O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-261 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VERSLINĖS KOOPERACIJOS ARTELIŲ NARIŲ KOOPERATINIO DRAUDIMO TARYBOS FONDĄ NR. R-261

2008-01-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos savitarpinio draudimo ir savitarpinės pagalbos kasa (Литпромстрахкасса) (1944 m.–1952-08-13)

2. Lietuvos TSR invalidų kooperacijos artelių narių savidraudos kasa (Литкоопинстрахкасса) (1946-04-25–1952-08-13)

Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos ir invalidų kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba (Литпромстрахсовет) (1952-08-14–1956-10-22)

Lietuvos TSR verslinės kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba (Литпромстрахсовет) (1956-10-23–1960-09-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos savitarpinio draudimo ir savitarpinės pagalbos kasa.

 

Tiksli data, kada 1944 m. pradėjo veiklą Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos savitarpinio draudimo ir savitarpinės pagalbos kasa, nenustatyta.

Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos savitarpinio draudimo ir savitarpinės pagalbos kasa buvo pavaldi Visasąjunginei verslinės kooperacijos savitarpinio draudimo ir savitarpinės pagalbos tarybai.[1]

 

2. Lietuvos TSR invalidų kooperacijos artelių narių savidraudos kasa.

 

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministro 1946-04-25 įsakymu Nr. 14 įsteigta Lietuvos TSR invalidų kooperacijos artelių narių savidraudos kasa.[2]

 

Lietuvos TSR verslinės kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba.

 

TSRS verslinės kooperacijos centro tarybos valdybos 1952-08-14 nutarimu Nr. 331 „Dėl invalidų kooperacijos ir verslinės kooperacijos artelių narių materialinio aprūpinimo bei socialinio buitinio aptarnavimo sričių sujungimo“ Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos savitarpinio draudimo ir savitarpinės pagalbos kasa ir Lietuvos TSR invalidų kooperacijos artelių narių savidraudos kasa buvo sujungtos ir pavadintos Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos ir invalidų kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba.[3]

Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos ir invalidų kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba buvo pavaldi Visasąjunginei verslinės kooperacijos ir invalidų kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo tarybai.

Lietuvos TSR verslinės kooperacijos tarybos valdyba 1956-10-23 patvirtino Lietuvos TSR verslinės kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo tarybos įstatus.[4]Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos ir invalidų kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba buvo pavadinta Lietuvos TSR verslinės kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba.

Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1960-09-19 nutarimu Nr. 519 „Dėl verslinės kooperacijos likvidavimo“ Lietuvos TSR verslinės kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba buvo likviduota.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

1. Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos savitarpinio draudimo ir savitarpinės pagalbos kasa mokėjo ligos, darbingumo netekimo, senatvės ir kt. pašalpas ir pensijas,organizavo artelėse sveikatos punktus, išlaikė sanatorijas, poilsio namus, kuriuose buvo teikiama medicinos pagalba artelių nariams, rūpinosi invalidų aprūpinimu specialiomis priemonėmis jų darbui palengvinti, kontroliavo invalidų darbą, rūpinosi artelių narių vaikais.

2. Lietuvos TSR invalidų kooperacijos artelių narių savidraudos kasa rūpinosi artelių narių aprūpinimu ligos, darbingumo netekimo ir senatvės atveju, darbo ir buities sąlygų gerinimu, materialinio bei kultūrinio narių lygio kėlimu, invalidų kooperacijos plėtimu, darbo drausmės stiprinimu invalidų kooperacijos artelėse.

Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos ir invalidų kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba, Lietuvos TSR verslinės kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba mokėjo ligos, darbingumo netekimo, senatvės ir kt. pašalpas ir pensijas, organizavo artelėse sveikatos punktus, išlaikė sanatorijas, poilsio namus, kuriuose buvo teikiama medicinos pagalba artelių nariams, rūpinosi invalidų aprūpinimu specialiomis priemonėmis jų darbui palengvinti, kontroliavo invalidų darbą, rūpinosi artelių narių vaikais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-07-11 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos perėmė 137 Lietuvos TSR verslinės kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo tarybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos TSR verslinės kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo taryba“.

Iš viso fonde Nr. R-261 yra 1 apyrašas, 137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1960 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Visasąjunginės verslinės kooperacijos savitarpinio draudimo ir savitarpinės pagalbos tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR invalidų kooperacijos artelių narių savidraudos kasos ir Lietuvos TSR verslinės kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo tarybos nuostatai ir įstatai, Lietuvos TSR verslinės kooperacijos savitarpinio draudimo ir savitarpinės pagalbos kasos, Lietuvos TSR invalidų kooperacijos artelių narių savidraudos kasos Prezidiumų bei Lietuvos TSR verslinės kooperacijos artelių narių kooperatinio draudimo tarybos valdybos posėdžių protokolai bei nutarimai, suvažiavimų, konferencijų, plenumų ir respublikinių susirinkimų protokolai, metų darbo planai ir ataskaitos, dokumentai apie darbo apsaugą ir saugumo techniką, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1960 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F.R-261, ap. 1, b. 1, l. 8a.
[2] LCVA. F.R-261, ap. 1, b. 8, l. 1.
[3] LCVA. F.R-261, ap. 1, b. 65, l. 1.
[4] LCVA. F.R-261, ap. 1, b. 99, l. 1.
[5] LCVA.F.R-754, ap. 1, b. 537, l. 254.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:16