O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-918 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO TUBERKULIOZĖS DISPANSERIO FONDĄ NR. R-918

2007-09-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Vilniaus miesto tuberkuliozinis dispanseris (1944 m.–1956-07-01)

2. Respublikinis tuberkuliozinis dispanseris (1944-08-12–1950-12-31)

Vilniaus srities tuberkuliozinis dispanseris (1951-01-01–1953-06-19)

Respublikinis Vilniaus tuberkuliozinis dispanseris (1953-06-20–1956-06-30)

Respublikinis tuberkuliozinis dispanseris (1956-07-01–1959 m.)

Respublikinis prieštuberkuliozinis dispanseris (1959–1974 m.)

Respublikinis tuberkuliozės dispanseris (1974–1990 m)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus miesto tuberkuliozinis dispanseris

Tiksli data, kada 1944 m. pradėjo veikti Vilniaus miesto tuberkuliozinis dispanseris, nenustatyta. Vilniaus miesto tuberkuliozinis dispanseris buvo pavaldus Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriui.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1956-06-30 įsakymu Nr. 387 „Dėl kai kurių gydymo įstaigų reorganizacijos“ Vilniaus miesto tuberkuliozinis dispanseris nuo 1956-07-01 sujungtas su Respublikiniu Vilniaus tuberkulioziniu dispanseriu.[1]

2. Respublikinis tuberkuliozės dispanseris

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1944-08-12 įsakymu Nr. 7 pradėjo veikti Respublikinis tuberkuliozinis dispanseris.[2]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1951-01-02 įsakymu Nr. 3 „Dėl įstaigų finansavimo perdavimo iš respublikinio biudžeto į vietinį biudžetą nuo 1951-01-01“ Respublikinis tuberkuliozinis dispanseris reorganizuotas į Vilniaus srities tuberkuliozinį dispanserį.[3] Vilniaus srities tuberkuliozinis dispanseris buvo pavaldus Lietuvos TSR Vilniaus srities DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriui.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1953-06-08 įsakymu Nr. 257 „Dėl tvarkos sričių sveikatos apsaugos skyrių likviduoti ryšium su sričių panaikinimu“ Vilniaus srities sveikatos apsaugos skyrius nuo 1953-06-20 buvo likviduotas, o Vilniaus srities tuberkuliozinis dispanseris pavadintas Respublikiniu Vilniaus tuberkulioziniu dispanseriu.[4]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1956-06-30 įsakymu Nr. 387 „Dėl kai kurių gydymo įstaigų reorganizacijos“ Vilniaus miesto tuberkuliozinis dispanseris ir Respublikinis Vilniaus tuberkuliozinis dispanseris nuo 1956-07-01 buvo sujungti ir pavadinti Respublikiniu tuberkulioziniu dispanseriu.[5]

1959–1973 m. Respublikinis tuberkuliozinis dispanseris dokumentuose vadinamas Respublikiniu prieštuberkulioziniu dispanseriu.

1974–1990 m. Respublikinis prieštuberkuliozinis dispanseris dokumentuose vadinamas Respublikiniu tuberkuliozės dispanseriu.

Respublikinio tuberkuliozės dispanserio veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas. Po 1990 m. Respublikinis tuberkuliozės dispanseris veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. Vilniaus miesto tuberkuliozinis dispanseris buvo specializuota gydymo įstaiga, teikusi kvalifikuotą medicininę pagalbą Vilniaus miesto gyventojams ir metodinę bei konsultacinę pagalbą gydymo įstaigoms. Prie tuberkuliozinio dispanserio veikė stacionaras ir naktinė sanatorija.

2. Respublikinis tuberkuliozinis dispanseris, Vilniaus srities tuberkuliozinis dispanseris, Respublikinis Vilniaus tuberkuliozinis dispanseris, Respublikinis prieštuberkuliozinis dispanserisRespublikinis tuberkuliozės dispanseris buvo specializuota gydymo įstaiga, teikusi kvalifikuotą medicininę pagalbą respublikos gyventojams ir metodinę bei konsultacinę pagalbą gydymo įstaigoms. Dispanseris organizavo masinius profilaktinius gyventojų tikrinimus, stebėjo įrašytų į įskaitą asmenų sveikatą. Dispanseryje veikė stacionaras ir poliklinika.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2000-11-22 ir 2001-05-10 perėmė iš Viešosios įstaigos Vilniaus tuberkuliozės ligoninės 1104 Respublikinio tuberkuliozės dispanserio bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 - 3: apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 1058, apyraše Nr. 2 - 29, apyraše Nr. 3 - 17 apskaitos vienetų.

Vilniaus miesto tuberkuliozinio dispanserio 1944–1948 m. ir Respublikinio tuberkuliozinio dispanserio 1944–1950 m. veiklos dokumentai neišlikę ir į archyvą neperduoti.

Iš viso fonde Nr. R-918 yra 3 apyrašai, 1104 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Respublikinio tuberkuliozės dispanserio veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro tvarkomieji dokumentai, vyriausiojo gydytojo įsakymai veiklos ir personalo klausimais, Medicinos tarybos posėdžių protokolai, gydytojų bei medicinos seserų konferencijų, seminarų ir pasitarimų dokumentai, rajonų poliklinikų ir tuberkuliozinių dispanserių darbo patikrinimo aktai, prieštuberkuliozinio gydymo įstaigų darbo planai, ataskaitos ir konjunktūrinės apžvalgos, gydytojų ftiziatrų sąrašai, statistinės ataskaitos apie sergamumą tuberkulioze respublikoje, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, etatų sąrašai, sąmatos, metų balansai, ligonių registracijos žurnalai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1058 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Vilniaus miesto tuberkuliozinio dispanserio veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti statistinės ataskaitos apie kadrus, etatų sąrašai, sąmatos, metų ir likvidacinis balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1956 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vilniaus srities tuberkuliozinio dispanserio veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti srities tuberkuliozinių dispanserių ir kabinetų metų darbo ataskaitos, ataskaitos apie kadrus, revizijų dokumentai, etatų sąrašai, sąmatos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.R-769, ap. 1, b. 1124, l. 121.
[2] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 1, l. 9.
[3] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 485, l. 12.
[4] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 722, l. 204, 207.
[5] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 1124, l. 121.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:18