų saugą, darbo normavimą, bedarbių įdarbinimą, įmonių darbininkų ir tarnautojų atlyginimus, įmonių ir darbuotojų sąrašai, prašymai ir anketos priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 180 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos žinios apie pramonės įmonių veiklą, darbininkų skirstymą kategorijomis, susirašinėjimo su įmonėmis darbininkų atlyginimo klausimais dokumentai, Vyriausiosios energijos valdybos darbuotojų ir elektros stočių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 928, ap. 1, b. 1385, l. 87; F. R-42, ap. 1, b. 107, l. 152; Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1940 m. Nr. 715-5636.

[2] V.Ž., 1940 m. Nr. 730-5997.

  
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:44