O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-906 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO KLINIKINIO ONKOLOGINIO DISPANSERIO FONDĄ NR. R-906

2007-08-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Onkologijos ligoninės dispanseris (1944–1945-08-17)

Respublikinis onkologinis dispanseris (1945-08-18–1964 m.)

Respublikinis klinikinis onkologinis dispanseris (1964 m.–1975-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1944 m. Onkologijos dispanseris buvo Onkologijos ligoninės struktūrinis padalinys. Onkologijos ligoninė buvo pavaldi Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriui. [1]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-08-18 nutarimu Nr. 467 „Dėl priemonių onkologinei pagalbai Lietuvos TSR gyventojams pagerinti“ Onkologijos ligoninė buvo reorganizuota į Respublikinį onkologinį dispanserį.[2] Respublikinis onkologinis dispanseris buvo pavaldus Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui, o nuo 1946-03-25 - Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijai.

1964 m. Respublikinis onkologinis dispanseris pavadintas Respublikiniu klinikiniu onkologiniu dispanseriu.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1975-03-17 įsakymu Nr. 180 Respublikinis klinikinis onkologinis dispanseris nuo 1975-04-01 reorganizuotas į Onkologijos mokslinio tyrimo instituto klinikas su dispanseriniu skyriumi.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis onkologinis dispanseris, Respublikinis klinikinis onkologinis dispanseris buvo tipinė ambulatorinė specializuota gydymo įstaiga, teikė kvalifikuotą medicininę

pagalbą gyventojams ir metodinę bei konsultacinę pagalbą onkologijos gydymo įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos onkologijos centro 2000-12-04 perėmė 429 Respublikinio klinikinio onkologinio dispanserio bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 3: apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 316, apyraše Nr. 3 - 113 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-906 yra 2 apyrašai, 429 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti 1968 m. Vyriausiojo gydytojo įsakymai veiklos ir personalo klausimais, gydytojų susirinkimų ir pasitarimų protokolai, konferencijų ir seminarų dokumentai, onkologinių dispanserių darbo patikrinimo aktai, dispanserių ir onkologinių kabinetų konjunktūrinės apžvalgos, darbo planai ir ataskaitos, statistinės ataskaitos apie sergamumą vėžiu respublikoje, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, metų sąmatos, balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 316 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Ligonių registracijos žurnalų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti dispanserio ligonių registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir žurnalų numerius.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 113 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F.R-906, ap. 1, b. 2, l. 2.
[2] LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 34, l. 181.
[3] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 7397, l. 99, 113.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:12