O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-625 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE DARBO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ VADYBOS FONDĄ NR. R-625

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Darbo ir socialinių reikalų vadyba (Amt für Arbeits-und Sozialwesen) (1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje pradėjo veikti vokiečių civilinė administracija. Generalinis komisaras Kaune paskyrė Darbo ir socialinės apsaugos generalinį tarėją, kuris vadovavo Darbo ir socialinių reikalų vadybai.[1] Tiksli data, kada Darbo ir socialinių reikalų vadyba pradėjo veiklą, nenustatyta.

Darbo ir socialinių reikalų vadybos veiklą prižiūrėjo Generalinio komisariato Kaune Darbo skyriaus viršininkas.[2]

Tiksli data, kada 1944 m. Darbo ir socialinių reikalų vadyba baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Darbo ir socialinių reikalų vadyba organizavo darbo prievolių vykdymą, viešuosius darbus, darbo jėgos registraciją ir skirstymą, rengė samdos, atlyginimų, darbo saugos ir kitus nuostatus, rūpinosi darbo sauga, darbo sąlygomis, organizavo socialinį draudimą, aprūpinimą, vadovavo darbo biurų, darbo inspekcijų, socialinio aprūpinimo įstaigų veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve (toliau – LCVA) 1955-01-05 buvo sudarytas Darbo ir socialinių reikalų vadybos fondo Nr. R-625 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 23 apskaitos vienetai.

1958–1959 m., 1961 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 24 apskaitos vienetai.

LCVA 1964-11-11 iš Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministerijos perėmė Darbo ir socialinių reikalų vadybos 81 neaprašytą bylą.

Sutvarkius archyve rastus Darbo ir socialinių reikalų vadybos neaprašytus dokumentus, 1965-05-07 sudarytas fondo Nr. R-625 apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 620 apskaitos vienetų.

1965–1969 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyta 16 bylų.

LCVA 1969-04-07 iš Jurbarko rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyriaus perėmė 41 bylą su apyrašu. LCVA apyrašas ir jame įrašytos bylos peršifruoti į fondo Nr. R-625 apyrašą Nr. 3.

1978 m., 1995 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašytos 3 bylos.

1997 m. apyrašai Nr. 2 ir Nr. 3 buvo pertvarkyti. Apyrašo Nr. 2 306 bylos buvo perkeltos į fondus Nr. 277, 1161, 1787. Apyraše Nr. 2 liko 316 bylų.

Apyrašas Nr. 3 buvo išformuotas, jame įrašytos bylos perkeltos į fondus Nr. 1787, R-770, R-589.

Iš viso fonde Nr. R-625 yra 2 apyrašai, 380 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos ir tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių administracijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, vadybos, Darbo apsaugos departamento įsakymai, aplinkraščiai, nurodymai, instrukcija apie darbo inspekcijos veiklą, vadybos etatų, tarnautojų, Darbo apsaugos departamento vietos įstaigų, neveikiančių ir likviduotų įmonių sąrašai, pranešimai apie vadybos skyrių veiklą, darbo inspekcijų darbų apyskaitos, valstybinių ūkių patikrinimo aktai, statistinės žinios apie įmones, darbininkus, dirbančias moteris, tarnautojų paskirstymo kategorijomis lentelės, susirašinėjimo darbo saugos, darbo sąlygų, atlyginimų, maitinimo, personalo klausimais dokumentai, skundai Generaliniam komisarui dėl socialinės apsaugos, atlyginimų, Lietuvos ūkio blogos padėties, asmenų draudimo kortelės, tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 64 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Pensininkų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos pensininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 316 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-614, ap. 1, b. 11, l. 217, 218.

[2] A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), V.,1998, p. 163-164.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:46