O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-505 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRINĖS LIGONINĖS FONDĄ NR. R-505

2007-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė psichiatrinė ligoninė Vilniuje (Panstwowy szpital psychjatryczny w Wilnie) (1927-01-01–1939 m. lapkričio mėn.)

Valstybinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė (1939 m. lapkričio mėn.–1941-10-12)

Vilniaus psichiatrinė ligoninė (Psychiatrisches Krankenhaus in Wilna) (1941-10-13–1944-08-14)

Vilniaus psichiatrinė ligoninė (1944-08-15–1945 m.)

Respublikinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė (1945 m.–1950-12-31)

Respublikinė Vilniaus psichoneurologinė ligoninė (1951-01-01–1976-02-03)

Respublikinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė (1976-02-03–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinė psichiatrinė ligoninė Vilniuje pradėjo veikti 1927-01-01.[1] Ligoninė buvo pavaldi Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sveikatos departamentui ir Vilniaus vaivadijos valdybos sveikatos apsaugos ir socialinio aprūpinimo skyriui, nuo 1932-07-27 - Lenkijos Respublikos socialinės rūpybos ministerijai.

Nuo 1939 m. lapkričio mėn. Valstybinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė buvo pavaldi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentui, nuo 1940-06-17 - Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijai, nuo 1940-08-26 - Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui, nuo 1941-06-28 - Sveikatos ministerijai.

Nuo 1941-10-13 Valstybinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė pavadinta Vilniaus psichiatrine ligonine ir tapo pavaldi Vyriausiajai sveikatos valdybai.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1944-08-15 įsakymu Nr. 9 paskirtas Vilniaus psichiatrinės ligoninės direktorius.[2]

Nuo 1945 m. Vilniaus psichiatrinė ligoninė vadinama Respublikine Vilniaus psichiatrine ligonine. Nuo 1946-03-25 Respublikinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė buvo pavaldi Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijai.

Nuo 1951-01-01 Respublikinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė vadinama Respublikine Vilniaus psichoneurologine ligonine.[3]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos 1976-02-03 įsakymu Nr. 67 Respublikinė Vilniaus psichoneurologinė ligoninė pavadinta Respublikine Vilniaus psichiatrine ligonine.[4]

Ligoninės veiklos pabaigos datos nurodytos pagal fondo dokumentų datas.

Respublikinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė po 1990 m. veiklą tęsia.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus valstybinė psichiatrinė ligoninė teikė asmenims kvalifikuotą diagnostinę, gydymo bei konsultacinę pagalbą stacionare ir ambulatorijoje.

Keičiantis ligoninės pavadinimui, funkcijos nesikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės 1981-09-18 perėmė 6720 Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 3 ir Nr. 5: apyraše Nr. 3 buvo įrašyti 182 bylos, apyraše Nr. 5 – 1927–1944 m. 6538 bylos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės 1985-12-24 perėmė 6083 Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės 1945–1950 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 5.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro 2002-09-11 perėmė 241 Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės bylą, įrašytą apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr. R-505 yra 3 apyrašai, 13045 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1990 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomieji dokumentai, įsakymai veiklos ir personalo klausimais, Gydytojų tarybos posėdžių bei gydytojų ir medicinos seserų konferencijų protokolai, darbo planai, darbo ir kadrų ataskaitos, etatų sąrašai, balansai, sąmatos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 241 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos ligoninės tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 182 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1944 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ligos istorijų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos ligonių ligos istorijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 12622 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1950 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 51, ap. 1, b. 174, l. 2.
[2] LCVA. F. R-769, ap. 1, b. 1, l. 10.
[3] LCVA. F. R-505, ap. 1, b. 29, l. 1.
[4] LCVA. F. R-769, ap. 1, b. 7963, l. 150.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:32