O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1500 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

POLICIJOS SANATORIJOS „PALANGA“ FONDĄ NR. 1500

2009-09-       Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Policijos sanatorija „Palanga“ (1933-06-17–1940-07-29)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Policijos sanatorija „Palanga“ buvo atidaryta 1933-06-17. Policijos sanatorija „Palanga“ buvo pavaldi Lietuvos policijos sporto klubui.[1]

Sanatorija savo veikloje vadovavosi 1933 m., 1935-05-24, 1937-11-14 policijos sanatorijos „Palanga“ statutais bei jų pakeitimais, mokesčių tarifais, vidaus taisyklėmis.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1940-07-30 įsakymu Nr. 83, Policijos sanatorija „Palanga“ nuo 1940-07-29 pavadinta milicijos sanatorija ,,Palanga“.[2]

Sudarytojo funkcijos

Policijos sanatorija „Palanga“ buvo skirta policijos tarnautojų ir jų šeimos narių poilsiui ir sveikatos stiprinimui vasaros metu.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Policijos sanatorijos „Palanga“ dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Kauno miesto valstybiniame archyve dokumentai gauti 1952 m.

1958-02-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė 5 Policijos sanatorijos „Palanga“ bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1975 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti sanatorijos „Palanga“ atidarymo aktas, sanatorijos statutai, pastato projektas, mokesčių už poilsį tarifai, policijos tarnautojų prašymai rezervuoti vietas sanatorijoje, internuotų lenkų karininkų padėkos, finansų apyskaitos, turto registracijos knyga, foto albumai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6  apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1500, ap. 1, b. 6, l. 2.
[2] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-08 09:15