O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-245 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR FINANSŲ LIAUDIES KOMISARIATO FONDĄ NR. R-245

2007-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR finansų liaudies komisariatas (1919-02-27–1919 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-02-27 Lietuvos ir Baltarusijos centro vykdomųjų komitetų posėdyje buvo sudaryta Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Taryba, kuri veikė Vilniuje.

Tiksli data, kada pradėjo veiklą Lietuvos ir Baltarusijos TSR finansų liaudies komisariatas, nenustatyta.

1919 m. balandžio mėn. Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė ir vyriausybės įstaigos buvo evakuotos į Minską, vėliau į Smolenską.

1919 m. rugpjūčio mėn. Smolenske pradėjo veikti Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybės įstaigų likvidacinė komisija. Tiksli data, kada Lietuvos ir Baltarusijos TSR finansų liaudies komisariatas likviduotas, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR finansų liaudies komisariatas organizavo finansų įstaigų sistemą, rengė laikinas valstybinių įstaigų pajamų ir išlaidų sąmatų ir bendros valstybinės sąmatos sudarymo taisykles ir kitus dokumentus, tvirtino valstybinių įstaigų etatus, vadovavo apskričių finansų skyrių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos ir Baltarusijos TSR finansų liaudies komisariato nesutvarkyti dokumentai įrašyti 1965 m. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1966-05-20 sudarytas Lietuvos ir Baltarusijos TSR finansų liaudies komisariato fondo Nr.R-245 apyrašas Nr.1, į kurį buvo įrašyta 17 apskaitos vienetų. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Iš viso fonde Nr.R-245 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo dokumentai 1976 m. mikrofilmuoti.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti dekretai, Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies kontrolės nutarimai, finansų liaudies komisariato Kolegijos ir centrinės tarifų įkainojimo komisijos posėdžių protokolai, centrinio statistikos biuro nuostatų projektas, finansų liaudies komisariato reikalų valdytojo ataskaita, Liaudies banko Nižegorodskajos pagrindinės kontoros evakuotų vertybinių popierių Liaudies banko Vilniaus laikinam pagrindiniam skyriui grąžinimo aktas, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išlaidų sąmatos, etatų projektai, asmenų prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 09:55