O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1698 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ KASOS UKMERGĖS SKYRIAUS FONDĄ NR. 1698

2008-04-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos Ukmergės skyrius ([1936 m.]–[1941 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1936-04-30 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įstatymu įsteigta Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasa.[1] Tiksli data, kada veiklą pradėjo Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos Ukmergės skyrius, nenustatyta.

Draudimo kasos Ukmergės skyrius savo veikloje vadovavosi 1936-04-30 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įstatymu, 1938-12-05 Nukentėjusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų dirbančiųjų žemės ūkiuose aprūpinimo įstatymu, statutu ir kitais teisės aktais. 1940 m. birželio mėn. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasa ir jos skyriai tęsė veiklą.

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu visos Lietuvos Respublikoje veikusios draudimo įstaigos nuo 1940-07-26 buvo nacionalizuotos.[2]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-05 nutarimu Nr.43 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasa tapo pavaldi Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatui.[3]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-23 įsaku „Dėl darbininkų ir tarnautojų valstybinio socialinio draudimo“ Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasa nuo 1940-11-10 likviduota.[4]

Tiksli data, kada Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos Ukmergės skyrius baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos Ukmergės skyrius privalomai draudė fabrikų, pramonės, statybos, geležinkelių ir kitų įmonių darbininkus, tarnautojus ir mokinius, samdomus žemės ūkio darbininkus, išmokėjo pašalpas, pensijas asmenims nukentėjusiems nuo nelaimingų atsitikimų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965-03-23 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 3116 Ukmergės apskrities draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2. LCVA apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2 buvo sujungti į vieną apyrašą Nr. 1.

1997 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos Ukmergės skyrius“.

Iš viso fonde Nr. 1698 yra 1 apyrašas, 3216 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

 

Apdraustųjų nuo nelaimingų atsitikimų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos apdraustųjų nuo nelaimingų atsitikimų asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 3216 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.).1936 m., Nr. 531 – 3684.
[2] Vyriausybės Žinios. 1940 m., Nr. 721 – 5769.
[3] LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941 m., psl. 11.
[4] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.R-758, ap. 2, b. 2, l. 55.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 14:37