O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-907 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS VAIKŲ KLINIKINĖS LIGONINĖS FONDĄ NR. R-907

2007-06-06 Nr. SA - 147

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus vaikų ligoninė (1940-10-01–1944 m.)

Vaikų ligoninė (1944 m.–1950-05-04)

Vaikų sujungtinė ligoninė (1950-05-05–1964-12-31)

Respublikinė vaikų ligoninė (1965-01-01–1979-04-24)

Respublikinė vaikų klinikinė ligoninė (1979-04-25–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus vaikų ligoninė įsteigta 1940-10-01, sovietams nacionalizavus Žydų beturčiams ligoniams šelpti draugijai „Mišmeres Chojlim“ priklausiusią ligoninę.

1941–1944 m. Vilniaus vaikų ligoninė buvo pavaldi Vyriausiajai sveikatos valdybai.

1940–1944 m. dokumentuose ligoninės pavadinimas įvairuoja. Ligoninė buvo vadinama: Vilniaus vaikų ligoninė, Vaikų ligoninė.[1]

Nuo 1944 m. liepos mėn. Vaikų ligoninė buvo pavaldi Vilniaus miesto DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriui.

Vilniaus miesto DŽDT vykdomojo komiteto 1950-05-05 nutarimu Nr. 310 prie Vaikų ligoninės buvo prijungtos vaikų konsultacijos Nr. 5 ir Nr. 6 bei vaikų poliklinika Nr. 1 ir ligoninė pavadinta Vaikų sujungtine ligonine.[2]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1964-12-26 įsakymu Nr. 803 nuo 1965-01-01 Vaikų sujungtinė ligoninė perduota Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijai, pavadinta Respublikine vaikų ligonine, buvo išlaikoma respublikinio biudžeto lėšomis.[3]

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo bei sveikatos apsaugos ministerijų 1979-04-25 įsakymu Nr. 255/312 Respublikinė vaikų ligoninė pavadinta Respublikine vaikų klinikine ligonine.[4]

1990 m. atkūrus Nepriklausomybę, Respublikinė vaikų klinikinė ligoninė veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vaikų ligoninė, Vaikų sujungtinė ligoninė, Respublikinė vaikų ligoninė teikė vaikams kvalifikuotą diagnostinę, gydymo ir socialinę reabilitacinę bei konsultacinę pagalbą stacionare ir ambulatorijoje.

Respublikinė vaikų klinikinė ligoninė teikė vaikams kvalifikuotą diagnostinę, gydymo ir socialinę reabilitacinę bei konsultacinę pagalbą stacionare ir ambulatorijoje. Ligoninė buvo Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Gydytojų tobulinimosi fakulteto Vaikų ligų katedros mokymo centru.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2000-12-06 Lietuvos centrinis valstybės archyvas perėmė iš Respublikinės Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės 237 Respublikinės vaikų klinikinės ligoninės bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-907 yra 1 apyrašas, 237 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vyriausiojo gydytojo 1978–1990 m. įsakymai veiklos ir personalo klausimais, Medicininės tarybos, Medicinos seserų tarybos posėdžių, gydytojų ir medicinos seserų konferencijų, gamybinių susirinkimų protokolai, metų darbo planai ir ataskaitos, Vilniaus miesto ir Vilniaus grupės rajonų vaikų medicininio aptarnavimo konjunktūrinės apžvalgos, vaikų mirtingumo analizės, kūdikių mirčių priežasčių nagrinėjimo komisijos protokolai ir aktai, lavonų skrodimų protokolai, gydytojų ir medicinos seserų kvalifikacijos kėlimo statistinės ataskaitos, ligoninės organizacinio metodinio kabineto darbo apžvalgos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, balansai, sąmatos, finansų apyskaitos, revizijos aktai, etatų sąrašai, tarifikaciniai žiniaraščiai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 237 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.R-627, ap. 3, b. 1, l. 177.
[2] LCVA. F.R-907, ap. 1, b. 1, l. 72.
[3] LCVA. F.R-907, ap. 1, b. 41, l. 57.
[4] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 8575, l. 1.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:13