O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 808 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISUOTINĖS SAVITARPIO DRAUDIMO ĮSTAIGOS VILNIAUS VAIVADIJOS INSPEKTŪROS FONDĄ NR. 808

2006-03-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Savitarpio draudimo nuo ugnies Vidurio Lietuvos teritorijoje direkcija (Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych od ognia na terenie Litwy Środkowej) (1921-07-01 – 1921-11-02)

Vilniaus savitarpio draudimo direkcija (Wileńska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych) (1921-11-03 – 1923-06-20)

Lenkijos savitarpio draudimo direkcijos Vilniaus skyrius (Oddział Wileński Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych) (1923-06-21 – 1927-05-27)

Visuotinės savitarpio draudimo įstaigos Vilniaus vaivadijos inspektūra (Inspektorat Wojewódzki Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Wilnie) (1927-05-28 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Remiantis Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-06-04 dekretu Nr. 260 „Dėl generalinio komisaro potvarkio apie pastatų savitarpio draudimo nuo ugnies įstatymo įvedimą pakeitimo“ ir Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento direktoriaus potvarkiu Nr. 285 „Dėl savitarpio draudimo nuo ugnies Vidurio Lietuvos teritorijoje įstatymo“, 1921-07-01 įsteigta Savitarpio draudimo nuo ugnies Vidurio Lietuvos teritorijoje direkcija.

Direkcija veikė vadovaudamasi 1900-06-10 įstatymu apie pastatų savitarpio draudimą nuo ugnies Lenkijos karalystėje. Jos veiklą kontroliavo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamentas.[1]

Remiantis Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-11-03 dekretu Nr. 400 „Dėl privalomojo draudimo nuo ugnies Vidurio Lietuvos teritorijoje ir dėl Vilniaus savitarpio draudimo direkcijos“, Savitarpio draudimo nuo ugnies Vidurio Lietuvos teritorijoje direkcija pertvarkyta į Vilniaus savitarpio draudimo direkciją.

Direkciją valdė kontrolės taryba ir valdyba. Direkcijos veiklą kontroliavo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentas.[2]

Vidurio Lietuvą 1922 m. balandžio mėn. prijungus prie Lenkijos, Vilniaus savitarpio draudimo direkcija veikė vadovaudamasi Lenkijos Respublikos įstatymais. Direkcijos veiklą kontroliavo Lenkijos Respublikos finansų ministras.[3]

Finansų ministro 1923-06-02 potvarkiu „Dėl Lenkijos savitarpio draudimo direkcijos veiklos išplėtimo į Vilniaus žemę ir rinkimų į Lenkijos savitarpio draudimo direkcijos kontrolės tarybą šioje teritorijoje organizavimo“ Vilniaus savitarpio draudimo direkcija likviduota. Vietoj jos nuo 1923-06-21 įsteigtas Lenkijos savitarpio draudimo direkcijos Vilniaus skyrius. Skyriaus veiklą kontroliavo direkcijos pirmininkas ir taryba.[4]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1927-05-27 potvarkiu „Dėl privalomojo draudimo nuo ugnies ir dėl Visuotinės savitarpio draudimo įstaigos“, Lenkijos savitarpio draudimo direkcija 1927-05-28 pertvarkyta į Visuotinę savitarpio draudimo įstaigą, Lenkijos savitarpio draudimo direkcijos Vilniaus skyrius – į Visuotinės savitarpio draudimo įstaigos Vilniaus vaivadijos inspektūrą.

Visuotinės savitarpio draudimo įstaigos Vilniaus vaivadijos inspektūra buvo pavaldi įstaigos vyriausiajam direktoriui ir tarybai.[5]

Visuotinės savitarpio draudimo įstaigos Vilniaus vaivadijos inspektūra veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli jos likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus savitarpio draudimo direkcija, Lenkijos savitarpio draudimo direkcijos Vilniaus skyrius (vėliau Visuotinės savitarpio draudimo įstaigos Vilniaus vaivadijos inspektūra) privalomu draudimu draudė nekilnojamą turtą nuo gaisrų, savanorišku draudimu - turtą nuo gaisrų, derlių nuo krušos, gyvulius nuo kritimo; vadovavo apskričių inspektorių darbui, registravo apdraustuosius, kontroliavo privalomo draudimo nuo gaisrų įmokų mokėjimą, tvirtino duomenis apie gaisrų padarytus nuostolius ir mokėjo padegėliams draudimo išmokas.

Vilniaus savitarpio draudimo direkcija taip pat draudė asmenis savanoriškais gyvybės, nelaimingų atsitikimų, pensijų draudimais.

Vilniaus savitarpio draudimo direkcija, Lenkijos savitarpio draudimo direkcija (vėliau - Visuotinė savitarpio draudimo įstaiga) ir jos padaliniai šelpė ugniagesių komandas ir jų sąjungas, skyrė lėšas vandentiekio, šulinių, vandens rezervuarų įrengimui, ugniai atsparių statybinių medžiagų gamybai, teikė lengvatines paskolas ugniai atsparių pastatų statyboms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Visuotinės savitarpio draudimo įstaigos Vilniaus vaivadijos inspektūros dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto nėra.

Fondo apyrašas Nr. 1 sudarytas 1967 m., į jį įrašytos 6 bylos. 1968 m. į apyrašą papildomai įrašytos 3 bylos.

2006 m. nustačius, kad fondo sudarytojas yra Visuotinės savitarpio draudimo įstaigos Vilniaus vaivadijos inspektūra, pakeistas fondo pavadinimas.

Iš viso fonde Nr. 808 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra dvi Socialinio draudimo kasoje Vilniuje apdraustų asmenų bylos, priklausančios fondui Nr. 168; Žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Varšuvoje Vilniaus apygardos skyriaus veiklos byla, priklausanti fondui Nr. 161.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti: Lenkijos savitarpio draudimo direkcijos tvarkomieji dokumentai, tarybos posėdžio protokolas ir nutarimai, finansų ataskaitos, Visuotinės savitarpio draudimo įstaigos Vilniaus vaivadijos inspektūros protokolas apie gaisro nuostolius, draudimo nuo gaisrų liudijimai; Socialinio draudimo kasoje Vilniuje nelaimingų atsitikimų draudimu apdraustų asmenų bylos; Žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Varšuvoje Vilniaus apygardos skyriaus susirašinėjimo darbuotojų privalomojo draudimo klausimais dokumentai, apdraustųjų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej (toliau - DU TKRLS), 1921, Nr. 20(30),   psl. 256-257; Nr.25(35), psl. 306-307; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 19, ap. 1, b. 12, l. 75.
[2] DU TKRLS, 1921, N. 34(44), l. 481-484.
[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1922, Nr. 101-919.
[4] DU RP, 1923, Nr. 61-450; 1924, Nr. 92-862.
[5] DU RP, 1927, Nr. 46-410; LCVA. F. 51, ap. 4, b. 336, l. 347.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 14:55