O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1440 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSŲ VALDYBOS FONDĄ NR. R-1440

2011-01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno miesto savivaldybės Finansų skyrius (Die Stadtverwaltung in Kauen. Finanzabteilung) ([1941-10-31] –1942-03-31)

Kauno miesto savivaldybės Finansų valdyba (Die Stadtverwaltung in Kauen. Finanzverwaltung) (1942-04-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno miesto burmistro 1941-10-31 įsakymu Nr. 696 buvo patvirtinta Kauno miesto savivaldybės struktūra.[1]

Tiksli data, kada Kauno miesto savivaldybės Finansų skyrius pradėjo veiklą, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. skyrius jau veikė.

Kauno miesto burmistro 1942-06-18 įsakymu Nr. 623 nuo 1942-04-01 buvo pakeista Kauno miesto savivaldybės struktūra, Finansų skyrius pavadintas Finansų valdyba.[2]

Tiksli data, kada 1944 m. Kauno miesto savivaldybės Finansų valdyba baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno miesto savivaldybės Finansų valdyba buvo atsakinga už savivaldybės biudžeto sudarymą ir jo vykdymą, mokesčių surinkimą Kaune, sudarė biudžeto pajamų ir išlaidų apyskaitas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1952-09-29 sudarytas Kauno miesto savivaldybės Finansų valdybos fondo Nr. 209 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašytos 397 bylos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1957-09-30 iš Lietuvos TSR Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Kauno miesto savivaldybės Finansų valdybos fondą – 386 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. LCVA fondas buvo peršifruotas į Nr. 714, vėliau – Nr. R-1440.

1982 m. iš apskaitos išbrauktos 3 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-1440 yra 1 apyrašas, 383 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos, generalinių tarėjų tvarkomieji dokumentai, burmistro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, savivaldybės padalinių vedėjų posėdžių protokolai, finansų valdybos aplinkraščiai dėl mokesčių, rinkliavų, socialinio draudimo įnašų, savivaldybės etatų ir tarnautojų sąrašai, atlyginimų lentelės, algų lapai, susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai, biudžeto apyskaitos, balansai, savivaldybės žinioje esančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto santrauka, savivaldybės kasos patikrinimo aktai, savivaldybei priklausančių įmonių ir įstaigų sąrašai, piliečių prašymai ir sutartys dėl žemės sklypų nuomos, Kauno miesto lombardo veiklos dokumentai, žinios apie vokiečių kariuomenės užimtas patalpas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valdybos struktūrinius padalinius ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 383 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1440, ap. 1, b. 2, l. 204.

[2] LCVA. F. R-1440, ap. 1, b. 16a, l. 1.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 09:37