O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 809 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIUOMENĖS GYDYMO ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. 809

2009-07-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lauko ligoninė Nr. 1 (1919-05-10–1920-04-25)

I lauko ligoninė (1920-04-26–1923-12-31)

Alytaus įgulos ligoninė (1924-01-01–1927-02-17)

2. Lauko ligoninė Nr. 2 (1919-06-25–1921 m.)

II lauko ligoninė (1921 m.–1923-12-31)

3. III lauko ligoninė (1919-09-27–1923-12-01)

4. IV lauko ligoninė (1921-02-18–1923-12-01)

5. Atskiras lazaretas (1919-07-08–1920-08-04)

Pirmasis atskiras lazaretas (1920-08-05–1923-12-25)

6. Antrasis atskiras lazaretas (1920-08-04–1923-12-25)

7. Panemunės įgulos lazaretas (1919-09-26–1920 m. birželio mėn.)

8. Karo technikos štabo ambulatorija (1929-03-01–1930-12-31)

Karo technikos štabo ligoninė (1931-01-01–1940 m. liepos mėn.)

9. Palangos karo sanitarinė stotis (1924–1927 m., 1929–1931 m., 1934–1938 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Krašto apsaugos ministerijos sanitarijos skyriaus viršininko 1919-06-16 įsakymu Nr. 72 nuo 1919-05-10 paskirtas Lauko ligoninės Nr. 1 vyriausiasis gydytojas. Pirmas įsakymas ligoninei išėjo 1919-06-23.[1] Lauko ligoninė Nr. 1 buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininkui.

Nuo 1920-04-26 ligoninė įsakymuose vadinama I lauko ligonine.[2] Ligoninė buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus, nuo 1921-03-16 – Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos vadybos, nuo 1921-09-10 – Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkams.

Alytaus įgulos ligoninės vyriausiojo gydytojo 1924-01-01 įsakymu Nr. 1 I lauko ligoninė nuo 1924-01-01 pavadinta Alytaus įgulos ligonine.[3] Ligoninė buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkui, nuo 1926-01-01 – Karo sanitarijos inspektoriui.

Dokumentuose ligoninė dar vadinama Įgulos ligonine.

Krašto apsaugos ministro 1926-08-19 slaptu įsakymu Nr. 7 nurodyta Alytaus įgulos ligoninę nuo 1926-09-15 uždaryti, likvidavimo darbus užbaigti 1926-12-31. 1927-01-05 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 ligoninės likvidavimo terminas pratęstas iki 1927-02-01. Alytaus įgulos ligoninės viršininko 1927-02-17 įsakyme Nr. 6 nurodyta, kad ligoninės likvidacija baigta 1927-02-17.[4]

2. Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininko 1919-06-30 įsakymu Nr. 78 nuo 1919-06-25 paskirtas Lauko ligoninės Nr. 2 vyresnysis gydytojas. Pirmas įsakymas ligoninei išėjo 1919-07-12.[5] Ligoninė buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus, nuo 1921-03-16 – Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos vadybos, nuo 1921-09-10 – Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkams.

Nuo 1921 m. ligoninė įsakymuose vadinama II lauko ligonine.

1924-01-11 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 1 nurodyta, kad II lauko ligoninė galutinai likviduota 1923-12-31.[6]

3. Vadovaujantis Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininko 1919-09-22 įsakymu Nr. 106, 1919-09-27 pradėta formuoti III lauko ligoninė. Ligoninė pradėjo veikti 1919-10-01,[7] buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus, nuo 1921-03-16 – Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos vadybos, nuo 1921-09-10 – Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkams.

Dokumentuose ligoninė dar vadinama 3-iąja lauko ligonine.

1924-01-11 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 1 nurodyta, kad III lauko ligoninė galutinai likviduota 1923-12-01.[8]

4. 1921-03-01 įsakymu kariuomenei Nr. 45 nuo 1921-02-18 pradėta formuoti IV lauko ligoninė. Ligoninė pradėjo veikti 1921-02-23,[9] buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos vadybos, nuo 1921-09-10 – Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkams.

Dokumentuose ligoninė dar vadinama Ketvirtąja lauko ligonine.

1924-01-11 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 1 nurodyta, kad IV lauko ligoninė galutinai likviduota 1923-12-01.[10]

5. 1919-07-08 įsakymu kariuomenei Nr. 108 nurodyta Ukmergėje atidaryti įgulos lazaretą, kuris 1919-08-13 įsakymu kariuomenei Nr. 130 pavadintas Atskiru lazaretu.

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininko 1919-08-10 įsakymu Nr. 88 Atskiro lazareto vyresnysis gydytojas pareigas pradėjo eiti nuo 1919-08-08. Lazaretas pradėjo veikti 1919-08-24.[11]

Vadovaujantis 1920-08-11 įsakymu kariuomenei Nr. 400 Atskiras lazaretas nuo 1920-08-05 vadinamas Pirmuoju atskiru lazaretu.[12]

Pirmasis atskiras lazaretas buvo pavaldus Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus, nuo 1921-03-16 – Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos vadybos, nuo 1921-09-10 – Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkams.

Dokumentuose lazaretas dar vadinamas 1-uoju atskiru lazaretu, I atskiru lazaretu.

1924-01-11 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 1 nurodyta, kad I atskiras lazaretas galutinai likviduotas 1923-12-25.[13]

6. Antrojo atskiro lazareto vyresnysis gydytojas nuo 1920-08-04 pradėjo eiti pareigas ir formuoti lazaretą.[14]

Antrasis atskiras lazaretas buvo pavaldus Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus, nuo 1921-03-16 – Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos vadybos, nuo 1921-09-10 – Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkams.

Dokumentuose lazaretas dar vadinamas II atskiru lazaretu.

1924-01-11 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 1 nurodyta, kad II atskiras lazaretas galutinai likviduotas 1923-12-25.[15]

7. Vadovaujantis 1919-09-22 įsakymu kariuomenei Nr. 149 nuo 1919-09-26 pradėtas formuoti Panemunės įgulos lazaretas.[16]

Panemunės įgulos lazaretas buvo pavaldus Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininkui.

Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininko 1920-04-03 telefonogramoje Nr. 135 c ir telefonogramoje Nr. 142 c (be datos) nurodyta Panemunės įgulos lazaretą laikinai likviduoti. Panemunės įgulos lazareto likvidavimo tiksli data nenustatyta. 1920 m. birželio mėn. lazaretas dar veikė.[17]

8. Karo technikos viršininko 1929-03-15 įsakymu Karo technikos štabui Nr. 1 nuo 1929-03-01 įsigaliojo Karo technikos viršininko štabo etatai, kuriuose įrašyta Sanitarijos dalis ir ambulatorija.[18]

1931-03-16 įsakymu kariuomenei Nr. 21 nuo 1931-01-01 įsigaliojo nauji Karo technikos viršininko štabo etatai, kuriuose įrašyta Sanitarijos dalis ir ligoninė.[19]

Tiksli Karo technikos štabo ligoninės veiklos pabaigos data nenustatyta. 1940 m. liepos mėn. ligoninė dar veikė.[20]

9. Palangos karo sanitarinė stotis veikė 1924–1927 m., 1929–1931 m., 1934–1938 m. vasaros metu.[21] Sanitarinės stoties veiklos trukmę kiekvienais metais įsakymais nustatydavo Krašto apsaugos ministras, veiklą prižiūrėjo Karo sanitarijos viršininkas.

Dokumentuose Palangos karo sanitarinė stotis dar vadinama Palangos karo sanatorija.

 

Sudarytojų funkcijos

 

I–IV lauko ligoninės priėmė, apžiūrėjo ir skirstė sužeistuosius ir ligonius, teikė jiems specializuotą medicininę pagalbą, stacionariai gydė lengvai sužeistus karius, o sunkiai sužeistuosius ruošė evakuacijai.

Alytaus įgulos ligoninė, Pirmasis atskiras lazaretas, Antrasis atskiras lazaretas, Panemunės įgulos lazaretas, Karo technikos štabo ligoninė buvo kariuomenės daliniuose įsteigtos stacionarios gydymo įstaigos, kuriose buvo gydomi nesunkiai sergantys ar sužaloti kariškiai.

Palangos karo sanitarinėje stotyje sveikatos tikrinimo komisijos nukreiptiems kariams ir civiliams tarnautojams buvo teikiamas sanatorinis gydymas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lauko ligoninių ir lazaretų fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-06-23 į fondo Nr. 809 apyrašą Nr. 1 įrašytos 156 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 128 bylos, į apyrašą Nr. 3 – 16 bylų.

1979 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 saugojimo vienetai.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Kariuomenės gydymo įstaigos“.

Iš viso fonde Nr. 809 yra 3 apyrašai, 302 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1927 m., 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra 1939 m. rugsėjo mėn. mobilizacijos metu veikusių 4-osios lauko, III evakuacijos ir 4-osios atsargos ligoninių viršininkų įsakymai, Kariuomenės intendantūros Lyduvėnų sandėlio 1937–1938 m. dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Lauko ligoninių ir Palangos karo sanitarinės stoties veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

I lauko ligoninės, Alytaus įgulos ligoninės vyr. gydytojo, ligoninės viršininko įsakymai, Karių sveikatos tikrinimo komisijos protokolai, pranešimai apie mirusius karius, sunaudotų vaistų ataskaitos, susirašinėjimo ligonių gydymo, kareivių drausmės, sanitarijos, švietimo, asmens sudėties, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, tarnautojų atestacijos, tarnybos lapai, žinios apie asmens sudėtį, ginklus, turtą, ligonius, ligos liudijimai, gydytojų, tarnautojų, kareivių sąrašai, medicinos ir vaistinės instrumentų, vaistų perdavimo, ligoninės turto, maisto produktų, finansų patikrinimo aktai, suimtų kareivių registracijos knyga,

II lauko ligoninės vyr. gydytojo įsakymai, susirašinėjimo ligonių gydymo, drausmės, karininkų aprūpinimo rūbais, blankų, etatų, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, asmens liudijimai, tarnybos lapai, žinios apie ligonius ir sužeistuosius, asmens sudėtį, turtą, gydytojų, tarnautojų, kareivių sąrašai, medikamentų ir instrumentų priėmimo aktai, ligoninės aprūpinimo produktais sutartys, ligonių registracijos knyga,

III lauko ligoninės vyr. gydytojo įsakymai, gydytojų susirinkimų ir pasitarimų, sveikatos tikrinimo komisijos protokolai, susirašinėjimo kareivių gydymo, mirusių karių, aprūpinimo maistu, asmens sudėties, švietimo, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, kareivių liudijimai, tarnybos lapai, kelionės lapeliai, žinios apie ligonius ir sužeistuosius, mirusius ligonius, ginklus, ligoninės turto ir sanitarinės būklės, maisto, finansų patikrinimo aktai, ligonių registracijos knyga,

IV lauko ligoninės vyr. gydytojo, viršininko įsakymai, susirašinėjimo ligonių gydymo, jų būklės, teismų, sveikatos, atostogų, asmens sudėties ir kitais klausimais dokumentai, maisto atestatai, asmens, atostogų, paleidimo iš kariuomenės liudijimai, kelionių lapai, žinios apie mirusius ligonius, tarnautojų, kareivių sąrašai, ligoninės komandos karių registracijos knyga,

Palangos karo sanitarinės stoties viršininko įsakymai, susirašinėjimo gydymo klausimais dokumentai, asmens, kelionių liudijimai.

Yra 1939 m. rugsėjo mėn. mobilizacijos metu veikusios 4-osios lauko ligoninės viršininko įsakymų byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 156 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1927 m., 1935–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Lazaretų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Pirmojo atskiro lazareto vyr. gydytojo įsakymai, veiklos instrukcijos, pranešimai apie susirgusius ir mirusius kareivius, ligos istorijos, susirašinėjimo ligonių gydymo, drausmės, sanitarijos, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, Sveikatos tikrinimo komisijų knygos, žinios apie asmens sudėtį, ligonius, sužeistuosius, ginklus, etatų lentelės, karininkų, tarnautojų, kareivių, ligonių, sargybos vietų, Amerikos Raudonojo Kryžiaus atsiųstų daiktų, lazareto vaistinės turto sąrašai, lazareto vaistinės perdavimo aktas, ligonių registracijos knygos,

Antrojo atskiro lazareto vyr. gydytojo įsakymai ir paliepimai, gydytojų pasitarimų protokolai, veiklos instrukcijos, žinios apie kareivius, pranešimai apie karių siuntimą gydytis ir pasveikusiųjų sugrįžimą į dalis,

susirašinėjimo karių ir civilių gyventojų gydymo, kraujo tyrimo, drausmės, švietimo, tikybos, asmens sudėties, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, tarnybos liudijimai, žinios apie asmens sudėtį, ligonius, karininkų, tarnautojų, kareivių, medicinos personalo, sargybos vietų sąrašai,

turto patikrinimo aktai, lazareto išlaidų apyskaitos, algų išmokėjimo lapai, ligonių, suimtų karių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 130 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Panemunės įgulos lazareto vyr. gydytojo įsakymai,

Karo technikos štabo ligoninės susirašinėjimo karininkų, jų šeimos narių, civilių tarnautojų, kareivių gydymo, sveikatos tikrinimo, vaistų pristatymo, drausmės, asmens sudėties ir kitais klausimas dokumentai, atsargos kareivių sanitarinės kortelės, žinios apie karių sveikatą, nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus, karininkų, puskarininkių, kareivių sąrašai.

Yra 1939 m. rugsėjo mėn. mobilizacijos metu veikusių III evakuacijos ir 4-osios atsargos ligoninių viršininkų įsakymų ir Lyduvėnų sandėlio dokumentų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 16 apskaitos vienetu.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m., 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 4, ap. 1, b. 1, l. 128; F. 809 ap. 1, b. 1, psl. 1.
[2] LCVA. F. 809, ap. 1, b. 5, l. 32.
[3] LCVA. F. 809, ap. 1, b. 21, psl. 29; F. 384, ap. 1, b. 15, l. 123.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 139, 145; F. 809, ap. 1, b. 48, l. 6 a. p.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 108; F. 4, ap. 1, b. 1, l. 153; F. 809, ap. 1, b. 49, psl. 1
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 110, 122.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 162 a. p. ; F. 4, ap. 1, b. 1, l. 210, b. 72, l. 17; F. 809, ap. 1, b. 84, l. 1.
[8] LCVA. F. 809, ap. 1, b. 118, psl. 97; F. 384, ap. 1, b. 15, l. 117, 122.
[9] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 36, l. 69; F. 809, ap. 1, b. 125, l. 1; F. 4, ap. 1, b. 72, l. 20.
[10] LCVA. F. 809, ap. 1, b. 143; F. 384, ap. 1, b. 15, l. 117, 122.
[11] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 120, 143; F. 4, ap. 1, b. 1, l. 187 a. p., b. 72, l. 3 a. p., 21; F. 809, ap. 2, b. 1, psl. 1.
[12] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 224; F. 809, ap. 2, b. 6, l. 179 a. p.
[13] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 119, 122.
[14] LCVA. F. 809, ap. 2, b. 50. l. 1; F. 384, ap. 1, b. 24, l. 224.
[15] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 119, 122.
[16] LCVA. F. 809, ap. 3, b. 2, l. 2; F. 384, ap. 1, b. 3, l. 162 a. p.
[17] LCVA. F. 809, ap. 3, b. 3, l. 3, 4; b. 1, l. 117.
[18] LCVA. F. 1364, ap. 1, b. 197, l. 1; F. 929, ap. 5, b. 298, l. 34; F. 384, ap. 1, b. 92, l. 13.
[19] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 100, l. 81; F. 929, ap. 5, b. 350, l. 73.
[20] LCVA. F. 809, ap. 3, b. 11.
[21] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 63, l. 92, b. 70, l. 56, b. 73, l. 81, b. 80, l. 64, b. 92, l. 52, b. 95, l. 32, b. 100, l. 102, b. 111, l. 75, b. 117, l. 42 a. p., b. 122, l. 74, b. 126, l. 75, 131, l. 67 a. p., ap. 2, b. 1074, l. 143.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:37