O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-969 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

FINANSŲ VADYBOS FONDĄ NR. R-969

2011-01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Finansų vadyba (Die Finanzverwaltung Kauen) (1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje pradėjo veikti vokiečių civilinė administracija. Generalinis komisaras Kaune paskyrė finansų generalinį tarėją, kuris vadovavo Finansų vadybai.[1]

Tiksli data, kada 1944 m. Finansų vadyba baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Finansų vadyba vykdė vokiečių civilinės administracijos nurodymus finansų srityje, buvo atsakinga už mokesčių išieškojimą iš asmenų, ūkių ir įmonių, vadovavo apskričių ir miestų finansų skyrių bei mokesčių inspekcijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1951-09-05 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 14 449 Finansų vadybos Finansų departamento bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–5, ir 773 Finansų vadybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2. LCVA iš priimtų dokumentų sudarytas Finansų vadybos fondas Nr. R-969.

1951-09-21 fonde buvo 15 337 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1–5. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1960-02-16 buvo atrinktos naikinimui 12 463 bylos iš apyrašo Nr. 2.

1960 m. buvęs apyrašas Nr. 2 peršifruotas į Nr. 4, o buvęs apyrašas Nr. 4 – į Nr. 2.

1960-07-23 fonde buvo 5 apyrašai, 2262 apskaitos vienetai.

1962–1963 m., 1965–1966 m. į apyrašus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 4 buvo papildomai įrašyta 260 bylų. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1967-07-01 fonde buvo 5 apyrašai, 2522 bylos ir 618 netvarkytų bylų. Sutvarkius dokumentus buvo sudaryta 512 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 6, 1 byla – į apyrašą Nr. 2, 106 bylos buvo atrinktos naikinti.

1967 m. į apyrašą Nr. 6 papildomai įrašytos 9, į apyrašą Nr. 2 – 2, į apyrašą Nr. 5 – 1 byla.

1974-05-06 fonde buvo 6 apyrašai, 3047 bylos.

LCVA 1974 m. ir 1984-04-03 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 3 Finansų vadybos bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 2.

1977 m. ir 1997 m. sutvarkius dokumentus, į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 19 bylų.

Iš viso fonde Nr. R-969 yra 6 apyrašai, 3060 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos vadybos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 479 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos tvarkomieji dokumentai, finansų generalinio tarėjo įsakymai personalo klausimais, vadybos aplinkraščiai verslo, mokesčių, atlyginimų klausimais, finansų planai, susirašinėjimo veiklos, finansų, personalo, mokesčių, gyventojų aprūpinimo maisto produktais klausimais dokumentai, žinios apie pramonės įmonių būklę, įmonių finansų veiklos patikrinimo aktai ir suvestiniai balansai, žinios apie nesumokėtus žemės mokesčius, nekilnojamam turtui nustatytus mokesčius, surinktus mokesčius,

įmonių, įstaigų biudžetai, pajamų išlaidų sąmatos, bylos apie mokesčių išieškojimą iš asmenų ir įmonių,

Vidaus reikalų vadybos, Žemės ūkio vadybos, Finansų vadybos ir finansų skyrių etatų, Lietuvoje 1944 m. galiojusių mokesčių sąrašai, verslo pelno mokesčio nesumokėjusių žydų tautybės piliečių sąrašai, Finansų vadybos ir apskričių bei miestų mokesčių inspekcijų tarnautojų sąrašai, charakteristikos bei algų lapai.

Yra 1940–1941 m. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Lietuvos Laikinosios Vyriausybės Finansų ministerijos pavienių dokumentų finansų klausimais.

Apyraše yra dalykinė rodyklė.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal vadybos struktūrinius padalinius ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 560 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokesčių mokėtojų stebėjimo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos mokesčių mokėtojų stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes ir įmonių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Apyraše yra abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 292 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokesčių mokėtojų stebėjimo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos mokesčių mokėtojų stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes ir įmonių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Apyraše yra abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 1120 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti finansų generalinio tarėjo įsakymai veiklos ir personalo klausimais, aplinkraščiai, instrukcijos, vadybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos, finansų ir personalo klausimais dokumentai, tarnautojų asmens bylos ir algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 88 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokesčių mokėtojų stebėjimo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos mokesčių mokėtojų stebėjimo bei baudų išieškojimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 521 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-969, ap. 2, b. 332, l. 34.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 09:39