O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1713 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES LIGONINĖS FONDĄ NR. 1713

2008-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities ligoninė (1919-09-01–1943 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ukmergės apskrities ligoninė įsteigta 1919-09-01.[1] Ligoninę įsteigė Ukmergės apskrities savivaldybė. Nuo 1919 rugsėjo mėn. ligoninė buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos sveikatos departamentui.

Ukmergės apskrities ligoninės veiklą reglamentavo Sveikatos departamento 1920-07-20 aplinkraštis „Apskričių savivaldybių ligoninių sutvarkymo reikalu“, 1935-09-13 „Ligoninių įstatymas“[2], kiti teisės aktai.

Nuo 1940 m. liepos mėn. Ukmergės apskrities ligoninė buvo pavaldi Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijai, o nuo 1940-08-26 - Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui.

Nuo 1941-06-28 Ukmergės apskrities ligoninė buvo pavaldi Sveikatos ministerijai, nuo 1941 09-01 - Sveikatos valdybai, o nuo 1941-10-13 - Vyriausiajai sveikatos valdybai. Savo veikloje vadovavosi 1941-10-13 Sveikatos reikalams Lietuvoje tvarkyti statutu.[3]

Tiksli data, kada Ukmergės apskrities ligoninė 1943 m. nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės apskrities ligoninė teikė asmenims kvalifikuotą medicininę pagalbą.

Ligoninėje veikė vidaus ligų, chirurgijos ir infekcinių ligų skyriai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1965-03-23 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 22880 Ukmergės apskrities ligoninės bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 - Nr. 5.

1997-03-13 į apyrašą Nr.5 papildomai buvo įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1713 yra 5 apyrašai, 22902 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ligos istorijų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos ligos istorijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metuose - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2046 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ligonių registracijos knygų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos ambulatorinių ir stacionarinių ligonių registracijos knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Ligos istorijų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos vidaus, chirurgijos ir užkrečiamų ligų skyriuose gydytų asmenų ligos istorijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ligoninės skyrius ir chronologiją, o metuose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 4814 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Registracijos knygų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos ligonių sąskaitų, ambulatorinių ir stacionarinių bei sergančių venerinėmis ligomis ligonių, operacijų, vaistų paskirstymo, budinčio personalo, ligoninės inventoriaus registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ligos istorijų ir veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos ligos istorijos, susirašinėjimo ligoninės finansavimo, tarnautojų pareigų paskirstymo, jų atlyginimo nustatymo, skolų už ligonių gydymą išieškojimo, inventoriaus bei vaistų įsigijimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai, ligonių sąrašai, žinios apie vaistų užsakymą, užmokesčio už gydymą išieškojimą.

Asmenų ligų istorijos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metuose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Kitos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 15958 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 380, ap. 1, b. 71, l. 113.
[2] LCVA. F. 1072, ap. 1, b. 2, l. 69, V.Ž. 1935 m., Nr.498 – 3464.
[3] LCVA. F.R-627, ap. 1, b. 16, l. 9; ap. 3, b. 398, l. 3.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:27