O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1069 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS VILNIAUS KLINIKINĖS LIGONINĖS FONDĄ NR. R-1069

2007-06-     Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninė (1939 m. lapkričio mėn.–1940 m. rugsėjo mėn.)

Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninė (1940 m. rugsėjo mėn.–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninė (1941 m.birželio mėn.–1941-10-14)

Savitarpinės pagalbos Vilniaus ligoninė (Einheimisches Selbsthilfs Werk in Litauen. Krankenhaus in Wilnius) (1941-10-15–1944 m. liepos mėn.)

Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninė (1944-08-12–1946 m.)

Vilniaus klinikinė ligoninė „Raudonasis Kryžius“ (1946 m.–1950-12-31)

Vilniaus srities klinikinė ligoninė (1951-01-01–1953-06-20)

Vilniaus respublikinė klinikinė ligoninė (1953-06-21–1964-08-31)

Respublikinė Vilniaus klinikinė ligoninė „Raudonasis Kryžius“ (1964-09-01–1980-06-22)

Respublikinė Vilniaus klinikinė ligoninė (1980-06-23–1990 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninę 1939 m. lapkričio mėn. įsteigė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija.

Nuo 1940 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninė pavadinta Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligonine, o nuo 1941 m. birželio mėn. - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligonine.

Generalinio komisaro Kaune 1941-10-15 raštu Nr. 1175-41 Lietuvos Raudonasis Kryžius pavadintas Savitarpinės pagalbos organizacija, o Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninė pavadinta Savitarpinės pagalbos Vilniaus ligonine.[1]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1944-08-12 įsakymu Nr. 8 Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninė tapo pavaldi Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui, buvo paskirtas ligoninės direktorius.[2]

Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninė nuo 1946 m. pavadinta Vilniaus klinikine ligonine „Raudonasis Kryžius“.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1949-01-08 įsakymu Nr. 8 Vilniaus klinikinė ligoninė „Raudonasis Kryžius“ nuo 1949-01-01 tapo pavaldi Vilniaus miesto DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriui.[3]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1951-01-02 įsakymu Nr. 3 „Dėl įstaigų finansavimo perdavimo iš respublikinio biudžeto į vietinį biudžetą nuo 1951-01-01“ Vilniaus klinikinė ligoninė „Raudonasis Kryžius“ perduota Vilniaus sričiai ir reorganizuota į Vilniaus srities klinikinę ligoninę.[4] Vilniaus srities klinikinė ligoninė buvo pavaldi Lietuvos TSR Vilniaus srities DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriui.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1953-06-08 įsakymu Nr. 257 „Dėl tvarkos sričių sveikatos apsaugos skyrių likviduoti ryšium su sričių panaikinimu“ Vilniaus srities Sveikatos apsaugos skyrius nuo 1953-06-20 likviduotas. Vilniaus srities klinikinė ligoninė pavadinta Vilniaus respublikine klinikine ligonine.[5]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1964-07-18 įsakymu Nr. 409 Vilniaus respublikinė klinikinė ligoninė nuo 1964-09-01 pavadinta Respublikine Vilniaus klinikine ligonine „Raudonasis Kryžius“. [6]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos 1980-06-23 įsakymu Nr. 424 Respublikinė Vilniaus klinikinė ligoninė „Raudonasis Kryžius“ pavadinta Respublikine Vilniaus klinikine ligonine.[7]

Ligoninės veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

Atkūrus Nepriklausomybę, Respublikinė Vilniaus klinikinė ligoninė veiklą tęsė.

Sudarytojo funkcijos

Ligoninė teikė asmenims kvalifikuotą diagnostinę, gydymo ir reabilitacinę bei konsultacinę pagalbą stacionare ir ambulatorijoje.

Keičiantis ligininės pavadinimui, funkcijos nesikeitė.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

1952-05-17 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Vilniaus srities klinikinės ligoninės perėmė 247 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninės 1939-1944 m. bylas, įrašytas fondo Nr. R-1069 apyrašuose Nr. 1-5. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 41, apyraše Nr. 2 – 22, apyraše Nr. 3 – 117, apyraše Nr. 4 – 31, apyraše Nr. 5 – 36 apskaitos vienetai. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1988-11-17 iš pertvarkomo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus centro valdybos fondo Nr. 609 apyrašo Nr. 2 į fondo Nr. R-1069 apyrašą Nr. 5 perkelti Raudonojo Kryžiaus Vilniaus ligoninės dokumentai.

1988 m. apyrašas Nr. 5 buvo pertvarkytas. Į sudarytą apyrašą Nr. 5 buvo įrašyti 42 apskaitos vienetai.

2001-05-30 Lietuvos centrinis valstybės archyvas perėmė iš Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų  907 Respublikinės Vilniaus klinikinės ligoninės 1944–1990 m. bylas, įrašytas apyraše Nr.1. Buvęs archyve apyrašas Nr. 1 peršifruotas į apyrašą Nr. 1a.

Iš viso fonde Nr. R-1069 yra 6 apyrašai, 1160 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fondo apyraše Nr.1a yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno ligoninės 1922–1941 m. ligos istorijų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijų tvarkomieji dokumentai, vyriausiojo gydytojo 1970–1990 m. įsakymai veiklos ir personalo klausimais, Gydymo tarybos ir Medicinos seserų tarybos, darbo, darbo užmokesčio ir tarifikacijos komisijos posėdžių protokolai, Vilniaus miesto ir zonos terapinių rentgeno aparatų dozavimo protokolai, patalogo-anatominių skrodimų protokolai, konferencijų, seminarų, pasitarimų dokumentai, metų darbo planai ir ataskaitos, statistinės ataskaitos apie kadrus, lovų skaičių, abortus, žinios apie darbuotojų tarifikaciją, Vilniaus zonos gydymo ir profilaktikos įstaigų bei rajonų ligoninių metų veiklos apyskaitos, konjunktūrinės apžvalgos, veiklos patikrinimo aktai ir raportai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, skubios medicinos pagalbos iškvietimų dokumentai, Sanitarinės aviacijos stoties veiklos dokumentai, operacijų ir biopsijų registracijos žurnalai, metų balansai, išlaidų sąmatos, ligoninės patalpų nacionalizacijos, statybos remonto darbų priėmimo aktai, etatų sąrašai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal  dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 907 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Ligos istorijų apyrašas Nr. 1a

Apyraše įrašytos chirurgijos, gimdymo ir ginekologijos, vidaus ligų, akių skyrių ligos istorijų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ligoninės skyrius ir ligos istorijų numerius.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Ligos istorijų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašytos chirurgijos, gimdymo, vidaus ligų, akių, ausų, nosies ir gerklės skyrių ligos istorijų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ligoninės skyrius ir ligos istorijų numerius.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Ligos istorijų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašytos chirurgijos, gimdymo ir ginekologijos, vidaus ligų, akių skyrių ligos istorijų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ligoninės skyrius ir ligos istorijų numerius.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Ligos istorijų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašytos chirurgijos, gimdymo ir ginekologijos, vidaus ligų, akių skyrių ligos istorijų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ligoninės skyrius ir ligos istorijų numerius.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Ligonių registracijos knygų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašytos ambulatorinių ir stacionarinių ligonių, gimdyvių, tyrimo rezultatų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.R-346, ap. 1, b. 2, l. 160, 174.
[2] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 1, l. 9.
[3] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 192, l. 65.
[4] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 485, l. 12, 332.
[5] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 722, l. 204, 207.
[6] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 2533, l. 109.
[7] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 8770, l. 146.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-08 09:04