O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 475 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES GYDYTOJO IR MARIJAMPOLĖS APSKRITIES LIGONINĖS FONDĄ NR. 475

2009-09-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Marijampolės apskrities gydytojas (1918-12-14–1940 m. gruodžio mėn.)

2. Marijampolės apskrities ligoninė (nenustatyta–[1941 m.])

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentas nuo 1918-12-14 paskyrė Marijampolės apskrities gydytoją.[1] Apskrities gydytojas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentui.

Marijampolės apskrities gydytojas savo veikloje vadovavosi Vidaus reikalų ministerijos 1919-01-11 aplinkraščiu apie apskričių gydytojų pareigas,[2] 1921-01-19 Medicinos praktikos teisių Lietuvoje įstatymu,[3] 1933-06-03 Su apkrečiamomis ligomis kovoti įstatymu,[4] Sveikatos departamento instrukcijomis bei kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1940-07-20 Sveikatos ir socialinės apsaugos įvedamuoju įstatymu[5] Marijampolės apskrities gydytojas nuo 1940-07-16 tapo pavaldus įsteigtam Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijos Viešosios sveikatos departamentui, nuo 1940-08-26 – Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui.

Marijampolės apskrities gydytojas veiklą nutraukė 1940 m. gruodžio mėn. Jo funkcijas perėmė Marijampolės apskrities vykdomojo komiteto Sveikatos skyrius.

2. Marijampolės apskrities ligoninės įsteigimo data nenustatyta. Ligoninė 1918-12-26 buvo perimta iš vokiečių ir veiklą tęsė.[6]

Marijampolės apskrities ligoninės išlaikymui lėšas skyrė Marijampolės miesto ir apskrities savivaldybė.[7] Ligoninės veiklą prižiūrėjo Marijampolės apskrities gydytojas ir Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentas.

Marijampolės apskrities ligoninė savo veikloje vadovavosi Sveikatos departamento 1920-07-20 aplinkraščiu apie apskričių savivaldybių ligoninių sutvarkymą,[8] 1935-09-13 Ligoninių įstatymu,[9] jų pakeitimais ir papildymais bei kitais teisės aktais.

Marijampolės apskrities ligoninė sovietų ir nacių okupacijos laikotarpiu veiklą tęsė.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Marijampolės apskrities gydytojas buvo atsakingas už apskrities žmonių sveikatą. Apskrities gydytojas prižiūrėjo visų Marijampolės apskrityje veikusių medicinos įstaigų, vaistinių veiklą, registravo visus apskrityje dirbusius medicinos darbuotojus ir prižiūrėjo jų veiklą, organizavo ir vykdė šviečiamąjį darbą sveikatos apsaugos, sanitarijos ir higienos klausimais apskrities gyventojų tarpe, leido taisykles ir instrukcijas, teikė ataskaitas Sveikatos departamentui apie savo ir apskrities valstybinių ir privačių medicinos įstaigų bei jų darbuotojų veiklą. Apskrities gydytojas, gavęs Sveikatos departamento leidimą, laisvu nuo valstybinio darbo metu galėjo užsiimti privačia gydytojo praktika.

Marijampolės apskrities ligoninėje veikė Chirurgijos, Užkrečiamųjų bei Vidaus ligų skyriai, buvo teikiama kvalifikuota medicininė pagalba susirgusiems asmenims, gimdyvėms.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Marijampolės apskrities gydytojo ir ligoninės dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1966-02-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kapsuko filialo perėmė 42 Marijampolės apskrities gydytojo ir 83 Marijampolės apskrities ligoninės neaprašytas bylas.

1967 m., sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas Marijampolės apskrities gydytojo ir Marijampolės apskrities ligoninės jungtinio fondo Nr. 475 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 20 apskaitos vienetų, atrinkti naikinimui 48 saugojimo vienetai ir 5 kg pabirų.

Iš viso fonde yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Marijampolės apskrities gydytojo susirašinėjimo gydymo įstaigų, vaistinių steigimo, medicinos personalo priėmimo ir atleidimo iš darbo, ligonių gydymo, skiepijimo nuo užkrečiamų ligų, leidimų verstis gydytojo bei vaistininko praktika išdavimo, „Švaros savaitės“ organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, žinios apie apskrities sanitarinę būklę, infekcines ligas, asmenų psichikos sutrikimus, skiepijimą, maisto pramonės įmonių sanitarinės būklės patikrinimo, Marijampolės apskrities gydytojo pareigų ir dokumentų perdavimo aktai, apskrities gydytojų ir medicinos personalo, maisto pramonės įmonių, parduotuvių sąrašai, prašymai leisti atidaryti privačias vaistines bei stomatologijos kabinetus, leisti nemokamai gydytis, gydytojų, vaistinių ir jų tarnautojų registracijos lapai.

Marijampolės apskrities ligoninės maisto pareikalavimo lapai, asmenų prašymai apmokėti gydymo išlaidas, mokesčio už gydymą, įsiskolinusių ligonių registracijos knygos, gydymosi pažymėjimus gavusių Marijampolės m. gyventojų sąrašas, ligoninės 1941 m. II pusmečio sąmata.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 475 apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Laikinosios vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2-3, l. 11; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 380, ap. 1, b. 11, 47.
[2] LCVA. F. 380, ap. 1, b. 11, l. 28, 53.
[3] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1921 m., Nr. 55–532.
[4] V. Ž., 1933 m., Nr. 415-2867.
[5] LCVA. F. 923, ap. 1 b. 1548, l. 126.
[6] LCVA. F. 380, ap. 1, b. 72, l. 84.
[7] LCVA. F. 380, ap. 1, b. 208, l. 81 a.p., b. 10, l. 35.
[8] LCVA. F. 1072, ap. 1, b. 2, l. 69.
[9] V.Ž., 1935 m., Nr. 498–3464.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:31