O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1376 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PLUNGĖS MIESTO ELEKTROS STOTIES FONDĄ NR. 1376

2009-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Plungės miesto elektros stotis ([1923 m.]–1941 m. vasario mėn.)

Plungės elektrinė (1941 m. vasario mėn.–1944 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos ir pramonės departamentas 1922-03-20 Žemaičių kultūros akcinei bendrovei „Kultūra“ išdavė leidimą statyti elektros stotį ant Minijos upės Stonaičių kaime.1 Tiksli elektros stoties veiklos pradžios data nenustatyta. 1923 m. elektros stotis jau veikė.2

Dokumentuose vartojami Stonaičių elektros stoties, Plungės miesto elektros stoties pavadinimai.

Elektros stotį 1928-08-17 varžytinėse įsigijo savininkai Damazas Kripas ir Marcelis Sragys. Nuo 1938-04-04 Plungės miesto elektros stoties savininkais buvo Damazas Kripas, Jonas Kuprionis ir Darija Sragytė, nuo 1939-05-26 – Damazas Kripas.3

Plungės miesto elektros stoties veiklą prižiūrėjo Finansų ministerijos Prekybos departamentas, nuo 1939-06-01 – Pramonės ir prekybos departamentas.

Plungės miesto elektros stotis, vadovaujantis 1940-08-01 stambiosios pramonės nacionalizavimo įstatymu, nuo 1940-07-29 buvo nacionalizuota.4

Nacionalizuota Plungės miesto elektros stotis buvo pavaldi Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato Energijos valdybos Žemaitijos elektrinių rajono įstaigai.5

Plungės miesto elektros stotis nuo 1941 m. vasario mėn. vadinama Plungės elektrine.

Plungės elektrinė nuo 1941 m. birželio mėn. buvo pavaldi Lietuvos energijos valdybos Žemaitijos elektrinių rajono įstaigai, nuo 1942 m. kovo mėn. – Rytų krašto aprūpinimo energija bendrovės Lietuvos generalinės srities Telšių elektrinių rajono įstaigai.6

Tiksli Plungės elektrinės veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. gruodžio mėn. elektrinė dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Plungės miesto elektros stotis, Plungės elektrinė gamino elektros energiją Plungės miestui, Stonaičių, Prūsalių, Babrungo ir Macenų kaimams.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-12-12 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė 70 Plungės miesto elektros stoties fondo bylų įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 – 26, apyraše Nr. 2 – 44 bylos.

Iš viso fonde Nr. 1376 yra 2 apyrašai, 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta leidimas statyti elektros stotį, Plungės elektros stoties, žemės sklypų nuomos sutartys, pirkimo-pardavimo aktai, susirašinėjimo elektros stoties ant Minijos upės steigimo, generatorių, turbinų pirkimo, elektros perdavimo linijų tiesimo, žemės sklypų įsigijimo ir kitais veiklos bei finansų klausimais dokumentai, abonentų registravimo, pajamų ir išlaidų knygos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, žinios apie įmonėms ir privatiems vartotojams teikiamą elektros energiją, elektros stoties pajėgumą, tarnautojus, nelaimingus atsitikimus, susirašinėjimo elektros stoties apsaugos, aprūpinimo degalais, personalo atlyginimų ir kitais veiklos, ūkio bei finansų klausimais dokumentai, asmenų prašymai prijungti elektros srovę, tarnautojų sąrašai ir liudijimai, algų lapai, finansų dokumentai, gamybos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Vyriausioji archyvystė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1376, ap. 1, b. 23, l. 256.

2 LCVA. F. 1248, ap. 16, b. 962, l. 7.

3 LCVA. F. 1376, ap. 1, b. 23, l. 231, 171, 223, 233.

4 Vyriausybės žinios, 1940 m., Nr. 721-5770. LCVA. F. 1376, ap. 1, b. 26, l. 14.

5 LCVA. F. 1376, ap. 2, b. 3, l. 4.

6 LCVA. F. 1376, ap. 2, b. 7.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:11