O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1068 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS VILNIAUS 2-OSIOS LIGONINĖS FONDĄ NR. R-1068

2007-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato speciali poliklinika (1944-08-21–1946-03-25)

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos specpoliklinika (1946-03-26–1952 m.)

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus respublikinė ligoninė (1952 m.–1965-12-28)

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos ketvirtosios valdybos respublikinė ligoninė (1965-12-29–1990-02-28)

Respublikinė Vilniaus 2-oji ligoninė (1990-03-01–1991-03-25)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1944-08-21 įsakymu Nr. 17 prie Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato įsteigta speciali poliklinika.[1]

Nuo 1946-03-26 Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato speciali poliklinika pavadinta Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos specpoliklinika.

1952 m. Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos specpoliklinika buvo sujungta su Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus respublikine ligonine.[2]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1965-12-29 įsakymu Nr. 808 Respublikinė Vilniaus ligoninė buvo priskirta prie Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos ketvirtosios valdybos ir pavadinta Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos ketvirtosios valdybos respublikine ligonine.[3]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos 1990-02-28 įsakymu Nr. 64-K „Dėl Ketvirtosios valdybos respublikinės ligoninės reorganizavimo“ ir ligoninės vyriausiojo gydytojo 1990-03-01 įsakymu Nr. 5 nuo 1990-03-01 Ketvirtosios valdybos respublikinė ligoninė pavadinta Respublikine Vilniaus 2-ąja ligonine.[4]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1990-12-22 įsakymu Nr. 422 nuo 1991-03-26 Respublikinė Vilniaus 2-oji ligoninė pavadinta Vilniaus universitetine Antakalnio ligonine. Ligoninė veiklą tęsia.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos specpoliklinika teikė asmenims kvalifikuotą diagnostinę, gydymo ir reabilitacinę bei konsultacinę pagalbą ambulatorijoje.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus respublikinė ligoninė teikė kvalifikuotą diagnostinę, gydymo ir reabilitacinę bei konsultacinę pagalbą stacionare ir ambulatorijoje.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1946-11-13 nutarimu Nr. 680 ir 1952-02-27 nutarimu Nr. 170 buvo patvirtintos partinio tarybinio aktyvo nomenklatūros, pagal kurias buvo nustatyti partinio tarybinio aktyvo pareigų pavadinimai. Šias pareigas einantys asmenys turėjo teisę gydytis Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos specpoliklinikoje ir Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus respublikinėje ligoninėje.[5]

Keičiantis ligininės pavadinimui, funkcijos nesikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2001-11-23 iš Viešosios įstaigos Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės perėmė 311 Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos ketvirtosios valdybos respublikinės ligoninės bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

2007 m. fondas pavadintas „Respublikinė Vilniaus 2-oji ligoninė“.

Iš viso fonde Nr. R-1068 yra 1 apyrašas, 311 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomieji dokumentai, ligoninės vyriausiojo gydytojo 1970–1990 m. įsakymai veiklos ir personalo klausimais, Medicininės tarybos veiklos dokumentai, gydytojų konferencijų bei gamybinių susirinkimų dokumentai, ligoninės metų darbo planai ir ataskaitos, konjunktūrinės apžvalgos, statistinės ataskaitos apie kadrus, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, balansai, metų išlaidų ir spec. lėšų sąmatos, metų finansų apyskaitos, etatų sąrašai, tarifikaciniai žiniaraščiai, ligonių registracijos knygos, skrodimų protokolai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 311 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-769, ap. 1, b. 1, l. 17.
[2] LCVA. F.R-1068, ap. 1, b. 25, l. 23.
[3] LCVA. F. R-769, ap. 1, b. 2812, l. 289.
[4] LCVA. F. R-1068, ap. 1, b. 330, l. 11.
[5] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 68, l. 94; F. R-1068, ap. 1, b. 21, l. 1.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:19