O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 26 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS FINANSŲ DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 26

2005-11-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentas (Departament Skarbu Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12 - 1922-04-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Finansų departamentas įsteigtas Vidurio Lietuvos Vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-10-12 dekretu Nr. 2 apie Laikinosios Valdymo Komisijos sudarymą paskyrus departamento vadovą, laikinai einantį direktoriaus pareigas. [1]

Departamento veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų organizacijos ir kompetencijos“ ir laikinai einančio Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininko pareigas 1921-10-06 potvarkis Nr. 379 „Dėl departamentų organizacijos ir veiklos pagrindų“.[2]

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos valdžia. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų veikla buvo nutraukta.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Departamento kompetencijai priklausė finansų, valiutų, kredito, mokesčių, muitų ir pensijų reikalai.[4]

Departamentas skirstė biudžeto lėšas ir kontroliavo jų tvarkymą visuose Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos departamentuose, tvarkė centralizuotą buhalterinę apskaitą, nustatė pramonės ir prekybos, žyminio, žemės bei kitų mokesčių dydį ir organizavo jų rinkimą, išduodavo leidimus veikti prekybos ir pramonės įmonėms, turinčioms mokėti akcizo mokestį, ir jas kontroliavo, rūpinosi pašalpų kareivių šeimoms, invalidams, veteranams mokėjimu, valiutų santykių Vidurio Lietuvoje norminimu, kontroliavo privačių bankų, valiutos keitimo kontorų, draudimo įstaigų, kredito bendrovių veiklą.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo - perėmimo akto byloje nėra.

Fondas sudarytas 1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus Finansų departamento dokumentus. Į fondo apyrašą Nr. 1 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 26 yra 1 apyrašas, 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba.

Finansų departamento veiklos ir personalo bylų yra Vilniaus iždo rūmų fonde Nr. 144.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos valdžios institucijų teisės aktai, departamento tvarkomieji dokumentai, Laikinosios Valdymo Komisijos posėdžių protokolai, Vilniaus Seimo rinkimų finansavimo dokumentai, susirašinėjimo departamentų finansinės veiklos klausimais dokumentai, Lenkijos Respublikos finansų ministerijos raštai dėl dotacijų skyrimo ir kreditų suteikimo Vidurio Lietuvos institucijoms ir įstaigoms, departamento struktūrinių padalinių biudžetų sąmatos ir ataskaitos apie jų įvykdymą, atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 26 apyraše Nr. 1 įrašyti 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laima Breslavskienė[1] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2.

[2] DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34; 1921, Nr. 33(43), psl. 450.

[3] DU TKR, 1922, Nr.14(64), psl. 282.

[4] DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34, dekretas Nr. 25.

[5] LCVA. F. 144, ap. 1, b. 41, l. 2-7.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:01