O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1282 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBĖS DRAUDIMO ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 1282

2008-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos valstybinio apdraudimo įstaiga (1921-02-04–1930-11-30)

Valstybės draudimo įstaiga (1930-12-01–1940-11-03)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos valstybinio apdraudimo įstaiga įsteigta 1921-02-04.[1]

Vadovaujantis 1930-12-01 įstatais Lietuvos valstybinio apdraudimo įstaiga buvo pavadinta Valstybės draudimo įstaiga.

Savo veikloje įstaiga vadovavosi 1921-02-04, 1930-12-01 įstatais ir kitais teisės aktais.

Įstaigos veiklą kontroliavo Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, nuo 1924-01-01 Finansų ministerija.

Valstybinės nacionalizavimo komisijos 1940-07-30 nutarimu Valstybės draudimo įstaiga nacionalizuota.[2]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-04 nutarimu Nr. 304 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdybos įsteigimo“ Valstybės draudimo įstaiga perorganizuota į Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdybą.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos valstybinio apdraudimo įstaiga, Valstybės draudimo įstaiga tvarkė visus valstybinio draudimo reikalus, rengė pavienių draudimo rūšių taisykles, prižiūrėjo ir kontroliavo Lietuvoje veikusias draudimo įstaigas, sudarė nekilnojamojo turto ir gyvybės draudimo, kapitalo taupymo sutartis, priėmė iš Lietuvos ir užsienio draudimo įstaigų perdraudimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1946-05-23 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas perėmė 400 Kauno miesto Draudimo valdybos 1930–1944 m. bylų. Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

1968-12-13 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 31 Valstybės draudimo įstaigos ir 269 Valstybės draudimo valdybos bylas. Archyve buvo sudarytas Valstybės draudimo įstaigos fondas Nr. 1282, kuriame buvo 2 apyrašai, 300 apskaitos vienetų.

1993-12-30, sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1996-05-12 fondo Nr. 1282 apyrašas Nr. 2 (269 bylos) buvo prijungtas prie Valstybės draudimo valdybos Kaune ir miestų ir apskričių draudimo inspekcijos fondo R-750.

Iš viso fonde Nr. 1282 yra 1 apyrašas, 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Valstybės draudimo įstaigos įstatai, instrukcijos, posėdžių protokolai, Apdraudimo tarybos statuto projektas ir posėdžių protokolai, draudimo įstaigos metų apyskaita, susirašinėjimo su asmenimis paskolų gavimo klausimais dokumentai, akcinės draudimo bendrovės „Lietuvos Lloydas“ patikrinimo aktai, audinių fabrikų turto ir piliečių gyvybės draudimo polisai, trobesius apdraudusių Pasvalio apskrities Joniškėlio valsčiaus gyventojų sąrašai, tarnautojų prašymai paskolai gauti, atlyginimų lapai, Vilniaus universiteto bičiulių draugijos įstatai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė    Salomėja Loskutova[1] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.).1921 m, Nr. 56 – 528.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-164, ap. 1, b. 421, l. 1.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 2, l. 212.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 14:54