O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1431 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES LIGONINĖS FONDĄ NR. 1431

2008-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apskrities ligoninė (1919-03-29–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Panevėžio apskrities ligoninė įsteigta 1919-03-29. Ligoninę įsteigė ir išlaikė Panevėžio apskrities savivaldybė.[1] Nuo 1919 kovo mėn. ligoninė buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos sveikatos departamentui.

Panevėžio apskrities ligoninės veiklą reglamentavo Sveikatos departamento 1920-07-20 aplinkraštis „Apskričių savivaldybių ligoninių sutvarkymo reikalu“, 1935-09-13 „Ligoninių įstatymas“[2], kiti teisės aktai.

Nuo 1940 m. liepos mėn. Panevėžio apskrities ligoninė buvo pavaldi Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijai, o nuo 1940-08-26 - Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui.

Nuo 1941-06-28 Panevėžio apskrities ligoninė buvo pavaldi Sveikatos ministerijai, nuo 1941 09-01 - Sveikatos valdybai, o nuo 1941-10-13 - Vyriausiajai sveikatos valdybai. Savo veikloje vadovavosi 1941-10-13 Sveikatos reikalams Lietuvoje tvarkyti statutu.[3]

Panevėžio apskrities ligoninė 1944 m. toliau tęsė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio apskrities ligoninė teikė asmenims kvalifikuotą medicininę pagalbą.

Ligoninėje nuo 1919 m. veikė chirurgijos, infekcinių ligų ir akušerijos skyriai. 1930 m. ligoninėje veikė vidaus ligų, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos skyriai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1971-12-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialo perėmė 11751 Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninės bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.

1997 m. patikslintas bylų skaičius fonde.

Iš viso fonde Nr. 1431 yra 3 apyrašai, 11590 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios sveikatos reikalų valdybos ir Panevėžio apskrities vyr. gydytojo įsakymai, žinios apie ligonius, susirašinėjimo medikamentų gavimo, užkrečiamų ligų prevencijos, žydų ligoninės prijungimo, ligoninės priestato statybos, ligonių maitinimo, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, ligonių, ligoninės personalo, inventoriaus sąrašai, ligoniams išduoti pažymėjimai dėl nemokamo gydymo, ambulatorinių ligonių, operacijų registracijos knygos, ligonių atsiskaitymo lapeliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metuose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Ligos istorijų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos ligos istorijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 11302 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 216 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus   vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 380, ap. 1, b. 71, l. 75.
[2] LCVA. F. 1072, ap. 1, b. 2, l. 69, V.Ž. 1935 m., Nr.498 – 3464.
[3] LCVA. F.R-627, ap. 1, b. 16, l. 9; ap. 3, b. 398, l. 3.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES LIGONINĖS FONDO NR. 1431 PAPILDYMĄ

2022-04-25 Nr. SA-42

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Panevėžio apskrities ligoninės fondą Nr. 1431 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-04-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-170.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2022-02-28 Dokumentų perdavimo-priėmimo aktu Nr. GF-6 iš Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo perėmė 3 sąlyginius vienetus neaprašytų Panevėžio apskrities ligoninės dokumentų.

2022 m. balandžio mėn. dokumentai aprašyti, sudaryti ir į fondo Nr. 1431 apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti 3 apskaitos vienetai (bylos Nr. 73–75).

Iš viso fonde Nr. 1431 yra 3 apyrašai, 11593 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos ligoninės stacionaro ligonių priėmimo, Akušerijos ir ginekologijos skyriaus operacijų registracijos knygos.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-05-16 08:48