O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1072 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES GYDYTOJO FONDĄ NR. 1072

2009-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių apskrities gydytojas (1918-12-14–1940 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentas nuo 1918-12-14 paskyrė Telšių apskrities gydytoją.[1] Apskrities gydytojas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentui.

Telšių apskrities gydytojas savo veikloje vadovavosi Vidaus reikalų ministerijos 1919-01-11 aplinkraščiu apie apskričių gydytojų pareigas,[2] 1921-01-19 Medicinos praktikos teisių Lietuvoje įstatymu,[3] 1933-06-03 Su apkrečiamomis ligomis kovoti įstatymu,[4] Sveikatos departamento instrukcijomis bei kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1940-07-20 Sveikatos ir socialinės apsaugos įvedamuoju įstatymu[5] Telšių apskrities gydytojas nuo 1940-07-16 tapo pavaldus įsteigtam Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijos Viešosios sveikatos departamentui, nuo 1940-08-26 – Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui.

Telšių apskrities gydytojas veiklą nutraukė 1940 m. gruodžio mėn. Jo funkcijas perėmė Telšių apskrities vykdomojo komiteto Sveikatos skyrius.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Telšių apskrities gydytojas buvo atsakingas už apskrities žmonių sveikatą. Apskrities gydytojas prižiūrėjo visų Telšių apskrityje veikusių medicinos įstaigų, vaistinių veiklą, registravo visus apskrityje dirbusius medicinos darbuotojus ir prižiūrėjo jų veiklą, organizavo ir vykdė šviečiamąjį darbą sveikatos apsaugos, sanitarijos ir higienos klausimais apskrities gyventojų tarpe, leido taisykles ir instrukcijas, teikė ataskaitas Sveikatos departamentui apie savo ir apskrities valstybinių ir privačių medicinos įstaigų bei jų darbuotojų veiklą. Apskrities gydytojas, gavęs Sveikatos departamento leidimą, laisvu nuo valstybinio darbo metu galėjo užsiimti privačia gydytojo praktika.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Telšių apskrities gydytojo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1968-12-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė 65 Telšių apskrities gydytojo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde yra 1 apyrašas, 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Telšių apskrities gydytojo įsakymai ir aplinkraščiai, „Švaros savaitės“ vietos komiteto posėdžių protokolai, skiepijimo nuo infekcinių ligų bei dezinfekcijos darbų mėnesio ir metų apyskaitos, statistinės žinios apie apskrities ir Telšių miesto sanitarinę būklę, infekcinėmis, venerinėmis ligomis sirgusius asmenis, asmenų psichikos sutrikimus, gyventojų skiepijimą, susirašinėjimo gydymo įstaigų, vaistinių steigimo, medicinos personalo priėmimo ir atleidimo iš darbo, ligonių gydymo, skiepijimo, leidimų verstis gydytojo bei vaistininko praktika išdavimo ir kitais klausimais dokumentai, maisto pramonės įmonių, parduotuvių sanitarinės būklės patikrinimo aktai, apskrities gydytojų ir medicinos personalo, maisto produktų parduotuvių, kirpyklų, pirčių, prostitučių sąrašai, prašymai leisti atidaryti privačias vaistines, nemokamai gydytis, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1072 apyraše Nr. 1 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Laikinosios vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2-3, l. 11; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 380, ap. 1, b. 11, 47.
[2] LCVA. F. 380, ap. 1, b. 11, l. 28, 53.
[3] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1921 m., Nr. 55–532.
[4] V. Ž., 1933 m., Nr. 415-2867.
[5] LCVA. F. 923, ap. 1 b. 1548, l. 126.
[6] LCVA . F. 1072, ap. 1, b. 63, l.69–71.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:20