O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-343 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS FARMACIJOS VALDYBOS FONDĄ NR. R-343

2007-06-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji farmacijos valdyba (1940-10-25–1941 m. birželio mėn.; 1944-08-16–1988-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-25 nutarimu Nr. 261 „Dėl Lietuvos TSR Vyriausiosios farmacijos valdybos įsteigimo“ prie Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato įsteigta Vyriausioji farmacijos valdyba.[1]

1941 m. birželio mėn., prasidėjus Vokietijos – Sovietų Sąjungos karui, Vyriausiosios farmacijos valdybos veikla nutrūko.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1944-08-16 įsakymu Nr. 10 buvo paskirtas Vyriausiosios farmacijos valdybos viršininkas.[2]

Nuo 1946-03-25 Vyriausioji farmacijos valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijai.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos 1988-11-25 įsakymu Nr. 278 „Dėl farmacijos tinklo reorganizavimo“ Vyriausioji farmacijos valdyba nuo 1989-01-01 panaikinta ir įsteigtas Respublikinis gamybinis susivienijimas „Farmacija“.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji farmacijos valdyba organizavo ir vadovavo vaistinių, medicinos technikos ir farmacijos įmonių veiklai Lietuvoje. Kontroliavo medicinos technikos ir farmacijos įmonių produkcijos kokybę, rūpinosi įmonių centralizuotu aprūpinimu žaliavomis, įranga, jų gaminamos produkcijos realizavimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-12-13 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 269 Vyriausiosios farmacijos valdybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1-3: apyraše Nr. 1 įrašytos 46, apyraše Nr. 2 - 178, apyraše Nr. 3 - 45 bylos.

1990 m. ir 1995 m. į apyrašus papildomai įrašytos 4 bylos.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Akcinės bendrovės „Lietuvos farmacija“ 2001-05-22 perėmė 1315 Vyriausiosios farmacijos valdybos bylų, įrašytų apyraše Nr.1. 2001-06-08 buvęs apyrašas Nr. 1 peršifruotas į apyrašą Nr. 4.

Iš viso fonde Nr. R-343 yra 4 apyrašai, 1588 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Vaistinių veiklos sekimo ir tarnautojų asmens bylose yra 1941–1944 m. Farmacijos direkcijos dokumentų.

Fonde yra Respublikinio gamybinio susivienijimo „Farmacija“ 1989 m. veiklos dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS visasąjunginio farmakologinio komiteto tvarkomieji dokumentai, valdybos ir pavaldžių įstaigų nuostatai, viršininko 1963–1988 m. įsakymai veiklos klausimais, farmacininkų konferencijų, suvažiavimų, seminarų ir pasitarimų dokumentai, farmacininkų mokslinės draugijos dokumentai, valdybos ir pavaldžių įstaigų darbo, gamybiniai, finansiniai, prekybiniai planai bei statistinės, darbo, prekybinės veiklos, kadrų ataskaitos, etatų sąrašai, kolektyvinės sutartys, sąmatos, metų, suvestiniai ir likvidaciniai balansai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pavaldžių įstaigų darbo patikrinimo pažymos, profsąjungos komiteto dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal institucijos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1315 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vaistinių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos miestų ir miestelių vaistinių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 179 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos žinios apie apskričių vaistines, tarnautojus; tarnautojų anketos, sąrašai ir algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, tarnautojų anketos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos valdybos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. Nr.1(4), psl. 27.
[2] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 1, l. 10 a. p.
[3] LCVA. F. R-769, ap. 1, b. 10165, l. 61.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:30