O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 616 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS FONDĄ NR. 616

2008-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių miesto ligoninė (1918-12-15–1936 m. spalio mėn.)

Šiaulių miesto savivaldybės ligoninė (1936 m. spalio mėn.–1940 m. liepos mėn.)

Šiaulių miesto ligoninė (1940 m. liepos mėn.–1941 m. liepos mėn.)

Šiaulių miesto savivaldybės ligoninė (1941 m. liepos mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šiaulių miesto ligoninė įsteigta 1918-12-15. Ligoninę įsteigė ir išlaikė Šiaulių miesto savivaldybė.[1] Nuo 1918 gruodžio mėn. ligoninė buvo pavaldi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sveikatos departamentui.

Šiaulių miesto ligoninės veiklą reglamentavo Sveikatos departamento 1920-07-20 aplinkraštis „Apskričių savivaldybių ligoninių sutvarkymo reikalu“, 1935-09-13 Ligoninių įstatymas[2], kiti teisės aktai.

1936 m. spalio mėn. Šiaulių miesto ligoninė pavadinta Šiaulių miesto savivaldybės ligonine.[3]

Nuo 1940 m. liepos mėn. Šiaulių miesto ligoninė buvo pavaldi Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijai, o nuo 1940-08-26 - Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui.

Nuo 1941-06-28 Šiaulių miesto savivaldybės ligoninė buvo pavaldi Sveikatos ministerijai, nuo 1941-09-01 - Sveikatos valdybai, o nuo 1941-10-13 - Vyriausiajai sveikatos valdybai. Savo veikloje vadovavosi 1941-10-13 Sveikatos reikalams Lietuvoje tvarkyti statutu.[4]

Šiaulių miesto savivaldybės ligoninė 1944 m. toliau tęsė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiaulių miesto savivaldybės ligoninė teikė asmenims kvalifikuotą medicininę pagalbą.

Ligoninėje veikė vidaus ligų, chirurgijos, infekcinių ligų ir akušerijos skyriai. 1935 m. ligoninėje veikė chirurgijos, vidaus ligų, akių ligų, ausų-gerklės-nosies ligų skyriai, 1940 m. - vidaus ligų, chirurgijos, infekcinių ligų, odos ligų, ginekologijos ir akušerijos skyriai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1977-11-04 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė 29 Šiaulių miesto savivaldybės ligoninės bylas,  įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1996 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai (seni apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2).

Iš viso fonde Nr. 616 yra 2 apyrašai, 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1935-1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro ir ligoninės vyr. gydytojo įsakymai, instrukcijos ir nurodymai ligonių gydymo klausimais, susirašinėjimo ūkio, ligonių gydymo klausimais dokumentai, finansų dokumentai, Šiaulių miesto savivaldybės greitosios pagalbos stoties perdavimo-priėmimo aktas, ligoninės etatų, gydytų ligonių, skolininkų už ambulatorinį gydymą sąrašai, ligų istorijų santraukos, ausų ligų skyriuje atliktų operacijų, stacionarinių ir ambulatorinių ligonių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metuose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti ligoninės tarnautojų ir ligonių sąrašai, ligoninės personalo atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 380, ap. 1, b. 71, l. 100.
[2] LCVA. F. 1072, ap. 1, b. 2, l. 69, V.Ž. 1935 m., Nr.498 – 3464.
[3] LCVA. F. 616, ap. 1, b. 6, l. 142 a.p.
[4] LCVA. F.R-627, ap. 1, b. 16, l. 9; ap. 3, b. 398, l. 3.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:33