O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-750 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBĖS DRAUDIMO VALDYBOS KAUNE IR MIESTŲ BEI APSKRIČIŲ DRAUDIMO INSPEKCIJŲ FONDĄ NR. R-750

2010-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Valstybės draudimo valdyba Kaune (Staatsversicherungsverwaltung in Kauen) (1941-10-01–1944 m.)

2. Miestų ir apskričių draudimo inspekcijos (1941-10-01–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Rytų krašto Reicho komisaro pavedimu (pavedimo data nenurodyta) nuo 1941-10-01 pradėjo veiklą Valstybės draudimo valdyba Kaune.[1]

Tiksli data, kada 1944 m. Valstybės draudimo valdyba Kaune baigė veiklą, nenustatyta.

2. Rytų krašto Reicho komisaro pavedimu (pavedimo data nenurodyta) nuo 1941-10-01 pradėjo veiklą miestų ir apskričių draudimo inspekcijos[2]

1942-02-09 buvo sudarytos Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus apygardų draudimo direkcijos su pavaldžiomis inspekcijomis.[3]

Valstybės draudimo valdyba Kaune nuo 1942-05-01 patvirtino inspekcijų teritorinį suskirstymą.[4]

Vilniaus, Ašmenos, Eišiškių, Svyrių, Švenčionių, Švenčionėlių, Trakų inspekcijų veiklai vadovavo Vilniaus apygardos draudimo direkcija, Kauno, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kėdainių, Ukmergės inspekcijų veiklai – Kauno apygardos draudimo direkcija, Panevėžio, Biržų, Utenos, Rokiškio, Zarasų inspekcijų veiklai – Panevėžio apygardos draudimo direkcija, Šiaulių, Mažeikių, Kretingos, Tauragės, Telšių, Raseinių inspekcijų veiklai – Šiaulių apygardos draudimo direkcija.

Tikslios datos, kada 1944 m. miestų ir apskričių draudimo inspekcijos baigė veiklą, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valstybės draudimo valdyba Kaune draudė piliečius ir nekilnojamąjį turtą, nustatė draudimo įkainius ir išmokėjo atlyginimą už turto nuostolius, kontroliavo miestų ir apskričių draudimo inspekcijų veiklą.

Miestų ir apskričių draudimo inspekcijos draudė piliečius ir nekilnojamąjį turtą, nustatė draudimo įkainius ir išmokėjo atlyginimą už turto nuostolius inspekcijų veiklos teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose [1951 m.] buvo įrašytas Valstybės draudimo valdybos Vilniaus miesto ir apskrities inspekcijos fondas. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

1959 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 2 bylos, 1961 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 3 bylos.

1961 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašyta 1 byla.

1967 m., sutvarkius archyve rastus neaprašytus Miestų ir apskričių draudimo inspekcijų dokumentus, buvo sudarytas jungtinis Valstybės draudimo valdybos Kaune ir miestų bei apskričių draudimo inspekcijų fondas Nr. R-750. Į apyrašą Nr. 1 buvo papildomai įrašytos 8 bylos.

1996-05-14 iš Valstybės draudimo įstaigos fondo Nr. 1282 buvo atkeltas nepriklausantis šiam fondui apyrašas Nr. 2 ir jame įrašyta 270 bylų. Buvęs fondo Nr. 1282 apyrašas Nr. 2 ir jame įrašytos bylos buvo peršifruota į fondo Nr. R-750 apyrašą Nr. 3.

1996 m. į apyrašus Nr. 1–Nr. 3 buvo papildomai įrašytos 3 bylos (seni apyrašai).

Iš viso fonde Nr. R-750 yra 3 apyrašai, 287 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Valstybės draudimo valdybos valdytojo įsakymai veiklos klausimais, aplinkraščiai miestų ir apskričių draudimo inspekcijoms, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tarnautojų ir etatų sąrašai, statistinės draudimo apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti draudimo inspekcijų apmokėti gaisrų nuostolių aktai, asmenų anketos laikinam darbo pažymėjimui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Valstybės draudimo valdybos valdytojo įsakymai veiklos klausimais, aplinkraščiai draudimo inspekcijoms, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, inspekcijų komisijų aktai apie inventoriaus patikrinimą, apdrausto turto bei derliui apdrausių ūkių sąrašai, apdraustų piliečių polisai, inspekcijų aktai apie gaisrų padarytus nuostolius, inspekcijų tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 271 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-750, ap. 1, b. 1, l. 25.
[2]  Ten pat.
[3] LCVA. F.1282, ap. 2, b. 20, l. 25.
[4] LCVA. F. 1282, ap. 2, b. 21, l. 123-171.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 14:58