O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1718 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS ŽYDŲ LABDARYBĖS DRAUGIJOS „EZRO“ LIGONINĖS FONDĄ NR. 1718

2007-06-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės žydų ligoninė (1919 m. rugpjūčio mėn.–1926-03-31)

Ukmergės žydų labdarybės draugijos „Ezro“ ligoninė (1926-04-01–1940-10-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919 m. rugpjūčio mėn. buvo įsteigta Ukmergės žydų ligoninė. Ligoninė buvo pavaldi Ukmergės miesto savivaldybei.

1921 m. vasario mėn. Ukmergės žydų ligoninė buvo perduota Ukmergės žydų bendruomenei.[1]

Ukmergės žydų bendruomenės tarybos likvidacijos komisijos 1926-04-01 posėdyje Ukmergės žydų ligoninė buvo perduota Ukmergės žydų labdarybės, socialinės pagalbos ir kultūros reikalų draugijai „Ezro“.[2] Nuo 1937-01-26 draugija pavadinta „Ukmergės žydų labdarybės, socialinės pagalbos ir kultūros draugija „Ezro“.

1926–1940 m. dokumentuose ligoninės pavadinimas įvairuoja: Ukmergės žydų labdarybės, socialinės pagalbos ir kultūros reikalų draugijos „Ezro“ ligoninė, Ukmergės žydų labdarybės, socialinės pagalbos ir kultūros draugijos „Ezro“ ligoninė, Ukmergės žydų labdarybės draugijos „Ezro“ ligoninė.

Einančio Respublikos Prezidento pareigas ministro pirmininko 1940-08-19 įstatymu nuo 1940-08-16 visos ligoninės, sanatorijos ir kitos medicinos įstaigos, priklausiusios organizacijoms ir asmenims buvo nacionalizuotos ir perduotos Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijai.[3]

Ukmergės žydų labdarybės draugijos „Ezro“ ligoninė tapo pavaldi Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijai.

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos liaudies komisariato 1940-10-08 raštu Nr. 34314 Ukmergės žydų labdarybės draugijos „Ezro“ ligoninė buvo perduota Ukmergės apskrities ligoninei.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės žydų ligoninė, Ukmergės žydų labdarybės draugijos „Ezro“ ligoninė teikė asmenims kvalifikuotą medicininę pagalbą stacionare ir ambulatorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo 1965-03-23 perėmė 396 Ukmergės žydų labdarybės, socialinės pagalbos ir kultūros draugijos „Ezro“ ligoninės bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1996 m. buvo patikslintos bylų antraštės, bylų sisteminimas apyraše nepakeistas, papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1718 yra 1 apyrašas, 400 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių ir jidiš kalbomis.

Fonde yra 1941-1942 m. stacionarių ligonių registracijos knyga.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti gydytojų komisijos posėdžių protokolai, ligoninės finansavimo, skolų už ligonių gydymą išieškojimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, stacionaro ligonių sąrašai, registracijos knygos, ligos istorijos, tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, ligos istorijos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 400 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Barbara Pavlova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 379, ap. 2, b. 1780, l. 53.
[2] LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1127, l. 21, 25.
[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 25.
[4] LCVA. F. R-769, ap. 3, b. 15, l. 3.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:27