O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-543 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA

APIE LIETUVOS TSR VALSTYBINIO DARBO KOMITETO FONDĄ NR. R-543

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinis darbo resursų naudojimo komitetas (1967-03-28–1976-09-20)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinis darbo komitetas (1976-09-21–1978-09-04)

Lietuvos TSR valstybinis darbo komitetas (1978-09-05–1988-05-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1967-03-28 įsaku buvo įsteigtas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinis darbo resursų naudojimo komitetas. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1967-11-27 nutarimu Nr. 510 patvirtinti komiteto nuostatai.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1976-09-21 įsaku Nr. IX-860 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinis darbo resursų naudojimo komitetas pertvarkytas į sąjunginį respublikinį Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinį darbo komitetą, pavaldų Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir TSRS Ministrų Tarybos Valstybiniam darbo ir socialinių klausimų komitetui. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1977-12-09 nutarimu Nr. 426 patvirtinti komiteto nuostatai.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1978-09-05 įsaku Nr. IX-2908 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinis darbo komitetas pavadintas Lietuvos TSR valstybiniu darbo komitetu. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1985-04-21 nutarimu Nr. 121 patvirtinti komiteto nuostatai.[3]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku Nr. XI-2353 Lietuvos TSR valstybinis darbo komitetas buvo likviduotas. Likviduotų komiteto ir Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministerijos pagrindu buvo įsteigta Lietuvos TSR darbo ir socialinio aprūpinimo ministerija.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio darbo resursų naudojimo komiteto uždaviniai buvo tirti visuomeniniame ūkyje nedirbančių darbingų gyventojų sudėtį ir rengti pasiūlymus dėl racionalaus darbo resursų naudojimo, įdarbinti gyventojus bei informuoti juos apie laisvas darbo vietas, organizuoti darbuotojų perkėlimą respublikos teritorijoje ir už jos ribų, kontroliuoti perkeltiems darbuotojams sudarytas darbo ir buities sąlygas, aprūpinti naujai statomas ir rekonstruotas įmones darbo jėga.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinis darbo komitetas, vėliau Lietuvos TSR valstybinis darbo komitetas buvo atsakingas už vieningos valstybinės politikos įgyvendinimą darbo, jo apmokėjimo, darbo išteklių naudojimo srityje. Komitetas rengė ir įgyvendino priemones, įgalinančias didinti darbo našumą, gerinti darbo sąlygas, jo turinį, organizavimą ir normavimą, tobulinti darbo apmokėjimo bei premijavimo sistemas, užtikrino darbo išteklių naudojimą, gyventojų užimtumą, darbo jėgos paskirstymą bei perskirstymą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1988-07-11 iš Lietuvos TSR valstybinio darbo komiteto perėmė 249 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

LCVA 1988-07-20 iš Lietuvos TSR valstybinio darbo komiteto perėmė 45 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s. 1994 m. apyrašas ir jame įrašytos bylos peršifruoti į apyrašą Nr. 2.

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas 1990-05-24 iš Lietuvos Respublikos darbo ir socialinio aprūpinimo ministerijos perėmė Lietuvos TSR valstybinio darbo komiteto 97 bylas, įrašytas apyrašo Nr. 1 tęsinyje.

Iš viso fonde Nr. R-543 yra 2 apyrašai, 391 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1967–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio darbo resursų naudojimo komiteto, komiteto skyrių ir zonų įgaliotinių nuostatai, komiteto posėdžių protokolai ir nutarimai, komiteto pirmininko įsakymai, darbo planai ir ataskaitos, komiteto ataskaitiniai pranešimai ir apžvalgos, pateiktos respublikos valdžios institucijoms ir TSRS valstybiniam darbo ir socialinių klausimų komitetui, suvestinės ataskaitos apie kadrų judėjimą ir sudėtį, organizuoto darbininkų telkimo plano įvykdymo, gyventojų įdarbinimo ataskaitos, susirašinėjimo darbo išteklių panaudojimo, nutarimų ir potvarkių projektų rengimo klausimais dokumentai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, balansai, likvidacinis balansas, profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 346 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1967–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai, ataskaita apie darbo resursus, slaptų dokumentų nomenklatūra, slaptų dokumentų perėmimo, sunaikinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 45 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1967–1988 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758 ap. 2, b. 208, l. 100. F. R-754, ap. 1, b. 906, l. 111-119.

[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 379, l. 208. F. R-754, ap. 1, b. 1243, l. 147-156.

[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 438, l. 11. F. R-754, ap. 1, b. 1474, l. 50-61.

[4] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:45