O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1377 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PLUNGĖS APYLINKĖS LIGONINĖS FONDĄ NR. R-1377

2007-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Plungės apylinkės ligoninė (Gemeindekrankenhaus in Plungė) (1941-07-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Telšių apskrities gydytojo 1941-08-30 įsakymu Nr. 18 nuo 1941-07-01 buvo paskirtas Plungės apylinkės ligoninės vedėjas. [1]

Plungės apylinkės ligoninė buvo pavaldi Vyriausiajai sveikatos valdybai ir Telšių apskrities gydytojui. Savo veikloje vadovavosi 1941-10-13 Sveikatos reikalams Lietuvoje tvarkyti statutu.[2]

Plungės apylinkės ligoninė 1944 m. toliau tęsė veiklą. Ligoninės veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Plungės apylinkės ligoninė teikė asmenims kvalifikuotą medicinos pagalbą stacionare.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-12-12 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo 63 Plungės apylinkės ligoninės fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1996 m. fondas pavadintas „Plungės ligoninė“.

2007 m fondas pavadintas „Plungės apylinkės ligoninė“.

Iš viso fonde Nr. R-1377 yra 1 apyrašas, 63 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Telšių apskrities vykdomojo komiteto sveikatos apsaugos skyriaus 1941 m. pavienių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti ligonių registracijos žurnalai, ligos istorijos, ligoninės turto perdavimo ir nurašymo aktai, inventorinės knygos, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, kreditinių ir biudžetinių išlaidų bei kasos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, ligos istorijos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 63 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybinis archyvas (toliau-LCVA). .F.R-627, ap. 1, b. 5, l.111.
[2] LCVA. F.R-627, ap. 1, b. 16, l. 9; ap. 3, b. 398, l. 3.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:24