O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 878 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS APSKRITIES SAVIVALDYBĖS VAIKŲ PRIEGLAUDOS FONDĄ NR. 878

2008-06-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Utenos apskrities savivaldybės vaikų prieglauda (1919 m. liepos mėn.–1922 m. spalio mėn.)

Utenos-Ežerėnų apskričių vaikų prieglauda (1922 m. spalio mėn.–1926 m.)

Utenos apskrities vaikų prieglauda (1926 m.–1933 m.)

Utenos apskrities savivaldybės vaikų prieglauda (1933 m.–1941 m.)

Utenos vaikų namai (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli Utenos apskrities savivaldybės vaikų prieglaudos veiklos pradžios data nenustatyta. Prieglauda 1919 m. liepos mėn. jau veikė.[1] Prieglaudą Utenoje įkūrė Utenos apskrities savivaldybė. Jos veiklą prižiūrėjo Utenos apskrities savivaldybė ir Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos skyrius.

Utenos apskrities tarybos 1922-10-17 posėdyje nutarta Utenos apskrities savivaldybės vaikų prieglaudą sujungti su Ežerėnų apskrities vaikų prieglauda.[2] Tiksli data, kada prieglaudos sujungtos ir kada prieglauda pavadinta Utenos-Ežerėnų apskričių vaikų prieglauda, nenustatyta. Prieglauda veikė Antalieptėje.

1926 m. Utenos-Ežerėnų apskričių vaikų prieglauda Antalieptėje uždaryta ir perkelta į Uteną.[3] Tiksli data, kada prieglauda pavadinta Utenos apskrities vaikų prieglauda, nenustatyta.

Nuo 1933 m. dokumentuose prieglauda vadinama Utenos apskrities savivaldybės vaikų prieglauda. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Prieglaudos veiklą prižiūrėjo Utenos apskrities savivaldybė, Vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialės apsaugos inspekcija, vėliau Darbo ir socialės apsaugos departamentas.

Utenos apskrities savivaldybės vaikų prieglauda savo veikloje vadovavosi 1925 m. Vaikų prieglaudų laikymo taisyklėmis[4], 1926 m. Vaikų prieglaudų laikymo taisyklių pakeitimu.[5]

Utenos apskrities savivaldybės vaikų prieglauda veikė ir sovietų bei vokiečių okupacijų metais.

Nuo 1941 m. Utenos apskrities savivaldybės vaikų prieglauda vadinama Utenos vaikų namais. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

1941–1944 m. dokumentuose dar vartojami ir Utenos vaikų globos namų, Utenos vaikų namų Nr. 66, Utenos vaikų globos namų Nr. 66 pavadinimai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Utenos apskrities savivaldybės vaikų prieglauda išlaikė našlaičius, beturčius karo invalidų ir ligotų tėvų vaikus iki 16 metų bei pamestus kūdikius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967-11-01 Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė Utenos apskrities savivaldybės vaikų prieglaudos fondo dokumentus. Buvo perimti 73 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr. 1.

1999 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 878 yra 1 apyrašas, 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Utenos ir Ežerėnų apskričių valdybų posėdžių protokolai, prieglaudos susirašinėjimo su Utenos ir Ežerėnų apskričių valdybomis, asmenimis vaikų mokymosi, darbo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti jų vaikus į prieglaudą, žinios apie auklėtinius, jų sveikatą, maisto produktų sunaudojimą, sutartys dėl auklėtinių išleidimo dirbti pas ūkininkus, dėl maisto produktų pristatymo, auklėtinių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 843, ap. 1, b. 1, l. 74.
[2] LCVA. F. 843, ap. 1, b. 17, l. 122.
[3] LCVA. F. 843, ap. 1, b. 298, l. 94.
[4] Vyriausybės Žinios (toliau – VŽ), 1925 m., Nr. 183-1247.
[5] VŽ, 1926 m., Nr. 241-1571.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:17