O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 813 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIEŠAKINIO TVARSTOMOJO BŪRIO NR. 1 FONDĄ NR. 813

2008-06-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Priešakinis perrišamasis būrys Nr.1 (1919-09-26–1922-01-18)

Priešakinis tvarstomasis būrys Nr.1 (1922-01-19–1923-11-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministro 1919-09-13 įsakymu Nr. 145 prie Pirmosios lauko ligoninės 1919-09-26 suformuotas Priešakinis perrišamasis būrys Nr. 1.[1]

Būriui vadovavo karinį laipsnį turintis gydytojas, būrio veiklą koordinavo Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyrius, nuo 1921m. kovo mėn. – būrys buvo pavaldus ministerijos Karo sanitarijos valdybai.

Krašto apsaugos ministro 1922-01-19 įsakymu Nr. 12 Priešakinis perrišamasis būrys Nr. 1 pavadintas Priešakiniu tvarstomuoju būriu Nr. 1.[2]

Priešakinio tvarstomojo būrio Nr. 1 viršininko gydytojo 1923-11-16 įsakymu Nr. 82 Priešakinis tvarstomasis būrys Nr. 1 likviduotas.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Priešakinis tvarstomasis būrys Nr. 1 teikė skubią pagalbą sužeistiesiems karo lauke.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Priešakinio tvarstomojo būrio Nr. 1 fondo Nr. 813 apyrašas Nr. 1 sudarytas 1968-01-24. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių asmens sudėties dokumentų kolekcijos, fondas Nr. 930.

Iš viso fonde Nr. 813 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, būrio viršininko įsakymai, statistinės žinios apie būrį, susirašinėjimo būrio asmens sudėties klausimais dokumentai, būrio darbuotojų, pabėgusių kareivių sąrašai, darbuotojų atlyginimų išmokėjimo lapai, liudijimai apie kariams skirtą žemę.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metuose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Įsakymai kariuomenei. 1918–1920 m.; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.1102, ap.2, b.135, l.90;
[2] Įsakymai kariuomenei. 1922 m.
[3] LCVA. F. 813, ap. 1, b. 19, l. 34 a.p.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:37