O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 643 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ KASOS FONDĄ NR. 643

2008-04-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasa (1936-04-30–1940-11-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1936-04-30 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įstatymu įsteigta Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasa.[1]

Kasa savo veikloje vadovavosi 1936-04-30 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įstatymu, 1938-12-05 Nukentėjusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų dirbančiųjų žemės ūkiuose aprūpinimo įstatymu, statutu ir kitais teisės aktais.

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos steigimą prižiūrėjo Vyriausioji socialinio draudimo valdyba, o veiklą kontroliavo Vidaus reikalų ministras.

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu visos Lietuvos Respublikoje veikusios draudimo įstaigos nuo 1940-07-26 buvo nacionalizuotos.[2]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-05 nutarimu Nr. 43 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasa tapo pavaldi Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatui.[3]

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-11-23 įsaku „Dėl darbininkų ir tarnautojų valstybinio socialinio draudimo“ Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasa nuo 1940-11-10 likviduota.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasa privalomai draudė darbininkus, tarnautojus ir mokinius, kurie dirbo fabrikų, miško eksploatacijos ir plukdymo, statybos, geležinkelių, uostų, plentų, vandens kelių, telegrafo, telefono ir radijo, gatvių tvarkymo, vandentiekio ir kanalizacijos įmonėse.

Nukentėjusiems nuo nelaimingų atsitikimų ir jų šeimos nariams draudimo kasa skyrė pašalpas ir pensijas, medicininę pagalbą.

Draudimo kasos veiklai vadovavo Vidaus reikalų ministro paskirtas draudimo kasos pirmininkas ir valdyba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Perdavimo akto nėra.

Lietuvos centriniame valstybės archyve 1997-04-30 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 63 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 643 yra 1 apyrašas, 63 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Nukentėjusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos nukentėjusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų ir jų šeimos narių pensijų ir pašalpų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 63 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.).1936 m., Nr. 531 – 3684.
[2] V. Ž. 1940 m., Nr. 721 – 5769.
[3] LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941 m., psl. 11.
[4] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 55.
 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:14