O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 812 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIUOMENĖS SANITARINIO SANDĖLIO FONDĄ NR. 812

2009-06-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Centralis vaistų sandėlis (1919-01-23–1921-12-31)

Kariuomenės vaistų sandėlis (1922-01-01–1923-12-31)

Kariuomenės sanitarinis sandėlis (1924-01-01–1940-10-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministerijos sanitarijos skyriaus viršininko 1919-01-27 įsakymu Nr. 9 nuo 1919-01-23 paskirtas Kariško vaistų sandėlio vėdėjas ir jam pavestas sandėlio formavimas. Dokumentuose vyrauja Centralio vaistų sandėlio pavadinimas.[1] Sandėlio viršininkas buvo pavaldus Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus, nuo 1921-03-16 – Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos vadybos, nuo 1921-09-10 – Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkams.

Kariuomenės vaistų sandėlio vedėjo 1922-01-02 įsakymu Nr. 1 Centralis vaistų sandėlis nuo 1922-01-01 pavadintas Kariuomenės vaistų sandėliu.[2] Sandėlio vedėjas buvo pavaldus Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkui.

Nuo 1924-01-01 įsigaliojo nauji Krašto apsaugos ministerijos taikos meto etatai. Kariuomenės vaistų sandėlis pavadintas Kariuomenės sanitariniu sandėliu.[3] Sandėlio viršininkas buvo pavaldus Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkui, nuo 1926-01-01 – Karo sanitarijos inspektoriui, nuo 1927-12-09 – Karo sanitarijos viršininkui.

Vadovaujantis 29 šaulių korpuso vado 1940-10-24 slaptu įsakymu Nr. 018 ir Krašto apsaugos Likvidacinės komisijos pirmininko 1940-10-27 įsakymu Nr. 29 Kariuomenės sanitarinis sandėlis nuo 1940-10-28 išformuotas.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Centralis vaistų sandėlis, Kariuomenės vaistų sandėlis, Kariuomenės sanitarinis sandėlis gamino galeninius preparatus, laikė ir tvarkė sanitarinį turtą, išdavinėjo kariuomenės dalims vaistus, tvarsliavą ir instrumentus, taisė iš dalių gautus senus instrumentus, tikrino vaistų kokybę.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Kariuomenės sanitarinio sandėlio fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-10-31 į fondo Nr. 812 apyrašą Nr. 1 įrašyta 111 bylų.

Iš viso fonde Nr. 812 yra 1 apyrašas, 111 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, sandėlio viršininko, Kauno įgulos viršininko įsakymai,

raportai apie pakėlimą į aukštesnį laipsnį, sandėlio bibliotekos 1929 m. veiklos ataskaita, žinios apie vaistininkus, kareivius,

susirašinėjimo mobilizacijos, karininkų budėjimo, atostogų, buto nuomos apmokėjimo, maisto pristatymo, paskaitų, švenčių, renginių, asmens sudėties, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

tarnybinių nusižengimų ir drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai,

tarnybos lapai, atostogų liudijimai, žinios apie asmens sudėtį, arklius, karininkų, laisvai samdomų tarnautojų, vaistininkų, medicinos personalo, kareivių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 111 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 4, ap. 1, b. 1, l. 9; F. 929, ap. 1, b. 318, l. 21.
[2] LCVA. F. 812, ap. 1, b. 10, psl. 1.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 63, l. 12 a; F. 929, ap. 5, b. 133, l. 57.
[4] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:31