O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1733 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDAUS REIKALŲ MINSTERIJOS SVEIKATOS DEPARTAMENTO FARMACIJOS SKYRIAUS FONDĄ NR. 1733

2009-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento Farmacijos skyrius (1918-11-18–1940-07-15)

Sveikatos ministerijos Vyriausioji farmacijos valdyba (1941-07-02–1941-08-31)

Sveikatos valdybos Farmacijos departamentas (1941-09-01–1941-10-12)

Vyriausiosios sveikatos valdybos Farmacijos departamentas (1941-10-13–1942-09-27)

Vyriausiosios sveikatos valdybos Farmacijos direkcija (1942-09-28–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro įsakymu (data, numeris nenurodyti) nuo 1918-11-18 buvo paskirtas Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento Farmacijos skyriaus vedėjas.[1]

Farmacijos skyrius savo veikloje vadovavosi Rusijos imperijos Medicinos statutu, Farmakopėjos VI leidiniu su valstybės įstatymams prieštaraujančių straipsnių pakeitimais, 1925-02-26 Vaistinių steigimo,[2] 1927-03-15 Patentuotų ir dozuotų vaistų įvežimo iš užsienio į Lietuvą[3] taisyklėmis, 1931-08-07 Svaigiųjų vaistų įstatymu,[4] 1937-12-22 Vaistinių, vaistų gamybos ir prekybos įstatymu,[5] jų pakeitimais ir papildymais bei kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1940-07-20 Sveikatos ir socialinės apsaugos įvedamuoju įstatymu,[6] Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento Farmacijos skyrius nuo 1940-07-16 pertvarkytas į Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijos Farmacijos inspekciją.

Lietuvos Laikinoji Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu Vyriausiąją farmacijos valdybą, kuri 1940-10-25 buvo įsteigta prie Lietuvos TSR sveikatos liaudies komisariato, perdavė Sveikatos ministerijai.[7]

Vadovaujantis Pirmojo ir vidaus reikalų Generalinio tarėjo 1941-09-01 nutarimu ir Lietuvos teritorijos sveikatos reikalams tvarkyti dėsniais,[8] Sveikatos ministerijos Vyriausioji farmacijos valdyba buvo pavadinta Sveikatos valdybos Farmacijos departamentu.

Vadovaujantis 1941-10-13 Sveikatos apsaugos reikalams Lietuvoje tvarkyti statutu,[9] Sveikatos valdybos Farmacijos departamentas pavadintas Vyriausiosios sveikatos valdybos Farmacijos departamentu.

Vadovaujantis 1942-09-28 Sveikatos reikalams Lietuvos generalinėje srityje tvarkyti nuostatais Vyriausiosios sveikatos valdybos Farmacijos departamentas nuo 1942-09-28 buvo pavadintas Vyriausiosios sveikatos valdybos Farmacijos direkcija.[10]

Farmacijos departamentas, vėliau Farmacijos direkcija buvo pavaldūs Vyriausiajai sveikatos valdybai ir Vidaus reikalų generaliniam tarėjui.

Vyriausiosios sveikatos valdybos Farmacijos direkcija baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Farmacijos skyrius, Farmacijos departamentas, Farmacijos direkcija prižiūrėjo vaistų, kitų gydymo priemonių, kosmetikos bei parfumerijos gamybą ir prekybą, kontroliavo farmacijos įstaigų steigimą ir jų veiklą, vaistinių perkėlimą, organizavo farmacijos specialistų ruošimą ir kvalifikacijos kėlimą bei prižiūrėjo jų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1946 m. iš Vyriausiosios farmacijos valdybos Kauno rajoninės kontoros perėmė neaprašytas bylas (apie 400 bylų).

1951 m. Kauno filiale buvo sudarytas Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento Farmacijos skyriaus fondo Nr. 228 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 2401 byla, ir apyrašas Nr. 2 – 312 bylų. 1953 m. sudarytas apyrašas Nr. 3, kuriame įrašytos 173 bylos.

1968-12-13 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento Farmacijos skyriaus fondą Nr. 228 – 2878 bylas su apyrašais Nr. 1 – 3 ir Farmacijos direkcijos fondą Nr. 419 – 1568 bylas su apyrašais (apyraše Nr. 1 – 888, Nr. 2 – 633, Nr. 3 – 43 bylos).

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve abu priimti fondai buvo sujungti, fondas pavadintas Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento Farmacijos skyriaus fondu, kuriam duotas Nr. 1733. Buvusio Farmacijos direkcijos fondo Nr. 419 apyrašai Nr. 1–3 atitinkamai peršifruoti į fondo Nr. 1733 apyrašus Nr. 4– 6.

1968-12-18 fonde buvo 6 apyrašai, 4446 apskaitos vienetai.

1978 m. papildomai į apyrašus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 4 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1733 yra 6 apyrašai, 4455 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Vyriausiosios farmacijos valdybos 1940–1941 m. veiklos dokumentai yra Vyriausiosios farmacijos valdybos fonde Nr. R-343.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vaistininkų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos vaistininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2398 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, anglų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vaistinių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos vaistinių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 309 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Tarptautinio opiumo komiteto nutarimai ir aplinkraščiai, Farmacijos kolegijos posėdžių protokolai, Farmacijos skyriaus metų veiklos apyskaitos, tarptautinių farmacininkų kongresų ir konferencijų apžvalga, Lietuvos farmakopėjos išleidimo, provizorių padėjėjų kursų organizavimo dokumentai, susirašinėjimo vaistinių steigimo ir jų veiklos, vaistų preparatų pareikalavimo ir įvežimo iš užsienio, nelegalios prekybos vaistais, provizorių kursų organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, vaistinių, vaistininkų, vaistininkų mokinių sąrašai, asmenų prašymai ir leidimai parduoti narkotinius vaistus, farmacininkų asmens, baudžiamojon atsakomybėn patrauktų vaistininkų bylos, apskričių vaistinių, farmacijos laboratorijų, vaistų sandėlių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 173 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vaistinių veiklos stebėjimo ir inventorizacijos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos vaistinių veiklos stebėjimo, inventorizacijos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 895 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Farmacijos darbuotojų asmens kortelių apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos provizorių, farmacininkų, chemikų-vaistininkų, vaistininkų padėjėjų ir mokinių asmens kortelės.

Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal specializaciją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 633 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti pranešimai apie nacionalizuotų farmacijos įstaigų grąžinimą savininkams, kursų egzaminų protokolai, susirašinėjimo vaistų bei medikamentų tiekimo, paskirstymo, realizavimo, kursų steigimo, ataskaitų apie difteritinio serumo sunaudojimą, leidimų vaistiniams preparatams gaminti išdavimo, atlyginimų, personalo bei finansų klausimais dokumentai, farmacijos darbuotojų registracijos kortelės, žinių lapai, vaistinių registracijos lapai, provizorių prašymai leisti verstis farmacijos praktika bei leidimai, chemijos-farmacijos fabriko, vaistų sandėlių inventorizacijos, medikamentų parduotuvės perdavimo aktai, vaistinių, vaistininkų padėjėjų kursų mokinių sąrašai, farmacijos įstaigų darbuotojų registracijos knyga, vaistinių darbuotojų algų lapai.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 377, ap. 7, b. 1, l. 3.
[2] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1925 m., Nr. 183-1245.
[3] V.Ž., 1927 m., Nr. 247-1605.
[4] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2471.
[5] V.Ž., 1937 m., Nr. 594-4150.
[6] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 126, 194–196.
[7] LCVA. F. R-627, ap. 1, b. 324, l. 14, 17.
[8] LCVA. F. R-627, ap. 1, b. 324, l. 1; ap. 3, b. 46, l. 1.
[9] LCVA. F. R-627, ap. 3, b. 46, l. 8.
[10] LCVA. F. R-627, ap. 3, b. 46, l. 61.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:32