O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-164 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR FINANSŲ MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-164

2007-11-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Finansų ministerija (1940-06-17–1940-08-25)

Lietuvos TSR finansų liaudies komisariatas (1940-08-26–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos TSR finansų liaudies komisariatas (1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR finansų ministerija (1946-03-25–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas ministro pirmininko 1940-06-17 aktu paskirtas finansų ministras.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas finansų liaudies komisaras.[2] Finansų ministerija buvo pavadinta Lietuvos TSR finansų liaudies komisariatu.

Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr.32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 atkurta Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato veikla.[3]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku Lietuvos TSR finansų liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR finansų ministeriją.[4]

Lietuvos TSR finansų ministerija buvo pavaldi TSRS finansų ministerijai ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR finansų liaudies komisariatas, Lietuvos TSR finansų ministerija įgyvendino TSRS finansų politiką Lietuvos TSR, rengė Lietuvos TSR metų valstybinio biudžeto projektą ir buvo atsakinga už jo vykdymą, lėšų liaudies ūkio planui vykdyti skyrimą, kontroliavo įmonių, įstaigų ir organizacijų finansinę drausmę, vadovavo apskričių, sričių, rajonų ir miestų finansų skyrių bei valstybinio draudimo įstaigų veiklai ir ją kontroliavo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo rastos 28 nesutvarkytos Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato 1940–1941 m. bylos ir 25 kg. dokumentų.

1966-11-28 buvo sudaryta ir į apyrašą Nr.1 įrašyta 390 bylų.

1967-05-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR finansų ministerijos perėmė 2077 Lietuvos TSR finansų ministerijos 1941 m., 1944–1962 m. veiklos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 2 – Nr. 14.

1967-07-11 ir 1967-12-27 į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyti 26 apskaitos vienetai.

1967 m. archyve buvo rastos 1088 netvarkytos Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato 1940–1941 m. bylos. 1967-08-14 dokumentai sutvarkyti: atrinkta naikinti 180 bylų, 4 bylos įrašytos į apyrašą Nr.1, 904 bylos – į sudarytą naują apyrašą Nr.15.

1967-12-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR finansų ministerijos perėmė 1427 Lietuvos TSR finansų ministerijos 1941 m., 1944–1960 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 16 ir Nr.17.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 36 nesutvarkytas Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato bylas.1974-04-08 bylos buvo sutvarkytos ir papildomai įrašytos į apyrašą Nr.1.

1975-06-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR finansų ministerijos perėmė 17 Lietuvos TSR finansų ministerijos bylų, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr.10.

1976-03-16 į apyrašą Nr.10 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

1977–1979 m. į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyti 57 apskaitos vienetai.

1977-11-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 13 Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato nesutvarkytų bylų, kurios 1979-10-04 buvo sutvarkytos ir papildomai įrašytos į apyrašą Nr.1.

1980-04-23 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR finansų ministerijos perėmė 504 Lietuvos TSR finansų ministerijos 1944–1975 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 20 ir Nr.21.

1990-09-10 Lietuvos valstybinis archyvas iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos perėmė 2627 Lietuvos TSR finansų ministerijos 1945–1975 m. bylas, įrašytas apyrašų Nr. 2, Nr.3, Nr.5 ­ Nr.13, Nr.16, Nr.18, Nr.19 tęsiniuose ir naujuose apyrašuose Nr.15a, Nr.22.

1997-10-21 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos perėmė 2992 Lietuvos TSR finansų ministerijos 1960–1990 m. bylas, įrašytas apyrašų Nr. 2, Nr.3, Nr.5 – Nr.13, Nr.15a, Nr.16, Nr.18, Nr.19, Nr.21, Nr.22 tęsiniuose ir naujuose apyrašuose Nr.24–Nr.29.

Iš viso fonde Nr.R-164 yra 29 apyrašai, 11083 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis.

Apyraše Nr.1 yra TSRS vadovaujančių institucijų 1936–1939 m. norminių, bei Finansų ministerijos 1939–1940 m. ir Finansų vadybos 1941–1942 m. veiklos pavienių dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, finansų liaudies komisaro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, nurodymai, potvarkiai, aplinkraščiai, instrukcijos, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Biudžeto bei Paruošiamosios komisijų posėdžių protokolai, Lietuvos TSR 1941 m. valstybinis biudžetas, įstaigų ir įmonių įstatų projektai, vykdomųjų komitetų finansų skyrių nuostatai, nacionalizuotų akcinių bendrovių finansų dokumentai, susirašinėjimo veiklos, personalo, pasitraukusių į užsienį ir repatrijavusių į Vokietiją asmenų turto konfiskavimo ir realizavimo klausimais dokumentai, įstaigų, trestų, įmonių, artelių ir bendrovių sąrašai, finansiniai planai, apyvartos žinios, pajamų išlaidų sąmatos, balansai, etatų sąrašai ir atlyginimų normos, revizijų aktai bei kiti finansų dokumentai, likviduotų įstaigų atleistų tarnautojų sąrašai ir žinios apie išmokėtą kompensaciją, mokesčių iš prekybininkų ir amatininkų išieškojimo bylos.

Liaudies komisariato skyrių, valdybų, mokesčių inspekcijų, draudimo įstaigų ir apskričių bei miestų finansų skyrių etatų, tarnautojų sąrašai, išlaidų sąmatos, piliečių prašymai dėl pensijos paskyrimo ir atleidimo nuo mokesčių, komisariato profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

TSRS vadovaujančių institucijų 1936–1939 m. norminiai, bei Finansų ministerijos 1939–1940 m. ir Finansų vadybos 1941–1942 m. veiklos pavieniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 526 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Bendrojo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR finansų ministerijos tvarkomieji dokumentai, ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai, nutarimai bei darbo planai, sričių ir rajonų finansų skyrių nuostatai, ministerijos, valdybų ir skyrių darbo planai, finansų įstaigų darbuotojų respublikinių pasitarimų dokumentai, priėmimo perdavimo aktai, taupomųjų kasų valdybos piniginės daiktinės loterijos oficialiosios laimėjimų lentelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašytas 301 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Valstybės pajamų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų, Lietuvos TSR finansų ministerijos tvarkomieji dokumentai valstybinių pajamų klausimais, ministerijos pasiūlymai apie metų valstybines pajamas bei respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo, TSRS finansų ministerijos nurodymai dėl metų valstybinių pajamų planų sudarymo, metų valstybiniai pajamų planai, planų pakeitimų dokumentai, Lietuvos TSR ministerijų, žinybų ir finansų skyrių apyvartos mokesčio metų planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, finansų skyrių ir kitų žinybų nemokestinių pajamų metų planai, ministerijos veiklos revizijų bei patikrinimų dokumentai, miško paskyrimo ir gautų pajamų apyskaitos, kooperatinių ir visuomeninių organizacijų veiklos pelno mokesčio apyskaitos bei kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyti 772 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Mokesčių ir rinkliavų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR finansų ministerijų tvarkomieji dokumentai mokesčių klausimais, Lietuvos TSR finansų ministerijos pateikti Lietuvos TSR Ministrų Tarybai nutarimų projektai mokesčių klausimais, ministerijos ir finansų skyrių mokesčių ir rinkliavų metų planai ir apskaičiavimo lentelės, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Ministerijos ir finansų skyrių suvestinės ir metų mokesčių mokėtojų, darbininkų ir tarnautojų, viengungių ir vienišų asmenų, mažašeimių apskaitos ir jų mokamų mokesčių dokumentai, žemės ūkio ir trobesių mokesčių, kolūkių apmokestinamų pajamų ir pajamų mokesčio dokumentai, individualių ūkių privalomų gyvulininkystės produktų pristatymų apyskaitos ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.4 įrašyti 452 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1959 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Valdymo aparato finansavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų, finansų ministerijų tvarkomieji dokumentai, ministerijos pasiūlymai apie valdymo aparato finansavimą bei respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, respublikos ir vietinio biudžeto įstaigų valdymo aparato išlaidų metų planai bei apyskaitos, finansų įstaigų ataskaitos apie valdymo aparato etatus, finansų skyrių ir kitų centrinių įstaigų pranešimai apie valdymo aparato pakeitimus, biudžeto projektus, ministerijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojų pareiginių atlyginimų ir premijavimo sąlygų nustatymo dokumentai, ministerijų ir centrinių įstaigų valdymo išlaidų apskaitos knygos ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.5 įrašyti 582 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1946–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Pramonės finansavimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos tvarkomieji dokumentai, ministerijos pasiūlymai apie pramonės finansavimą bei respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo, pranešimai, pažymos, rodiklių lentelės apie liaudies ūkio plano vykdymą, liaudies ūkio šakų finansinę veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimą ir etatus, valdybos gamybinių pasitarimų posėdžių protokolai, valdybos veiklos patikrinimų ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.6 įrašyti 122 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Agropramoninio komplekso finansavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti TSRS finansų ministerijos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR finansų ministerijos įsakymai veiklos klausimais, gamybinių ir tarnybinių pasitarimų posėdžių protokolai, ministerijos pasiūlymai apie žemės ūkio ir agropramoninio komplekso finansavimą bei respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo, liaudies ūkio šakų bei žemės ūkio finansavimo metų planai, Žemės ūkio, Tarybinių ūkių, bei Miškų ūkio ministerijų, apskričių, rajonų žemės ūkio įstaigų biudžetai, biudžetų projektai, suvestinės biudžeto ir specialiųjų lėšų sąmatos ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.7 įrašyta 312 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Paslaugų ir prekių gamybos finansavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, TSRS ir Lietuvos TSR finansų ministerijų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR finansų ministerijos įsakymai veiklos klausimais, skyriaus darbo planai, gamybinių ir tarnybinių pasitarimų protokolai, ministerijos pasiūlymai apie paslaugų ir prekių gamybos finansavimą bei respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo, liaudies ūkio šakų finansavimo metų planai, ministerijų, centrinių įstaigų, apskričių ir miestų įstaigų biudžetai ir biudžetų projektai, skyriaus atliktų revizijų ir patikrinimų aktai, pranešimai ir pasiūlymai, projektavimo organizacijų likvidaciniai balansai, gyventojų piniginių pajamų ir išlaidų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.8 įrašyta 330 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Biudžetinių įstaigų finansų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti ministerijos pasiūlymai apie biudžetinių įstaigų finansavimą bei respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo, valdybos gamybinių ir tarnybinių pasitarimų protokolai, ministerijų, įstaigų ir organizacijų suvestinės, specialiųjų lėšų ir kitų lėšų sąmatos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.9 įrašyta 300 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Biudžeto skyriaus centrinės buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti ministerijos nutarimų projektai, valstybės ir apskričių, sričių, rajonų ir miestų finansų skyrių vietinio biudžetų vykdymo metų bei ketvirčių apyskaitos, Metodologinės tarybos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.10 įrašyti 1105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kadrų ir kadrų rengimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti TSRS finansų ministerijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR finansų ministerijos įsakymai kadrų klausimais, suvestinės, metų ir ketvirčių apyskaitos apie darbą su kadrais vietinėse finansų įstaigose, kadrų pareikalavimo, paskirstymo bei jaunųjų specialistų personalinio paskirstymo planai, ministerijos veiklos patikrinimų dokumentai, finansų įstaigų darbuotojų apdovanojimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.11 įrašyti 276 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų įstaigų finansavimo ir aptarnavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR finansų ministerijos tvarkomieji dokumentai, skyriaus gamybinių ir tarnybinių pasitarimų protokolai, ministerijos, apskričių, sričių, rajonų bei miestų finansų skyrių metų buhalterinės apyskaitos, finansų skyrių administracijos ir ūkio dalies etatų sąrašai ir valdymo išlaidų sąmatos, suvestinės apyskaitos apie darbuotojų skaičių ir darbo užmokesčio fondą, sąjunginio biudžeto metų apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, objektų statybos ir rekonstrukcijos techniniai ir finansų dokumentai, ministerijos ir finansų skyrių biudžetinių ir specialiųjų lėšų sąmatos ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.12 įrašyti 339 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kontrolės ir revizijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti gamybinių, tarnybinių, respublikinių ir zoninių pasitarimų, konferencijų protokolai, revizijų ir patikrinimų darbo planai, valdybos metų veiklos apyskaitos, valdybos atliktų revizijų ir patikrinimų dokumentai, pranešimai, pažymos LKP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybai apie atliktas revizijas, suvestinės revizijų apyskaitos apie apylinkių, gyvenviečių ir miestų tarybų finansinę veiklą, pasiūlymai dėl finansinio revizinio darbo, ministerijos veiklos revizijų ir patikrinimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.13 įrašytas 301 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Valstybinių pašalpų daugiavaikėms ir vienišoms motinoms valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR finansų ministro įsakymai valstybinių pašalpų daugiavaikėms ir vienišoms motinoms klausimais, apskričių ir sričių valstybinių pašalpų daugiavaikėms motinoms skyrių darbo planai, statistinės žinios apie valstybinių pašalpų paskirstymą ir išmokėjimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.14 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašytos verslo pelno, darbo pajamų, nekilnojamo turto, žemės ir kt. mokesčių mokėtojų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Mokesčių mokėtojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.15 įrašyti 904 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Statybos ir pramonės finansavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 15a

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų tvarkomieji dokumentai, ministerijos pasiūlymai apie statybos ir pramonės finansavimą ir respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo, pranešimai, pažymos, rodiklių lentelės apie metų valstybinio biudžeto vykdymą ir respublikos finansinę padėtį, valdybos gamybinių ir tarnybinių pasitarimų protokolai, ministerijos veiklos patikrinimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.15a įrašyti 104 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Biudžeto skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti skyriaus gamybinių ir tarnybinių pasitarimų protokolai, ministerijos pasiūlymai apie valstybinį, respublikinį ir vietinį biudžetus ir respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo, metų valstybiniai, respublikiniai bei apskričių, sričių, rajonų, miestų vietiniai biudžetai ir biudžetų projektai, vykdomųjų komitetų, ministerijų ir žinybų pretenzijos dėl biudžetų projektų ir jų svarstymo dokumentai, ministerijos veiklos patikrinimų dokumentai, pranešimai, pažymos, rodiklių lentelės apie liaudies ūkio plano ir biudžetų vykdymą, biudžetinių įstaigų finansavimą ir etatus, liaudies ūkio šakų finansinę padėtį.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.16 įrašyti 2939 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Valstybės pajamų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti įmonių, įstaigų, organizacijų ir tarybinių ūkių valstybinės registracijos bylos, finansų įstaigų metų apyskaitos apie įmonių ir įstaigų registraciją.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr.17 įrašyta 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Socialinio aprūpinimo finansavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašyti ministerijos pasiūlymai apie socialinio aprūpinimo finansavimą bei respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo, ministerijos veiklos patikrinimų dokumentai, ministerijos, įstaigų ir organizacijų suvestinės, specialiųjų ir kitų lėšų sąmatos ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.18 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Racionalizacinių pasiūlymų komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašyti komisijos posėdžių protokolai, racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, racionalizacinių pasiūlymų apskaitos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.19 įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Valdybų ir skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 20

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, įmonių revizijų ir patikrinimų aktai, socialinio aprūpinimo ir fizinės kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, spaudos, meno įstaigų suvestinės, specialiųjų lėšų ir kitų lėšų sąmatos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, laisvųjų profesijų asmenų, religinių kultų tarnų bei užsienio piliečių mokesčių dokumentai, ministerijoms ir centrinėms įstaigoms skirtų respublikinio biudžeto kreditų apskaitos knygos ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.20 įrašyta 314 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1967 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Etatų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašyti įmonių, įstaigų ir organizacijų etatų registracijos dokumentai, administracijos valdymo išlaidų sąmatos, pažymos ir kiti dokumentai, įregistruotų įmonių, įstaigų ir organizacijų etatų ir sąmatų apskaitos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.21 įrašyti 305 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 22

 

Apyraše įrašyti TSRS finansų ministerijos nurodymai ir jų vykdymo dokumentai, Buhalterinės apskaitos metodologinės tarybos veiklos dokumentai, ministerijos pasiūlymai buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais bei respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.22 įrašyti 89 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1969–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Profsąjungos vietos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 24

 

Apyraše įrašyti profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, pajamų ir išlaidų sąmatos bei patikrinimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.24 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1983 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Finansinės informacijos automatizavimo ir mechanizavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 25

 

Apyraše įrašyti TSRS finansų ministerijos tvarkomieji dokumentai, Mokslinės techninės tarybos posėdžių protokolai, ministerijos pasiūlymai finansinės informacijos automatizavimo ir mechanizavimo klausimais bei respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.25 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1983 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Liaudies kontrolės grupės veiklos bylų apyrašas Nr. 26

 

Apyraše įrašyti liaudies kontrolės grupės susirinkimų ir biuro posėdžių protokolai, darbo planai ir ataskaitos, grupės narių sąrašai, liaudies kontrolės grupės patikrinimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.26 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Sodininkų bendrijos „Atžalynas“ veiklos bylų apyrašas Nr. 27

 

Apyraše įrašyti sodininkų bendrijos valdybos posėdžių ir narių visuotinių susirinkimų protokolai, bendrijos revizijos komisijos atliktų patikrinimų dokumentai, narių sąrašai, narių įmokų apskaitos kortelės, pajamų išlaidų sąmatos ir buhalterinės apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.27 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Savišalpos kasos veiklos bylų apyrašas Nr. 28

 

Apyraše įrašyti savišalpos kasos valdybos posėdžių ir narių visuotinių susirinkimų protokolai, kasos revizijos komisijos atliktų patikrinimų dokumentai, pajamų išlaidų sąmatos.

Iš viso apyraše Nr.28 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1982 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 29

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR finansų ministerijos veiklos įsakymai, ministerijos pasiūlymai veiklos klausimais bei respublikos valdymo institucijų nurodymai dėl jų vykdymo, Lietuvos TSR liaudies ūkio vystymo planai ir metų valstybiniai biudžetai, karinių komisariatų, vietinės priešlėktuvinės apsaugos finansavimo planai, pagalbos teikimo repatriantams planai, biudžeto pajamų ir išlaidų dokumentai, respublikinio ir rajonų bei miestų karinių komisariatų, civilinės gynybos štabo, priešgaisrinės apsaugos valdybos metų apyskaitos, mobilizacinio darbo dokumentai, konfiskuoto, be šeimininko likusio ir kito, perėjusio valstybei, turto dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptos raštvedybos perėmimo ir slaptų dokumentų bei bylų naikinimo aktai, slaptų bylų nomenklatūros.

Iš viso apyraše Nr.29 įrašyti 454 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė    Liudmila Funikova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 922, ap. 1, b. 59, l. 98.

[2] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

[3] LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

[4] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

 

  

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 09:58