O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-80 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KURORTŲ, SANATORIJŲ IR POILSIO NAMŲ VALDYMO ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. R-80

2007-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos karo ligoninių, poilsio namų ir sanatorijų valdyba Lietuvos TSR (1944-12-12–1946-02-28)

TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdyba Lietuvos TSR (1946-03-01–1956-04-07)

2. Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Kurortų ir sanatorijų valdyba (1946-09-30–1956-04-25)

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausioji kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdyba (1956-04-26–1960-04-29)

Lietuvos respublikinė profsąjungų kurortų valdyba (1960-04-30–1962-05-09)

Lietuvos respublikinė profsąjungų kurortų valdymo taryba (1962-05-10–1992-05-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdyba Lietuvos TSR.

 

Lietuvos TSR profesinių sąjungų centro tarybos Prezidiumo 1944-12-12 nutarimu buvo įsteigta TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos (toliau - VPSCT) karo ligoninių, poilsio namų ir sanatorijų valdyba Lietuvos TSR.1

VPSCT kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos Lietuvos TSR viršininko 1946-03-01 įsakymu Nr. 31 VPSCT karo ligoninių, poilsio namų ir sanatorijų valdyba Lietuvos TSR pavadinta

VPSCT kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdyba Lietuvos TSR.2

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1956-03-20 nutarimu Nr. 369 TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos Prezidiumas 1956-04-07 nutarimu VPSCT kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybą Lietuvos TSR likvidavo, o sanatorijas ir poilsio namus perdavė Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijai.3

 

2Lietuvos respublikinė profsąjungų kurortų valdymo taryba.

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1946-09-30 nutarimu Nr. 613 „Dėl priemonių Lietuvos TSR kurortų veiklai pagerinti“ prie Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos buvo įsteigta Kurortų ir sanatorijų valdyba.4

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-04-26 nutarimu Nr. 179 „Dėl sanatorijų ir poilsio namų darbo pagerinimo“ ir Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1956-05-21 įsakymu Nr. 307 Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Kurortų ir sanatorijų valdyba reorganizuota į Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausiąją kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybą. Vyriausioji kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdyba perėmė visas respublikoje veikiančias ir statomas sanatorijas ir poilsio namus.5

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1960-04-30 nutarimu Nr. 224 Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija Vyriausiąją kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybą ir visas veikiančias bei statomas sanatorijas (išskyrus tuberkuliozės) ir poilsio namus perdavė Lietuvos respublikinei profesinių sąjungų tarybai.6

Tiksli data, kada Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausioji kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdyba pavadinta Lietuvos respublikine profsąjungų kurortų valdyba, nenustatyta. Lietuvos respublikinė profsąjungų kurortų valdyba buvo pavaldi Lietuvos respublikinei profesinių sąjungų tarybai.

TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos Prezidiumo 1962-05-10 nutarimu Lietuvos respublikinė profsąjungų kurortų valdyba reorganizuota į Lietuvos respublikinę profsąjungų kurortų valdymo tarybą,7 kurią sudarė profesinių, visuomeninių, ūkinių, mokslo tiriamųjų organizacijų atstovai bei sanatorijų ir kurortųdarbuotojai. Tarybos sudėtį tvirtino Lietuvos profesinių sąjungų respublikinės tarybos Prezidiumas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-11 potvarkiu Nr. 459p Lietuvos respublikinė profsąjungų kurortų valdymo taryba buvo likviduota.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos karo ligoninių, poilsio namų ir sanatorijų valdyba Lietuvos TSR, TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdyba Lietuvos TSR vadovavo pavaldiems kurortams, sanatorijoms, poilsio namams, pionierių stovykloms, pagalbiniams žemės ūkiams, kontroliavo jų veiklą, rūpinosi gydymo ir profilaktikos darbo gerinimu, sanatorijų ir poilsio namų rekonstrukcija, jų tinklo plėtimu.

2. Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Kurortų ir sanatorijų valdyba vadovavo Birštono, Druskininkų, Likėnų kurortų valdyboms bei joms pavaldiems kurortams, sanatorijoms, poilsio namams ir kontroliavo jų veiklą, organizavo kurortų mokslo tyrimus bei vykdė gamtinių vietovių su gydomaisiais šaltiniais apskaitą, ruošė medicininės ligonių atrankos kurortiniam gydymui taisykles ir tvarką, nustatė sanatorinių kurortinių įstaigų veiklos pagal gydomas ligas pobūdį.9

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausioji kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybavadovavo jai pavaldiems Birštono, Druskininkų, Kulautuvos, Lampėdžių, Likėnų, Palangos, Valakumpės kurortams, sanatorijoms, poilsio namams, Kauno statybos montavimo valdybai bei pagalbiniams žemės ūkiams, organizavo kurortų mokslo tyrimus bei vykdė gamtinių vietovių su gydomaisiais šaltiniais apskaitą, davė leidimus mineralinio vandens pilstymui, rūpinosi sanatorinių kurortinių įstaigų tinklo plėtra.10

Lietuvos respublikinė profsąjungų kurortų valdyba, Lietuvos respublikinė profsąjungų kurortų valdymo taryba vadovavo visiems Lietuvoje veikusiems kurortamssanatorijoms (išskyrus tuberkuliozės), poilsio namams, kontroliavo jų veiklą, organizavo kurortų, sanatorijų, poilsio namų statybą, skirstė kelialapius.11

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1956 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš VPSCT kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos perėmė 1011 VPSCT kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos 1945–1954 m. bylų. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1964 m. fonde Nr. R-80 buvo 1017 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1-4.

1977 m. spalio mėn. VPSCT kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos fondas Nr. R-80 pertvarkytas: patikslintos apyrašuose Nr. 1 – Nr. 4 įrašytų bylų antraštės, atlikta dokumentų vertės ekspertizė, atrinktas naikinti 371 apskaitos vienetas, iš rastų dokumentų pabirų sudaryti 352 apskaitos vienetai. Pertvarkius fondą į sudarytus apyrašus Nr. 2, Nr.4, Nr. 5 buvo įrašyti 998 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 2 buvo įrašyta 215, apyraše Nr. 4 – 21, apyraše Nr. 5 – 391 apskaitos vienetas.

1998-11-17 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti perėmė Lietuvos respublikinės profsąjungų kurortų valdymo tarybos dokumentus. Iš viso buvo perimti 1444 apskaitos vienetai įrašyti fondo Nr. R-80 apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 3: apyraše Nr. 1 – 1403, apyraše Nr. 3 – 41 apskaitos vienetas.

1998 m. buvo patikslintas VPSCT kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos fondo Nr. R-80 pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos respublikinė profsąjungų kurortų valdymo taryba“.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos TSR profesinių sąjungų kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdymo įstaigos“.

TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos Lietuvos TSR 1945–1954 m. veiklos dokumentai yra įrašyti apyraše Nr. 2, o 1955–1956 m. veiklos dokumentai įrašyti apyraše Nr. 1.

2001-09-25 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-80 yra 5 apyrašai, 2073 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1992 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Lietuvos respublikinės profsąjungų kurortų valdymo tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai, tarybos pirmininko potvarkiai veiklos ir personalo klausimais, Mokslinės kurortinės tarybos bei Kolegijos posėdžių ir darbuotojų gamybinių susirinkimų protokolai, sanatorijų ir poilsio namų veiklos patikrinimo bei priėmimo perdavimo aktai, valdybos, sanatorijų ir poilsio namų bei pagalbinių ūkių darbo, finansiniai ir kapitalinio remonto planai, metų suvestinės darbo ir kadrų ataskaitos, medicininės ataskaitos, balansai, sąmatos, tituliniai bei etatų sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos Lietuvos TSR 1955–1956 m. veiklos dokumentai.

TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos Lietuvos TSR 1945–1954 m. veiklos dokumentai yra įrašyti apyraše Nr.2.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą. Nuo 1960 m. - pagal chronologiją ir institucijos struktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1403 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1992 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos Lietuvos TSR veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti VPSCT tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, valdybos ir pavaldžių įstaigų gamybiniai finansiniai planai, darbo bei medicininės ataskaitos, gamybinių susirinkimų protokolai, išlaidų sąmatos, metų balansai ir etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 217 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1954 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos Lietuvos TSR 1955–1956 m. veiklos dokumentai įrašyti apyraše Nr. 1.

 

Pagalbinio ūkio „Akmeniškės“ ir poilsio namų „Neris“, „Trakai“, „Valakumpė“ veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti poilsio namų nuostatai, gamybiniai finansiniai planai, darbo jėgos plano įvykdymo ataskaitos, kadrų ataskaitos, metų balansai, sąmatos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1963 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos Lietuvos TSR personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, valdybos ir pavaldžių įstaigų darbuotojų sąrašai, darbo knygelės, asmens sąskaitų kortelės, atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

TSRS Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos kurortų, sanatorijų ir poilsio namų valdybos Lietuvos TSR asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti atleistų darbuotojų asmens bylos ir asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 391 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F.R - 80, ap. 4, b. 1, l. 1.

2 LCVA. F. R - 80, ap. 4, b. 1, l. 81.

3 LCVA. F. R - 80, ap. 1, b. 10, l. 72.

4 LCVA. F. R - 754, ap. 1, b. 67, l. 29.

5 LCVA. F. R - 754, ap. 1, b. 397, l. 265. F.R - 80, ap. 1, b. 10, l. 71.

6 LCVA. F. R - 754, ap. 1, b. 530, l. 308.

7 LCVA. F. R - 80, ap. 1, b. 286, l. 5.

8 LCVA. F. R - 80, ap. 1, b. 1368, l. 32.

9 LCVA. F. R - 80, ap. 1, b. 37, l. 127.

10 LCVA. F. R - 80, ap. 1, b. 37, l. 109.

11 LCVA. F. R-80, ap. 1, b. 286, l. 5.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:30